Μαθήματα

Αρχές ερευνητικής Μεθοδολογίας. Ερευνητικό πρόβλημα. Εφαρμογή ερευνητικής μεθοδολογίας σε συγκεκριμένη περίπτωση μελέτης


Διδάσκοντες: Βλάμος Παναγιώτης
Κωδικός: HDN231
Τύπος: Σεμινάριο
Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Γλώσσα: Ελληνικά
Εξάμηνο: Β΄
ECTS: 2
Διδακτικές Μονάδες: 2
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Understanding Digital Libraries, Michael Lesk, Morgan Kaufmann, 2004.

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας