logo
Μαθήματα
1. Οθωμανική Ιστορία - Λαΐου Σοφία
Βιβλιογραφία:
 • İnalcık H., Η οθωμανική αυτοκρατορία. Η κλασική εποχή, 1300-1600, μτφρ. Μ. Κοκολάκης, Αθήνα 1995.
 • İnalcık H., «Ο σχηματισμός κεφαλαίου στην Οθωμανική αυτοκρατορία», Η οικονομική δομή των Βαλκανικών χωρών στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας, επιμ. Σπ. Ασδραχάς, Αθήνα 1979, 501-524.
 • Abou El-Hac R., Formation of the Modern State: The Ottoman Empire, Sixteenth to Eighteenth centuries, New York 1991.
 • Göçek F.M., Rise of the Bourgeoisie, Demise of Empire. Ottoman Westernization and Social Change, Oxford University Press 1996.
 • İnalcık H. -Quataert D., (εκδ.), Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, τ. Α΄, 1300-1600, Αθήνα 2008.
 • İnalcık H., “Centralization and Decentralization in Ottoman Administration”, T.Naff-R.Owen, εκδ., Studies in Eighteenth Century Islamic History, Carbondale 1977, 27-52.
 • McGowan B., Economic Life in the Ottoman Empire: Taxation, Trade and the Struggle for Land, 1600-1800, London 1981.
 • Quataert D., Η Οθωμανική αυτοκρατορία. Οι τελευταίοι αιώνες, 1700-1922, μτφρ.Μ. Σαρηγιάννης, Αθήνα 2006.
 • Lewis Th., A Study of Naima, New York 1972.
 • F. Adanır-S. Faroqhi, The Ottomans and the Balkans. A Discussion of Historiography, Leiden 2002.
 • S. Faroqhi, Coping with the State. Political Conflict and Crime in the Ottoman Empire, 1550-1720, Κωνσταντινούπολη 1995.
2. Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός - Βάκη Φωτεινή
Βιβλιογραφία:
 • Κονδύλης Παναγιώτης, Ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, τ.1,2, Θεμέλιο, Αθήνα 1993.
 • Μακφέρσον, Κ. Μπ., Ατομικισμός και ιδιοκτησία. Η πολιτική θεωρία του πρώιμου φιλελευθερισμού από τον Hobbes ως τον locke, μετάφρ. Ελένη Κασίμη, Γνώση, Αθήνα 1986.
 • Στράους, Λέο, Φυσικό Δίκαιο και Ιστορία, μετάφρ. Στέφανος Ροζάνης και Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, Γνώση, Αθήνα 1988.
 • Ψυχοπαίδης, Κοσμάς, Κανόνες και αντινομίες στην πολιτική, Πόλις, Αθήνα 1999.
 • Israel, Jonathan I., Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750, Oxford University Press, Οξφόρδη/Νέα Υόρκη 2001.
3. Νεοελληνικός Διαφωτισμός - Κόκκωνας Ιωάννης
Βιβλιογραφία:
 • Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών ΕΙΕ - Τομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Βιβλιογραφία 1945-1995, Αθήνα 1998
 • Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα 1996
 • Παναγιώτης Κονδύλης, Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι φιλοσοφικές ιδέες, Αθήνα 1988
 • Φίλιππος Ηλιού, Τύφλωσον Κύριε τον λαόν σου, Αθήνα, Πορεία, 1988
4. Ελληνική Επανάσταση - Τζάκης Διονύσιος
Βιβλιογραφία:
 • Νικηφ. Διαμαντούρος, Οι απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα, 1828-1831, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2002
 • Πέτρος Πιζάνιας, εισαγωγή – επιμέλεια, Η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ένα ευρωπαϊκό γεγονός, εκδόσεις Κέδρος 2009
 • Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. 3, επιμ. Β, Παναγιωτόπουλος, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα / Τα Νέα, 2003
 • Ν. Κοταρίδης, Παραδοσιακή επανάσταση και Εικοσιένα, Αθήνα, Πλέθρον, 1994
 • Ν. Ροτζώκος, Επανάσταση και Εμφύλιος στο Εικοσιένα, Αθήνα, Πλέθρον, 1997
 • Ν. Ροτζώκος, Εθναφύπνιση και εθνογένεση. Ορλωφικά και ελληνική ιστοριογραφία, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2007
5. Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Ι - Νίκος Ροτζώκος
Βιβλιογραφία:
 • Bloch M., Febvre L., Braudel F., κ.ά., Κείμενα Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Παπαζήσης, Αθήνα 1985.
 • Βurns Edward, Ευρωπαϊκή ιστορία: Εισαγωγή στην ιστορία και τον πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2005.
 • Βurns Edward, Ευρωπαϊκή ιστορία: Ο δυτικός πολιτισμός: Νεότεροι χρόνοι, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2006.
 • Βέμπερ Μ., Η προτεσταντική ηθική και το Πνεύμα του Καπιταλισμού, Gutenberg, Αθήνα 1978.
 • Γιακωβάκη Νάσια, Ευρώπη μέσω Ελλάδας: Μια καμπή στην ευρωπαϊκή αυτοσυνείδηση, 17ος – 18ος αιώνας, Εστία, Αθήνα 2006.
 • Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, Cambridge,, 1978 (2 τόμοι) [υπάρχει και ελλ. μετάφραση στις εκδόσεις “Αλεξάνδρεια”].
 • Emmanuel Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers Etat?, εκδ. Roberto Zapperi, Γενεύη, 1970 (1η έκδοση, Παρίσι, 1789).
 • John Breuilly, The formation of the first German nation-state (1800- 1871), Nέα Υόρκη, 1996.
 • John Breuilly, Nationalism and the state, 2nd ed. Manchester, 1993.
6. Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία ΙΙ - Νίκος Ροτζώκος
Βιβλιογραφία:
 • Gudmundur Halfdanarson, Τα έθνη κράτη στην ευρωπαϊκή ιστορία, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2006.
 • Hobsbawm Eric, Έθνη και Εθνικισμός από το 1780 μέχρι σήμερα, Καρδαμίτσας, Αθήνα 1990.
 • Hobsbawm Eric, Η εποχή των επαναστάσεων, 1789-1848, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1992.
 • Hobsbawm Eric, Η εποχή του Κεφαλαίου, 1848-1875, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1994.
 • Lefevre Georges, Η Γαλλική Επανάσταση, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005.
 • Tilly Charles, Οι ευρωπαϊκές επαναστάσεις, 1492-1992, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998.
7. Έθνη & ανεξαρτησίες στην Αμερικανική Ήπειρο - Δαμηλάκου Μαρία
Βιβλιογραφία:
 • Howard Zinn, Ιστορία του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια κοινωνική ιστορία της Αμερικής από την εποχή του Κολόμβου ως τις αρχές του 21ου αιώνα, Αθήνα, Αιώρα, 2008.
 • Colin Bonwick Colin, The American revolution, Palgrave Macmillan, 2η έκδοση, 2005.
 • Gordon Wood, The American revolution. A history, Weidenfeld and Nicolson, Λονδίνο, 2003.
 • Bethell, Leslie (ed.), The independence of Latin America, Cambridge University Press, 1999.
 • Pierre Vayssière, Les revolutions d´Amérique Latine, Editions de Seuil, 1991.
8. Έννοιες της πολιτικής οικονομίας και κοινωνικές δομές - Μασωνίδης Αντώνης, Κ. Κατσάπης
Βιβλιογραφία:
 • Freud S., Ο Πολιτισμός πηγή δυστυχίας – Το μέλλον μιας αυταπάτης, μετάφρ. Γ. Βαμβαλής, Αθήνα 1974.
 • Marcuse H., Ο μονοδιάστατος άνθρωπος, μετάφρ. Μπ. Λυκούδη, Αθήνα 1971.
 • Marcuse H., Έρως και Πολιτισμός, μετάφρ. Ι. Αρζόγλου, Αθήνα 1981.
 • Hobsbawm E., Η εποχή των άκρων. Ο σύντομος εικοστός αιώνας 1914 – 1991, Αθήνα 1995.
 • Αβδελά Ε., «’’Φθοροποιοί και ανεξέλεγκτοι απασχολήσεις’: Ο ηθικός πανικός για τη νεολαία στη μεταπολεμική Ελλάδα», Σύγχρονα Θέματα 90 (2005), σελ. 30-43.
 • Κατσάπης Κ., Ήχοι και Απόηχοι. Κοινωνική ιστορία του ροκ εν ρολ φαινομένου στην Ελλάδα, 1956 – 1967, Αθήνα 2006.
9. Εισαγωγή στην πληροφορική,πολυμέσα. Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. - Ανδρόνικος Θεόδωρος
Βιβλιογραφία:
 • Behrouz Forouzan, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 • Δουληγέρης, Μαυροπόδη & Κοπανάκη, Τεχνολογίες διαδικτύου: αρχές λειτουργίας και προγραμματισμός εφαρμογών στο διαδίκτυο, Εκδόσεις Νηρηίδες, 2004.
 • Χρήστος Σκουρλάς, Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 • Πολίτης Π., Υπερκείμενα, Υπερμέσα και Πολυμέσα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
10. Στατιστική επεξεργασία δεδομένων - Αυλωνίτης Μάρκος, Πατέλη Αδαμαντία
Βιβλιογραφία:
 • Τσίμπος & Γεωργιακώδης, Περιγραφική και Διερευνητική Στατιστική, (Τόμοι Α΄ & Β΄)", Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε.
