Μαθήματα

Αρχές Στατιστικής Ανάλυσης


Διδάσκοντες: Αυλωνίτης Μάρκος
Κωδικός: HDN221
Τύπος: Σεμινάριο
Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Γλώσσα: Ελληνικά
Εξάμηνο: Β΄
ECTS: 2
Διδακτικές Μονάδες: 2
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Τσίμπος & Γεωργιακώδης, Περιγραφική και Διερευνητική Στατιστική, (Τόμοι Α΄ & Β΄)", Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε.
  • Τσάντας Ε., Μωυσιάδης Χ., Μπαγιάτης Κ., Χατζηπαντελής Θ., Ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών πακέτων, Εκδόσεις ΖΗΤΗ.

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας