Μαθήματα
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςΤίτλοςECTS
1.1 Νεότερη και σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (10 ECTS)
HDN111Η γέννηση του Νέου Ελληνισμού2
HDN112Η Ελληνική Επανάσταση του 18212
HDN113Οθωμανική Ιστορία2
HDN114Ιστορία του 19ου αιώνα2
HDN115Ελληνικό κράτος και κοινωνία τον 19ο και 20ό αιώνα2
1.2 Νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή Ιστορία (10 ECTS)
HDN121Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης1
HDN122Ευρωπαϊκή Ιστορία2
HDN123Η ιστορία της φτώχειας και των φτωχών στην Δυτική Ευρώπη2
HDN124Ένας πλανήτης σε κίνηση: κυριαρχία, σύνορα και μετακινήσεις πληθυσμών τη δεκαετία του 19401
HDN125Πόσο ελληνικός είναι ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος; Μία μεθοδολογική πρόταση1
HDN126Αμερικανική Ιστορία2
HDN127Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός και Ελληνική Επανάσταση1
1.3 Ιστορική έρευνα και πηγές της ιστορίας: μεθοδολογία ιστορικής και εκπαιδευτικής έρευνας – ερευνητική μελέτη με αρχειακό υλικό (10 ECTS)
HDN131Αρχεία και Ιστορική Έρευνα: από την θεωρία στην πράξη4
HDN132Ιστορική έρευνα. Εκπαιδευτικά και Πολιτιστικά και Ιστορικά Αρχεία. Μεθοδολογικά ζητήματα Ιστορικής Έρευνας6
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςΤίτλοςECTS
2.1 Διεπιστημονικές προσεγγίσεις – Γραφές της Ιστορίας: Αρχαιολογία & Ιστορία, Λογοτεχνία & Ιστορία, Εικαστικές τέχνες και Ιστορία, Κινηματογράφος και Ιστορία (10 ECTS)
HDN211Εθνολογία, Μελέτες του Ιστορικού τοπίου και ψηφιακή τεκμηρίωση3
HDN212Λογοτεχνία και Ιστορία3
HDN213Ο Κινηματογράφος και η Ιστορία3
HDN214Περιηγητισμός και ψηφιακή ιστορία: Η συλλογή Φινόπουλου – Μουσείο Μπενάκη1
2.2 Η Πληροφορική και η αξιοποίηση της ιστορική έρευνα: Στατιστική επεξεργασία των ιστορικών πληροφοριών -Βάσεις δεδομένων και ιστορική πληροφορία (10 ECTS)
HDN221Αρχές Στατιστικής Ανάλυσης2
HDN222Βάσεις Δεδομένων. Ιστορικές βάσεις δεδομένων3
HDN223Εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη και την εξόρυξη δεδομένων3
2.3 Ψηφιακό περιβάλλον και Ιστορία: Μαθηματικά μοντέλα με τη χρήση νέων τεχνολογιών, Σημασιολογικός και Κοινωνικός Ιστός (Διαδίκτυο, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης) Πολυμέσα, Εικονικοί κόσμοι και Ιστορία κ.α. (10 ECTS)
HDN231Αρχές ερευνητικής Μεθοδολογίας. Ερευνητικό πρόβλημα. Εφαρμογή ερευνητικής μεθοδολογίας σε συγκεκριμένη περίπτωση μελέτης2
HDN232Εφαρμογή Στατιστικής Ανάλυσης2
HDN233Τα πολυμέσα και η δημιουργία διδακτικού υλικού2
HDN234Εισαγωγή στην εκπαιδευτική νευροεπιστήμη2
HDN235Παιδαγωγικές πρακτικές βασισμένες στην εκπαιδευτική νευροεπιστήμη2
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςΤίτλοςECTS
3.1 Σύγχρονες θεωρήσεις στη Διδασκαλία και στη μάθηση: σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης, ενεργητικές στρατηγικές διδασκαλίας – μάθησης και μεταγνώση, αποτελεσματική διδασκαλία και έρευνα. (5 ECTS)
HDN311Σύγχρονες εξελίξεις στην Ιστορία και τη Μάθηση3
HDN312Επίδραση της τεχνολογίας αιχμής, η εικονική (VR) και η επαυξημένη πραγματικότητα (AR), στην γενική και ειδική εκπαίδευση2
3.2 Η ιστορία ως αντικείμενο διδασκαλίας και μάθησης: Θεωρία και μεθοδολογία της Ιστοριογραφίας, Ιστορικές έννοιες, Σύγχρονες στρατηγικές της διδασκαλίας (πολυπροπρισματική θεώρηση, καλλιέργεια ιστορικής σκέψης) αξιοποίηση ιστορικών πηγών στη διδασκαλία, αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας κ.α. (15 ECTS)
HDN321Σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση / Σύγχρονες τάσεις στη Διδακτική της Ιστορίας4
HDN322Τρέχουσες εξελίξεις στην Επιστημιολογία της Έρευνας, την Ιστοριογραφία και διδακτική της Ιστορίας. Σύζευξη, συνοδοιπορία ή χάσματα3
HDN323Η Ιστορία των ασθενειών και των ευγονικών ειδών2
HDN324Σύγχρονα προγράμματα σπουδών Ιστορίας. Μία συγκριτική προσέγγιση από διεθνή σκοπιά3
HDN325Οπτικός Γραμματισμός και Ιστορία. Η Ελληνική Επανάσταση και ο Α' Παγκόσμιος πόλεμος μέσα από εικαστικά έργα3
3.3 Kαινοτόμες προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Ιστορίας με την αξιοποίηση των νεων τεχνολογιών: Διαδίκτυο και διδασκαλία της Ιστορίας, πολυμέσα και παραγωγή διδακτικού υλικού, κινηματογράφος και διδασκαλίας της Ιστορίας, Ψηφιακά Μουσεία και Διδασκαλία, Ψηφιακό παιχνίδι και ιστορία κ.α. (10 ECTS)
HDN331Επι-σκέψεις Μουσείων: Κριτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις4
HDN332Προφορική Ιστορία και νέες τεχνολογίες3
HDN333Ιστορικό Ντοκυμαντέρ και διδακτική αξιοποίηση3
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςΤίτλοςECTS
HDN400Διπλωματική εργασία30
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας