Οδηγός σπουδών
gr  pdf.png  Οδηγός Σπουδών 2022-2023
Mέγεθος: 248.46 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ιστορική Έρευνα Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» έχει ως αντικείμενο την επιστήμη της Ιστορίας και ειδικότερα την ιστορική έρευνα, την μετάπλαση την ιστορικής γνώσης με σκοπό την κριτική διδασκαλία της στην εκπαίδευση και τη δημιουργική ενσωμάτωση τόσο στη γνώση όσο και στη διδασκαλία των νέων τεχνολογιών και της διεπιστημονικότητας.

Σκοπός

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η εκπαίδευση στην ιστορία με όρους έρευνας και ενσωματωμένης διεπιστημονικότητας (ιστορία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, κοινωνικά μαθηματικά, πληροφορική) και η οργάνωση της ιστορικής γνώσης ώστε να διδάσκεται δημιουργικά στην εκπαίδευση με βάση τις σύγχρονες προσεγγίσεις των Επιστημών της Αγωγής και της Διδακτικής της Ιστορίας). Οι παραπάνω σπουδές έχουν ως στόχο να διαμορφώνουν ειδικευμένους ιστορικούς ερευνητές της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας οι οποίοι αξιοποιώντας και τις Νέες Τεχνολογίες να διαθέτουν τα επιστημονικά εφόδια διδασκαλίας της Ιστορίας σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης.

Τίτλος Σπουδών

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική & Νέες Τεχνολογίες» (Historical Research, Didactics and New Techologies).

Σε ποιους απευθύνεται

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με προτεραιότητα σε πτυχιούχους ιστορικών και άλλων τμημάτων από το πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4485/2017. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών και οι συντελεστές βαρύτητάς τους, καθώς και τα όποια συμπληρωματικά κριτήρια ή οι πιθανές εξετάσεις σε μαθήματα, τα αποτελέσματα των οποίων θα συνεκτιμώνται κατά την επιλογή καθορίζονται από την ΕΔΕ με απόφασή της και περιλαμβάνονται στον οδηγό σπουδών του ΔΠΜΣ.

Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) άτομα κατ’ έτος. Με απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων, ορίζεται ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα κατά ακαδημαϊκό έτος, μέχρι του ανωτέρω μέγιστου ορίου.

Οργάνωση σπουδών

Διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και δεν παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή των εκπαιδευτικών ενοτήτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να πραγματοποιηθεί με αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι διδακτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο είναι 30.

Διδασκόμενα μαθήματα

Τα μαθήματα που οδηγούν σε ΜΔΣ περιλαμβάνουν διδακτική παρακολούθηση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια), ενδεχόμενη ερευνητική απασχόληση και εργαστηριακές ασκήσεις.

Το ΠΜΣ έχει διάρκεια φοίτησης τέσσερα (4) εξάμηνα:

  • Στα 3 πρώτα εξάμηνα γίνεται διδασκαλία μαθημάτων.
  • Στο τελευταίο εξάμηνο εκπονείται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ).

Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική. Μέρος του υλικού διδασκαλίας μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Επιπρόσθετα, η συγγραφή των ΜΔΕ γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

Η διδασκαλία συντίθεται από διδασκαλίες δια ζώσης και εξ΄ αποστάσεως.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι διδακτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο είναι 30.

Κάθε μάθημα που διδάσκεται ανά εξάμηνο έχει το μέγιστο τρεις (3) ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα. Η διδασκαλία αυτή περιλαμβάνει:

  • Επιστημονικές εισηγήσεις και διαλέξεις
  • Σεμινάρια (σεμινάρια αρχειακής έρευνας, προφορικής ιστορίας, κινηματογράφου κ.α.) και εργαστήρια (χρήση στατιστικών πακέτων, αξιοποίηση πολυμέσων κ.ά.) ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης
  • Συστηματική ερευνητική απασχόληση σε αρχεία(Γενικά Αρχεία του Κράτους στην Κέρκυρα, στην Αθήνα κ.ά.)
  • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη διδασκαλία της Ιστορίας με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών (Οργάνωση καινοτόμων διδασκαλιών στην Ιστορία, Δημιουργία Ιστορικού Ντοκιμαντέρ κ.ά.)

Το σύνολο της διδακτικής και ερευνητικής διαδικασίας είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 35%.

Εφόσον πρόκειται να απουσιάσει κάποιος διδάσκοντας και κάποιο μάθημα δεν πρόκειται να διδαχθεί, ενημερώνονται άμεσα οι φοιτητές και ο Διευθυντής του ΠΜΣ και καθορίζεται η ημέρα και ώρα της αναπλήρωσης του μαθήματος.

Δείτε τον κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων.

Διπλωματική Εργασία

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) εκπονείται στο 4ο εξάμηνο σπουδών.

Για την εξέταση της ΜΔΕ ορίζεται από την ΕΔΕ τριμελής Επιτροπή μελών ΔΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μάθετε για τη τα όργανα του ΔΠΜΣ.

Μάθετε περισσότερα για τη Διπλωματική Εργασία

Τέλη φοίτησης

Για την λειτουργία του ΠΜΣ κρίνεται αναγκαία η επιβολή τέλους φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία ανέρχονται σε 4.000 ευρώ ανά φοιτητή για ολόκληρο των κύκλο σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να μάθετε τις προβλέψεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, την παράταση της φοίτησης, τον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας κ.ά., διαβάστε τον συνημμένο Οδηγό Σπουδών.

Ενημέρωση: 17-06-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας