Μαθήματα

Σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση / Σύγχρονες τάσεις στη Διδακτική της Ιστορίας


Διδάσκοντες: Αγγελάκος Κωνσταντίνος, Κουργιαντάκης Χαράλαμπος
Κωδικός: HDN321
Τύπος: Σεμινάριο
Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Γλώσσα: Ελληνικά
Εξάμηνο: Γ΄
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Minder, Michel(2007), Λειτουργική Διδακτική, Πατάκης
  • Baudrit A.,Ομαδοσυνεργατική Μάθηση, επιστ. επιμέλεια Κ.Αγγελάκος, Κέδρος,Αθήνα 2007.
  • Breschand, Jean, 2006, Ντοκιμαντέρ: Η άλλη όψη του κινηματογράφου, Πατάκης.
  • Bass, R. (1998), Engines of Inquiry: Teaching, Technology, and Learner-Centered Approaches to Culture & History: http://www.georgetown.edu/crossroads/guide/engines.html.
  • Ρετάλης Σ.(Επιμελ.),2005,. Οι προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης. Καστανιώτης, Αθήνα.Weis, T., Evaluating Websites for History Teachers: Using
  • History Matters in a Graduate Seminar, Millersville University, Millersville, Pennsylvania Published in The History Teacher (2001).

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας