Όργανα διοίκησης

Για την λειτουργία του ΠΜΣ «Ιστορική Έρευνα Διδακτική & Νέες Τεχνολογίες αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

  1. Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου
  2. O Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προέρχεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος κατά προτεραιότητα βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό.
  3. Η Επιτροπή προγράμματος σπουδών αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. των τμημάτων Ιστορίας και Πληροφορικής και συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου.

Τα μέλη οργάνων διοίκησης του ΠΜΣ είναι:

Διευθυντής ΠΜΣ: Κωνσταντίνος Αγγελάκος, Καθηγητής

Αν. Διευθυντής ΠΜΣ: Νίκος Καραπιδάκης, Καθηγητής

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών:

  • Κωνσταντίνος Αγγελάκος, Καθηγητής
  • Νίκος Καραπιδάκης, Καθηγητής
  • Διονύσης Τζάκης, Μον. Επίκουρος Καθηγτής
  • Παναγιώτης Βλάμος, Καθηγητής Τμ. Πληροφορικής
  • Ιωάννης Καρύδης, Επίκουρος Καθ. Τμ. Πληροφορικής
  • Νίκος Κοκομέλης, Επίκουρος Καθ. Τμ. Ιστορίας (αναπληρωματικό μέλος)
Ενημέρωση: 17-06-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας