Erasmus

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα ΕRASMUS +

Το πρόγραμμα ERASMUS επιδιώκει την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης των σπουδών. Δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές να φοιτήσουν για 1 ως 2 εξάμηνα σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επωφεληθούν από τα αντικείμενα σπουδών σε ξένα πανεπιστήμια, την εκμάθηση της γλώσσας, τη γνώση του πολιτισμού, τις επαφές κ.α.. Οι νέοι εφοδιάζονται έτσι με υψηλή εξειδίκευση, ευρεία αντίληψη και διεθνή εμπειρία που θα τους φανεί χρήσιμη στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία αλλά και τη ζωή τους γενικότερα.

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως. Οι φοιτητές επιλέγουν μαθήματα αντίστοιχου φόρτου εργασίας με αυτά που θα είχαν στο δικό μας πρόγραμμα σπουδών κατά το διανυόμενο εξάμηνο και υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα στο παν/μιο του εξωτερικού και να προσέλθουν στις εξετάσεις. Τα μαθήματα στα οποία ανταποκρίθηκαν με επιτυχία αναγνωρίζονται και αντικαθιστούν αντίστοιχα μαθήματα του δικού μας προγράμματος σπουδών.


Επιλέξιμες δραστηριότητες στο εξωτερικό

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Erasmus+, που αφορούν τους φοιτητές, είναι οι ακόλουθες :

 • Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές
 • Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση (Era-Places)

Ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές και Πρακτική Άσκηση ERA-PLACES για φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι φοιτητές είναι κανονικά εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Ιστορίας σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών

 

 


A. Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές
Περισσότερες πληροφορίες: https://international.ionio.gr/gr/erasmus/#77

Ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+  για σπουδές για φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας (επικαιροποίηση)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι φοιτητές είναι κανονικά εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Ιστορίας σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών με σκοπό την απόκτηση τίτλου σπουδών αντίστοιχου επιπέδου.

Προπτυχιακοί φοιτητές

 • Πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές είναι επιλέξιμοι, εφόσον υποβάλλουν αίτηση για μετακίνηση κατά το δεύτερο έτος σπουδών.
 • Εξετάζονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις φοιτητών που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα. Οι λοιπές αιτήσεις εξετάζονται μόνο εφόσον υπάρξουν αδιάθετες θέσεις.
 • Εξετάζονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις φοιτητών που επιθυμούν να αντιστοιχίσουν μαθήματα, έναντι όσων επιθυμούν απλή αναγραφή των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων στο Παράρτημα Διπλώματος.
 • Εξετάζονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις: α) τριτοετών φοιτητών, για μετακίνηση στο 4ο έτος, β) δευτεροετών φοιτητών, για μετακίνηση στο 3ο έτος, γ) πρωτοετών φοιτητών, για μετακίνηση στο 2ο έτος, και δ) τεταρτοετών φοιτητών για μετακίνηση κατά το επόμενο έτος. 
 • Οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές μεγαλύτερων του πρώτου έτους σπουδών θα πρέπει να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 40 μονάδες ECTS.
 • Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί επιτυχώς ο υποψήφιος πρέπει να  είναι κατ΄ ελάχιστο 6,5 (έξη και πενήντα εκατοστά).
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν γλωσσική επάρκεια στο επίπεδο που απαιτεί το Ίδρυμα υποδοχής (ως προς τις γλώσσες που απαιτεί το Ίδρυμα υποδοχής).
 • Ένδειξη υψηλών κινήτρων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, όπως διατυπώνονται από τον ίδιο τον φοιτητή στην αρχική αίτηση που υποβάλλει και σε συνέντευξη με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Τμήματος.

       Μοριοδότηση προπτυχιακών φοιτητών (αθροιστικά):

 • Αριθμός μορίων εισαγωγής στο Τμήμα (για τους πρωτοετείς φοιτητές)
 • Μέσος όρος επίδοσης μαθημάτων (για τους φοιτητές μεγαλύτερων του πρώτου έτους)
 • Σύνολο μονάδων ΕCTS επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων (για τους φοιτητές μεγαλύτερων του πρώτου έτους)
 • Γλωσσομάθεια: 5 μόρια για επίπεδο Β1, 10 μόρια για επίπεδο Β2, 15 μόρια για επίπεδο C1 και 20 μόρια για επίπεδο C2.

 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν φόρτο εργασίας σε μονάδες ECTS αντίστοιχο μέρους ή ολόκληρης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ή/και φόρτο εργασίας αντίστοιχο  μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος που παρακολουθούν, ανάλογα με τη σχετική Βεβαίωση που θα χορηγηθεί από τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
  Στη Βεβαίωση του Διευθυντή πρέπει να αναφέρεται ότι εγκρίνεται η μετάβαση του μεταπτυχιακού φοιτητή στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS και ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (με τα ακριβή ECTS) και θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.

  Για την επιλογή των υποψηφίων –όταν είναι περισσότεροι του ενός- λαμβάνεται υπόψη το εξάμηνο

  Όσον αφορά στη μοριοδότηση γλωσσομάθειας, ίδια όπως στην κινητικότητα των προπτυχιακών φοιτητών.

 

Υποψήφιοι διδάκτορες

 • Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Ιστορίας έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS προκειμένου να πραγματοποιήσουν μέρος της ερευνητικής τους εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή Βεβαίωσης του επιβλέποντος Καθηγητή στην οποία θα αναφέρεται το θέμα της εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής και η έγκριση της Επιτροπής εποπτείας για μετάβαση του υποψήφιου διδάκτορα στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος. Στη Βεβαίωση του επιβλέποντος πρέπει να αναφέρεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας (χωρίς ECTS) για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.

  Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη η τελευταία κατατεθείσα Έκθεση αξιολόγησης των πεπραγμένων του υποψήφιου διδάκτορα που έχει υποβληθεί από την τριμελή επιτροπή εποπτείας της διδακτορικής διατριβής.

  Για την επιλογή των υποψηφίων –όταν είναι περισσότεροι του ενός- λαμβάνεται υπόψη το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αντίστοιχη υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή (δίνεται προτεραιότητα σε αυτούς που βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο συγγραφής της διατριβής).


ERASMUS+ STUDENT CHARTER


Β. Κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική Άσκηση (ERA-PLACES)

Το κριτήριο με τη μεγαλύτερη βαρύτητα στην επιλογή των φοιτητών προς τοποθέτηση για Πρακτική Άσκηση είναι το επίπεδο γνώσης της επίσημης γλώσσας της χώρας υποδοχής ή του φορέα υποδοχής, το οποίο αποδεικνύεται από τον υποψήφιο με την κατάθεση του αντίστοιχου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση ERA-PLACES του Προγράμματος ERASMUS+ θα πρέπει να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν κατ' ελάχιστο σε 150 μονάδες ECTS μέχρι την υποβολή της σχετικής αίτησης (αυτό αποτελεί ειδικότερο κριτήριο που θέτει το Τμήμα Ιστορίας).

Ειδικότερα κριτήρια για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση ERA-PLACES  είναι:

 • το εξάμηνο φοίτησης (προηγούνται όσοι από τους υποψήφιους βρίσκονται σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών),
 • η ακαδημαϊκή επίδοση,
 • η σχέση του περιεχομένου της Πρακτικής Άσκησης με το αντικείμενο των σπουδών του υποψηφίου
 • τα μαθησιακά αποτελέσματα και οι δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσει ο φοιτητής από την προτεινόμενη Πρακτική Άσκηση.

Για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης εκ μέρους μεταπτυχιακών φοιτητών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Προγράμματος.

Για την επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση ERA-PLACES, λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια του αντικειμένου της προτεινόμενης Πρακτικής Άσκησης με το θέμα της εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής, απαιτείται δε έγγραφο σύμφωνης γνώμης από την τριμελή Επιτροπή εποπτείας της διδακτορικής διατριβής.  
Επίσης λαμβάνεται υπόψη η τελευταία κατατεθείσα Έκθεση αξιολόγησης των πεπραγμένων του υποψήφιου διδάκτορα που έχει υποβληθεί από την τριμελή επιτροπή εποπτείας της διδακτορικής διατριβής.

Στη βεβαιωμένη Πρακτική Άσκηση ERA-PLACES αντιστοιχούν 6 μονάδες ECTS (αφορά στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές).

Η Πρακτική Άσκηση ERA-PLACES στο Τμήμα Ιστορίας δεν αποτελεί μέρος του κανονικού προγράμματος σπουδών του Τμήματος (δεν προσμετράται στις απαραίτητες ECTSμονάδες για τη λήψη του πτυχίου) και ως εκ τούτου γίνεται απλή αναγραφή της ολοκλήρωσης στο Παράρτημα Διπλώματος.

 


 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις, και την ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.


Υπεύθυνος ΕRASMUS στο τμήμα Ιστορίας:
Επικ. Καθηγητής Νίκος Κοκκομέλης
E-mail: n.kokkomelis@ionio.gr

Αναπληρωτής υπεύθυνος:
Επίκ. Καθηγητής Νικόλας Πίσσης
E-mail: npissis@ionio.gr

 


 

Πίστωση ακαδημαϊκών μονάδων

Το σύστημα ΕCTS βασίζεται στον εργασιακό φόρτο που καλείται να καλύψει ο φοιτητής προκειμένου να ολοκληρώσει το μάθημα. Αντανακλούν την ποσότητα του εργασιακού φόρτου που απαιτεί κάθε μάθημα και περιλαμβάνουν παρακολούθηση διαλέξεων, εκπόνηση εργασιών, εργασία σε εργαστήριο, στη βιβλιοθήκη ή στο σπίτι, συμμετοχή σε εξετάσεις και άλλες σχετικές δραστηριότητες.

Στην κλίμακα των ECTS, οι 60 μονάδες αναπαριστούν τον φόρτο εργασίας που μπορεί να αναλάβει ο κανονικός φοιτητής πλήρους φοίτησης, που αντιστοιχούν σε 1500 - 1800 ώρες εργασίας κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους (σε κάθε Ακαδημαϊκή Μονάδα αντιστοιχούν 25 -30 ώρες φόρτου εργασίας). Σε ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών 30 μονάδες αφορούν τον φόρτο εργασίας ενός εξαμήνου και απαιτούνται 240 Ακαδημαϊκές Μονάδες για τη λήψη πτυχίου στα τετραετή προγράμματα σπουδών (180 Μονάδες για τα τριετή). Στην παρούσα φάση το σύστημα δεν αντικαθιστά το εθνικό σύστημα Διδακτικών Μονάδων που οδηγεί σε πτυχίο αλλά λειτουργεί ως σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων των φοιτητών ERASMUS. Η εφαρμογή του συστήματος ECTS στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Ιστορίας συνεπάγεται τη μετάφραση των υφιστάμενων κανόνων φοίτησης, οι οποίοι αναφέρονται σε διδακτικές μονάδες, σε σχέση με Ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες.

 

Ενημέρωση: 21-03-2024
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 19-07-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας