ΠΜΣ «Ιστορία και Τεκμηρίωση» - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Social Media
Δημοσίευση: 12-06-2017 19:28 | Προβολές: 8490
    Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ
Mέγεθος: 33 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
image

Νέα ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών: το αργότερο ως την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017
Ημερομηνία εξετάσεων: Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00  το μεσημέρι

-

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία και Τεκμηρίωση» του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου πρόκειται να δεχθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 νέο κύκλο μεταπτυχιακών φοιτητών για τις κατευθύνσεις:

α) Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας (Β΄ Κύκλος) και

β)  Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (Γ΄ Κύκλος)

 

Θα γίνουν δεκτοί έως 25 φοιτητές ανά κατεύθυνση. Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων και με την περάτωση των σπουδών απονέμεται στους αποφοίτους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό έχουν πτυχιούχοι του οικείου Τμήματος, καθώς και απόφοιτοι των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών ή συγγενών σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να γίνουν αποδεκτοί και απόφοιτοι των θετικών επιστημών.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ, η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 500 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών. Αντί υποτροφίας, το ΠΜΣ απαλλάσσει από τα δίδακτρα έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ανά κατεύθυνση για το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης, ο οποίος πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία εισαγωγής στο ΠΜΣ, με κατώτερο όριο το βαθμό 8,5, και εφόσον υπάρχουν ισοβαθμίες εντός των κατευθύνσεων, η χορήγηση θα γίνει με εισοδηματικά κριτήρια

Οι εισακτέοι στο ΠΜΣ θα επιλεγούν κατόπιν γραπτών εξετάσεων και προσωπικής συνέντευξης. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο του Τμήματος Ιστορίας, στην Κέρκυρα, την πρώτη βδομάδα του Οκτωβρίου 2017.

Οι θεματικές των εξετάσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. history.ionio.gr/postgraduate/documentation/

Η επιλογή των υποψηφίων βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία:

α) Αξιολόγηση των γραπτών (40%)

β) Επεξεργασία φακέλου του υποψηφίου (40%) [λαμβάνονται υπόψη: ο βαθμός πτυχίου, η επίδοση του υποψηφίου σε μαθήματα συναφή με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., η γλωσσομάθεια και η μέχρι τούδε ερευνητική δραστηριότητα]

γ) Προφορική Συνέντευξη (20%) [εκτιμώνται η συγκρότηση των υποψηφίων, καθώς και η σαφήνεια και ο βαθμός πρωτοτυπίας των ερευνητικών τους στόχων].

 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας, των γραπτών εισαγωγικών εξετάσεων προηγείται γραπτή εξέταση σε μία από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, την οποία επιλέγει ο υποψήφιος. Η εξέταση συνίσταται στην κατανόηση κειμένου σχετικού με την ειδίκευση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το αργότερο ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
  2. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία (αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής)
  3. Πιστοποιητικά βαθμού γνώσης ξένων γλωσσών
  4. Βιογραφικό σημείωμα
  5. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  6. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και δύο συστατικές επιστολές
  7. Συνοπτική πρόταση μέχρι 350 λέξεις με αναφορά στα ενδιαφέροντα και τους λόγους παρακολούθησης του ΠΜΣ

ηλεκτρονικά στο e-mail mariakon@ionio.gr ή στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ιστορίας

ΠΜΣ «Ιστορία και Τεκμηρίωση»

Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100

υπόψη Μαρίας Κωνσταντινίδη (τηλ. 26610 87350)

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής πρέπει να εξασφαλιστεί ότι o φάκελος θα έχει παραληφθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας:

history.ionio.gr/postgraduate/documentation/

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Βάιος Βαϊόπουλος


Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 31-07-2021
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς