Ιόνιο Πανεπιστήμιο English facebook
Εκδόσεις Ερευνητικών Έργων
page image

 

ΠΑΡAΚΤΙΑ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚEΡΚΥΡΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚH ΚΛΗΡΟΝΟΜΙA ΚΑΙ ΤΟΠΙΚEΣ ΚΟΙΝΩΝIΕΣ

K. Σμπόνιας & Α. Καπετάνιος (επιμ.) Παράκτια περιβάλλοντα της Κέρκυρας, Πολιτιστική κληρονομιά και τοπικές κοινωνίες. Ιόνιο Πανεπιστήμιο Επιτροπή Ερευνών, Κέρκυρα 2020.

 


 

Εξώφυλλο και Περιεχόμενα

Εισαγωγή (Ανδρέας Καπετάνιος – Κώστας Σμπόνιας)

ΚΩΣΤΑΣ ΣΜΠΟΝΙΑΣ
Παράκτια περιβάλλοντα και ανθρωπογενής δράση στη μακρά διάρκεια: η περίπτωση της Κέρκυρας

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑ
Αρχαία αλιεία και αλιεύματα στο Ιόνιο

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ
Κέρκυρα και θαλάσσιοι δρόμοι του Ιονίου στην Αρχαιότητα

ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ
Αρχειακά τεκμήρια για την αλιεία στην Κέρκυρα τον 19ο αιώνα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΡΗΣ
Oι αλληλεπιδράσεις παραδοσιακών αλιευτικών δραστηριοτήτων με το θαλάσσιο οικοσύστημα στον χώρο του κεντρικού και νότιου Ιονίου

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ
Συνεργατικές ομάδες πεζότρατας στη νότια Κέρκυρα. Η εθνοαρχαιολογία της κοινωνικής διάστασης των αλιευτικών πρακτικών

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Η συμμετοχική πολιτισμική χαρτογράφηση ως μεθοδολογικό εργαλείο για την ανάπτυξη του «Οικομουσείου Πετριτή και Νότιας Κέρκυρας»

ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΙΝΗΣ
Αλιευτικές δραστηριότητες στη λιμνοθάλασσα των Κορισσίων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΒΑΣ
Ναυάγια στο βόρειο Ιόνιο

RITA AURIEMMA – GIULIANO VOLPE
La Puglia e il mare. Un viaggio nei paesaggi costieri e subacquei

DANILO LEONE – MARIA TURCHIANO
Taranto, le risorse del Mare e l’ecomusuo del mar piccolo

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ABSTRACTS

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΤΟΜΟΣ

 


 

Ο τόμος Παράκτια περιβάλλοντα της Κέρκυρας, Πολιτιστική κληρονομιά και τοπικές κοινωνίες παρουσιάζει τα αποτελέσματα της διεπιστημονικής έρευνας που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Fisheries and Cultural Heritage, Identity and Participated Societies» (FISH&CHIPS – Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020), σε θεματικές που σχετίζονται με την παράκτια πολιτιστική κληρονομιά της Κέρκυρας και της Απουλίας, την ιστορική διασύνδεση των τοπικών κοινωνιών με την αλιεία και τους θαλάσσιους πόρους, καθώς και με δράσεις που συμβάλλουν στην υιοθέτηση βιώσιμων λύσεων για την ανάδειξη και προστασία του μοναδικού παράκτιου οικοσυστήματος των περιοχών αυτών. Το έργο προσεγγίζει ερμηνευτικά τον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο της Κέρκυρας και της Απουλίας, και τα ιδιαίτερα φυσικά περιβαλλοντικά στοιχεία του, καθώς αυτά μετασχηματίζονται στον τόπο των κοινοτήτων των ανθρώπων. «Διαβάζοντας» το ιστορικό τοπίο αποσκοπεί στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών αυτών, σε συνδυασμό με τη δημιουργία μιας στρατηγικής για τη διασυνοριακή ανάπτυξη που σέβεται το φυσικό περιβάλλον και τις τοπικές παραδόσεις. Ο τόμος διευρύνεται με την προσθήκη του Παραρτήματος Αρχειακών Πηγών, που παρουσιάζει ανέκδοτο αρχειακό υλικό για την αλιεία στην Κέρκυρα.

Τα δυναμικά στοιχεία των Οικομουσείων ‘Πετριτή - Νότιας Κέρκυρας’ και ‘Μικρής λιμνοθάλασσας του Τάραντα’, που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του έργου, αποτελούν εργαλεία που συμβάλλουν στην κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών να διατυπώσουν τη δική τους οπτική για τα υλικά στοιχεία του τόπου τους, υπογραμμίζοντας τα μέρη, τις πράξεις και τις ιδέες που αποτελούν στοιχεία της ταυτότητάς τους.