Μαθήματα

Ευρωπαϊκή Ιστορία


Διδάσκοντες: Θα ανακοινωθεί
Κωδικός: HDN122
Τύπος: Σεμινάριο
Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Γλώσσα: Ελληνικά
Εξάμηνο: Α΄
ECTS: 2
Διδακτικές Μονάδες: 2
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Bloch M., Febvre L., Braudel F., κ.ά., Κείμενα Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Παπαζήσης, Αθήνα 1985.
  • Βurns Edward, Ευρωπαϊκή ιστορία: Εισαγωγή στην ιστορία και τον πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2005.
  • Βurns Edward, Ευρωπαϊκή ιστορία: Ο δυτικός πολιτισμός: Νεότεροι χρόνοι, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2006.
  • Βέμπερ Μ., Η προτεσταντική ηθική και το Πνεύμα του Καπιταλισμού, Gutenberg, Αθήνα 1978.
  • Γιακωβάκη Νάσια, Ευρώπη μέσω Ελλάδας: Μια καμπή στην ευρωπαϊκή αυτοσυνείδηση, 17ος – 18ος αιώνας, Εστία, Αθήνα 2006.
  • Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, Cambridge,, 1978 (2 τόμοι) [υπάρχει και ελλ. μετάφραση στις εκδόσεις “Αλεξάνδρεια”].
  • Emmanuel Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers Etat?, εκδ. Roberto Zapperi, Γενεύη, 1970 (1η έκδοση, Παρίσι, 1789).
  • John Breuilly, The formation of the first German nation-state (1800- 1871), Nέα Υόρκη, 1996.
  • John Breuilly, Nationalism and the state, 2nd ed. Manchester, 1993.

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας