Τμήμα Ιστορίας - Μαθήματα
Μαθήματα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


Διδάσκων/ουσα: Βάκη Φωτεινή
Κωδικός Μαθήματος: ΙΦΙ101
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 8
ECTS: 5

Σύντομη Περιγραφή:

Αναπλήρωση διδασκαλίας από τον διδάσκοντα Διονύσιο Τζάκη

Υπό κατασκευή


Επιστροφή
Νέα
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020
Δημοσίευση: 18-04-2019 18:05 | Ενημέρωση: 26-08-2019 15:56

ICA