Τμήμα Ιστορίας - Λαΐου Σοφία

Λαΐου Σοφία

Αντικείμενο: Οθωμανική Ιστορία με δυνατότητα διδασκαλίας Οθωμανικής Παλαιογραφίας
Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΦΕΚ Διορισμού: 1066/25-09-2018, τ. Γ΄
Τηλέφωνο: 2661087347
Email: laiou@ionio.gr

Λαΐου Σοφία

    Λαΐου Σοφία: Βιογραφικό Σημείωμα
Mέγεθος: 231.04 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. (1991) και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Birmingham (1993, ΜΑ. στις Οθωμανικές Σπουδές) και στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. (2000, Διδ.διατρ.).

Από το 2003 διδάσκει στο τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο, Θεσσαλονίκη 2002 και Τα οθωμανικά έγγραφα της Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων, Αθήνα 2011. Έχει επίσης επιμεληθεί τις παρακάτω εκδόσεις: Τα συνταγματικά κείμενα της Ηγεμονίας Σάμου, Αθήνα 2013 και Istanbul and the Black Sea Coast, Shipping and Trade, 1770-1920 (μαζί με τον Edhem Eldem).

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην κοινωνική και οικονομική ιστορία κατά την οθωμανική περίοδο με βάση οθωμανικές πηγές.

 

Ώρες γραφείου:

Τρίτη 17.00-18.00

Τετάρτη 10.00-12.00


Επιστροφή
Νέα
Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2020
Δημοσίευση: 03-06-2020 23:17
Αξιολόγηση μαθημάτων κ. Λέτσιου
Δημοσίευση: 01-06-2020 21:03
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020
Δημοσίευση: 18-04-2019 18:05 | Ενημέρωση: 26-08-2019 15:56

ICA