 • Τσάντας Ε., Μωυσιάδης Χ., Μπαγιάτης Κ., Χατζηπαντελής Θ., Ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών πακέτων, Εκδόσεις ΖΗΤΗ.
11. Φαινόμενα, Αιτίες, Αποδείξεις - Βλάμος Παναγιώτης
Βιβλιογραφία:
 • Understanding Digital Libraries, Michael Lesk, Morgan Kaufmann, 2004.
12. Τεχνητή νοημοσύνη & Ιστορική έρευνα - Κερμανίδου Κάτια - Λήδα
Βιβλιογραφία:
 • Τεχνητή Νοημοσύνη: Μια σύγχρονη προσέγγιση, Stuart Russell & Peter Norvig, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 • Historical Information Science: An Emerging Unidiscipline, Lawrence J. McCrank, Εκδόσεις Information Today, 2002.
 • Artificial Intelligence: Applications to Logical Reasoning and Historical Research, J. R. Ennals, Prentice Hall College Div.
 • Authorship Attribution, Patrick Juola, Now Publishers Inc, 2008.
13. Ελληνικό κράτος και κοινωνία τον 19 αιώνα - Δημήτρης Παναγιωτόπουλος
Βιβλιογραφία:
 • Σπ. Ασδραχάς (και συνεργάτες), Ελληνική Οικονομική Ιστορία, ΙΕ΄- ΙΘ΄αιώνας, 2 τόμοι, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2003.
 • Κ.Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός, Αθήνα, Ερμής 1982.
 • Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος-20ος αιώνας), (εισαγωγή-επιμέλεια Γ.Β. Δερτιλής-Κ. Κωστής), εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1991.
 • Π. Πιζάνιας, Μισθοί και εισοδήματα στην Ελλάδα (1842-1923), ΜΙΕΤ, Αθήνα 1985.
14. Έννοιες των κοινωνικών επιστημών και ιστορία - Δημήτρης Σωτηρόπουλος
Βιβλιογραφία:
 • R. Aron, Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης, τόμοι 2, Γνώση, Αθήνα 1993-4.
 • N. Elias, Η εξέλιξη του Πολιτισμού. Ήθη και κοινωνική συμπεριφορά στη νεώτερη Ευρώπη, τόμοι 2, Νεφέλη, Αθήνα 1997.
 • E. Gellner, Έθνη και Εθνικισμός, Αθήνα, Αλεξάνδρεια 1992.
 • M. Mann, Οι πηγές της κοινωνικής εξουσίας, Πόλις, Αθήνα 2008.
 • K. Μαρξ, Η 18η Μπρυμαίρ του Λουβοδίκου Βοναπάρτη, Αθήνα, Θεμέλιο 1986.
 • Π. Μίχελς, Κοινωνιολογία των πολιτικών κομμάτων στη σύγχρονη δημοκρατία, Γνώση, Αθήνα 1997.
 • Th. Skocpol, Ιστορική κοινωνιολογία, Αθήνα, Κατάρτι 2000.
 • Μ. Weber, Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού, Gutenberg, Αθήνα 1990.
15. Η ιστορία ώς αντικείμενο διδασκαλίας και μάθησης - Γ. Κόκκινος, Κουργιαντάκης Χαράλαμπος
Βιβλιογραφία:
 • Gerard Noiriel, Τι είναι η σύγχρονη ιστορία, μετάφραση Μαρία Κορασίδου, Gutenberg, Αθήνα 2005.
 • David Cannadine (επιμέλεια), Τι είναι η ιστορία σήμερα;, μετάφραση Κώστας Αθανασίου, νήσος, Αθήνα 2007.
 • Keith Jenkins, Sue Morgan and Alun Munslow (eds), Manifestos for History, Routledge, London and New York 2007.
 • Geoff Eley, A Crooked Line. From Cultural History to the History of Society, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2008.
 • Xάγκεν Φλάισερ, Οι πόλεμοι της μνήμης. Ο Β' Παγκόσμιος πόλεμος στη Δημόσια Ιστορία, Νεφέλη, Αθήνα 2008.
 • Αντρέας Π. Ανδρέου (επιμ.), Η Διδακτική της ιστορίας στην Ελλάδα και η έρευνα στα σχολικά εγχειρίδια, Μεταίχμιο, Αθήνα 2008.
 • Keith Barton και Linda Levstik, Διδάσκοντας ιστορία για το συλλογικό αγαθό, μετάφραση Αφροδίτη Θεοδωρακάκου, Μεταίχμιο, Αθήνα 2008.
 • Γιώργος Κόκκινος, Συμβολικοί πόλεμοι για την ιστορία και την κουλτούρα. Το παράδειγμα της σχολικής ιστορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Μεταίχμιο, Αθήνα 2006.
16. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι-Προσεγγίσεις - Αγγελάκος Κωνσταντίνος
Βιβλιογραφία:
 • Minder, Michel(2007), Λειτουργική Διδακτική, Πατάκης
 • Baudrit A.,Ομαδοσυνεργατική Μάθηση, επιστ. επιμέλεια Κ.Αγγελάκος, Κέδρος,Αθήνα 2007.
 • Breschand, Jean, 2006, Ντοκιμαντέρ: Η άλλη όψη του κινηματογράφου, Πατάκης.
 • Bass, R. (1998), Engines of Inquiry: Teaching, Technology, and Learner-Centered Approaches to Culture & History: http://www.georgetown.edu/crossroads/guide/engines.html.
 • Ρετάλης Σ.(Επιμελ.),2005,. Οι προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης. Καστανιώτης, Αθήνα.Weis, T., Evaluating Websites for History Teachers: Using
 • History Matters in a Graduate Seminar, Millersville University, Millersville, Pennsylvania Published in The History Teacher (2001).
17. Η ιστορία της φτώχειας και των φτωχών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη - Aλίκη Βαξεβάνογλου
Βιβλιογραφία:
 • Aλιβιζάτος, N., Oι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση. Όψεις της ελληνικής εμπειρίας. 1922-1974, Aθήνα, Θεμέλιο, 1983.
 • Βαξεβάνογλου Α., Οι Έλληνες κεφαλαιούχοι 1900-1940 : κοινωνική και οικονομική προσέγγιση, Αθήνα, Θεμέλιο, 1994.
 • Γιαννουλόπουλος, Γ., O μεταπολεμικός κόσμος: ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία (1945-1963), Aθήνα, Παπαζήσης, 1992.
 • Πιζάνιας Π., Οι φτωχοί των πόλεων: η τεχνογνωσία της επιβίωσης στην Ελλάδα το μεσοπόλεμο, Αθήνα, Θεμέλιο, 1993.
 • Τσοτσορός Σ., Συγκρότηση του βιομηχανικού κεφαλαίου στην Ελλάδα, 1898-1939, Αθήνα, ΜΙΕΤ 1993.
 • Tσουκαλάς, K., Kράτος, κοινωνία, εργασία στη μεταπολεμική Eλλάδα, Aθήνα, Θεμέλιο, 1986.

Βιβλιογραφία:

 • Quentin Skinner, Θεωρήσεις της πολιτικής. Σχετικά με την μέθοδο, εκδόσεις Αλεξάνδρεια Αθήνα 2008.
 • Κορνήλιος Καστοριάδης, Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, εκδόσεις Ράππα (Κέδρος) Αθήνα 1985.
 • Ρομπερτ Μίχελς, Κοινωνιολογία των πολιτικών κομμάτων στη σύγχρονη δημοκρατία. Έρευνες γύρω από τις ολιγαρχικές τάσεις του ομαδικού βίου, εκδόσεις Γνώση Αθήνα 1997.
 • Michel Foucault, Η αρχαιολογία της γνώσης, εκδόσεις Εξάντας Αθήνα 1967.
 • Andre Leroi-Gourhan, Το έργο και η ομιλία του ανθρώπου, δύο τόμοι εκδόσεις ΜΙΕΤ Αθήνα 2000.
 • Fernand Braudel, Η γραμματική των πολιτισμών, εκδόσεις ΜΙΕΤ Αθήνα 2002.
 • Παναγιώτης Κονδύλης, Η παρακμή του αστικού πολιτισμού. Από την μοντέρνα στην μεταμοντέρνα εποχή και από το φιλελευθερισμό στη μαζική δημοκρατία, εκδόσεις Θεμέλιο Αθήνα 1991.
 • Ζαν Πωλ Σάρτρ, Υπέρ διανοουμένων συνηγορία, εκδόσεις Ο Πολίτης Αθήνα 1994.
 • Max Weber, Κοινωνιολογία του Κράτους, εκδόσεις Κένταυρος Αθήνα 1996.
 • Pierre Bourdieu, Πρακτικοί λόγοι. Για τη θεωρία της δράσης, εκδόσεις Πλέθρον Αθήνα 2000.
 • Πέρυ Άντερσον, Το απολυταρχικό κράτος, εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1986.
 • Πέτρος Πιζάνιας, Ο μαρξισμός της ιστορικής σοσιαλδημοκρατίας, εκδόσεις Αντί, Αθήνα 1988.
 • Claude Levi-Strauss, Άγρια σκέψη, εκδόσεις Παπαζήση Αθήνα 1977.
 • Eric Hobsbawm, Η εποχή των άκρων. Ο σύντομος εικοστός αιώνας 1914 – 1991, εκδόσεις Θεμέλιο Αθήνα 1995.
 • M. I. Finley, Ο κόσμος του Οδυσσέα, εκδόσεις Ι. Σιδέρης Αθήνα 1998.