Μαθήματα

Ελληνικό κράτος και κοινωνία τον 19ο και 20ό αιώνα


Διδάσκοντες: Θα ανακοινωθεί
Κωδικός: HDN115
Τύπος: Σεμινάριο
Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Γλώσσα: Ελληνικά
Εξάμηνο: Α΄
ECTS: 2
Διδακτικές Μονάδες: 2
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Σπ. Ασδραχάς (και συνεργάτες), Ελληνική Οικονομική Ιστορία, ΙΕ΄- ΙΘ΄ αιώνας, 2 τόμοι, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2003.
  • Κ.Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός, Αθήνα, Ερμής 1982.
  • Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος-20ος αιώνας), (εισαγωγή-επιμέλεια Γ.Β. Δερτιλής-Κ. Κωστής), εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1991.
  • Π. Πιζάνιας, Μισθοί και εισοδήματα στην Ελλάδα (1842-1923), ΜΙΕΤ, Αθήνα 1985.

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας