Εσωτερικός κανονισμός
gr  pdf.png  Εσωτερικός Κανονισμός (19/11/2018)
Mέγεθος: 150.73 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ι.Π. και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΔΠΣ. Με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθορίζονται όλα τα ζητήματα που αφορούν στην διοικητική και εκπαιδευτική λειτουργία του ΔΠΜΣ.

Από το 2018, το ΔΠΜΣ λειτουργεί σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (συνημμένος).

Ενημέρωση: 17-06-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας