Μαθήματα

Οθωμανική Ιστορία


Διδάσκοντες: Λαΐου Σοφία
Κωδικός: HDN113
Τύπος: Σεμινάριο
Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Γλώσσα: Ελληνικά
Εξάμηνο: Α΄
ECTS: 2
Διδακτικές Μονάδες: 2
Σύντομη Περιγραφή:

Εξετάζονται οι σημαντικότερες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στην οθωμανική αυτοκρατορία με έμφαση στην περίοδο 15ος-19ος αιώνας. Ειδικότερα αναλύονται οι σχέσεις κέντρου και περιφέρειας, οι διακοινοτικές σχέσεις, η θέση της οθωμανικής αυτοκρατορίας στο διεθνές περιβάλλον, οι οικονομικές εξελίξεις από το 17ο αιώνα και ύστερα, καθώς και η εμφάνιση του τουρκικού εθνικισμού.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εντρυφούν σε ειδικά θέματα της οθωμανικής ιστορίας κατά τη νεότερη περίοδο, τα οποία άπτονται σημαντικών πτυχών τόσο της νεοελληνικής όσο και της ιστορίας της Μέσης Ανατολής. Με τον τρόπο αυτό είναι σε θέση να διαμορφώσουν πληρέστερη εικόνα των ιστορικών εξελίξεων στην ανατολική Μεσόγειο.  Σεβασμός στην διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. Άσκηση κριτικής  και αυτοκριτικής.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
 • İnalcık H., Η οθωμανική αυτοκρατορία. Η κλασική εποχή, 1300-1600, μτφρ. Μ. Κοκολάκης, Αθήνα 1995.
 • İnalcık H., «Ο σχηματισμός κεφαλαίου στην Οθωμανική αυτοκρατορία», Η οικονομική δομή των Βαλκανικών χωρών στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας, επιμ. Σπ. Ασδραχάς, Αθήνα 1979, 501-524.
 • Abou El-Hac R., Formation of the Modern State: The Ottoman Empire, Sixteenth to Eighteenth centuries, New York 1991.
 • Göçek F.M., Rise of the Bourgeoisie, Demise of Empire. Ottoman Westernization and Social Change, Oxford University Press 1996.
 • İnalcık H. -Quataert D., (εκδ.), Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, τ. Α΄, 1300-1600, Αθήνα 2008.
 • İnalcık H., “Centralization and Decentralization in Ottoman Administration”, T.Naff-R.Owen, εκδ., Studies in Eighteenth Century Islamic History, Carbondale 1977, 27-52.
 • McGowan B., Economic Life in the Ottoman Empire: Taxation, Trade and the Struggle for Land, 1600-1800, London 1981.
 • Quataert D., Η Οθωμανική αυτοκρατορία. Οι τελευταίοι αιώνες, 1700-1922, μτφρ.Μ. Σαρηγιάννης, Αθήνα 2006.
 • Lewis Th., A Study of Naima, New York 1972.
 • F. Adanır-S. Faroqhi, The Ottomans and the Balkans. A Discussion of Historiography, Leiden 2002.
 • S. Faroqhi, Coping with the State. Political Conflict and Crime in the Ottoman Empire, 1550-1720, Κωνσταντινούπολη 1995.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διάλεξη, μελέτη βιβλιογραφία 

 

 

 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εργασία με προθεσμία παράδοσης.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας