ΠΜΣ «Ιστορική Δημογραφία»: Αποτελέσματα Εξετάσεων 2004

Social Media
Δημοσίευση: 27-09-2004 15:22 | Προβολές: 1969

Η Εξεταστική Επιτροπή που συγκροτήθηκε για την αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΝΠΜΣ με τίτλο "Ιστορική Δημογραφία", λαμβάνοντας υπόψη τη γραπτή εξέταση, την προφορική συνέντευξη και τον ατομικό φάκελο κάθε υποψηφίου, κατέταξε τους πρώτους 20 επιτυχόντες υποψηφίους. Ακολουθεί κατάλογος με τους Αριθμούς Αστυνομικής Ταυτότητας των επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας:

Α/Α Αριθ. Αστ. Ταυτότητας Α/Α Αριθ. Αστ. Ταυτότητας
1 Π 962487 11 Μ 226824
2 Ι 277936 12 Τ 259259
3 Σ 485026 13 Τ 361926
4 Σ 368377 14 Π 910173
5 Μ 227499 15 Φ 384208
6 Χ 294780 16 Τ 924777
7 Ρ 678949 17 Ν 655357
8 Ρ 636192 18 Χ 3843 26
9 Χ 881747 19 Π 911686
10 ΑΑ394317 20 Π 864957

Για την Επιτροπή Εξετάσεων

Καθ. Δ. Ανωγιάτης-Pele
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΝΜΠΣ


Επιστροφή