Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται από τους φοιτητές με ανώνυμο ερωτηματολόγιο που υποβάλλεται μέσω Διαδικτύου και αφορά στο σύνολο των παραμέτρων της λειτουργίας του ΠΜΣ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης του προηγούμενου κύκλου κατεβάστε ή ανοίξτε το συνοδευτικό αρχείο:

Ενημέρωση: 18-06-2020
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας