Πτυχιακή Εργασία
gr  pdf.png  Οδηγός συγγραφής πτυχιακών εργασιών
Mέγεθος: 298.6 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Στο παραπάνω συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον πλήρη οδηγό συγγραφής της πτυχιακής εργασίας, που περιλαμβάνει τις γενικές αρχές, τη μορφή της εργασίας (έκταση – τυπογραφική μορφή – διάρθρωση), και τις βιβλιογραφικές αναφορές (σύστημα αναφορών Harvard – σύστημα αναφορών Oxford). 


 

Κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών

O παρών κανονισμός εγκρίθηκε με Απόφαση της  Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας της 14ης Ιουλίου 2021 και ορίζει τους κανόνες που διέπουν την εκπόνηση των πτυχιακών εργασιών στο Τμήμα Ιστορίας, ενσωματώνοντας την κείμενη νομοθεσία και το άρθρο 38 του εσωτερικού κανονισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου της 08.06.2021 (ΦΕΚ B΄ 2630/18.06.2021).

 

  1. Περιεχόμενο και σκοπός

1.1    Η πτυχιακή εργασία είναι μια προαιρετική εργασία έκτασης 15.000-20.000 λέξεων που πραγματεύεται ένα συγκεκριμένο θέμα/ερώτημα από ένα ή περισσότερα από τα γνωστικά πεδία του προγράμματος σπουδών. Η εργασία είναι πρωτότυπη, με την έννοια ότι αποτελεί προσωπική σύνθεση του συγγραφέα της, αλλά συντάσσεται υπό την επίβλεψη ενός από τους διδάσκοντες του Τμήματος.

1.2   Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι οι φοιτητές να εμβαθύνουν σε ένα θέμα του ενδιαφέροντός τους, να αξιοποιήσουν τις πηγές και τη δευτερογενή βιβλιογραφία, να αναπτύξουν τις ερευνητικές και συνθετικές τους δεξιότητες και να εξοικειωθούν με τους κανόνες συγγραφής επιστημονικών εργασιών.

1.3   Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας γίνεται ατομικά από έναν φοιτητή και θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 250 ωρών (10 πιστωτικές μονάδες ECTS) και μπορεί να αντικαταστήσει δύο (2) Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα (ΥΕ) μαθήματα (όχι σεμινάρια) για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων απόκτησης πτυχίου· ο φόρτος εργασίας αυξάνεται σε 375 ώρες (15 πιστωτικές μονάδες ECTS) για φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2021-22 και εξής, οπότε η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας αντικαθιστά τρία (3) ΥΕ μαθήματα (όχι σεμινάρια).

 

  1. Προϋποθέσεις και διαδικασία αίτησης· επιλογή θέματος

2.1   Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας έχουν όσοι φοιτητές έχουν εγγραφεί στο Ε΄ (ή μεγαλύτερο) εξάμηνο σπουδών.

2.2   Η εκπόνηση των πτυχιακών εργασιών επιβλέπεται. Η επίβλεψη ανατίθεται σε διδάσκοντες (μέλη ΔΕΠ και μέλη άλλων κατηγοριών διδακτικού προσωπικού) στη διακριτική ευχέρεια των οποίων είναι η ανάληψη της επίβλεψης και η έγκριση του θέματος. Οι διδάσκοντες δεν μπορούν να αναλάβουν την επίβλεψη περισσοτέρων από πέντε (5) πτυχιακών εργασιών ταυτόχρονα.

2.3   Πριν την υποβολή της αίτησής τους, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές προσεγγίζουν τους διδάσκοντες υπό την επίβλεψη των οποίων θα επιθυμούσαν να εκπονήσουν την εργασία τους, διερευνούν τη διαθεσιμότητά τους και έρχονται σε συνεννόηση προς διασαφήνιση του θέματος.

2.4  Μετά την παραπάνω προετοιμασία, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία, στην οποία αναφέρουν το προτεινόμενο θέμα και τον επιβλέποντα.

2.5   Η Γραμματεία προωθεί την αίτηση στον προτεινόμενο επιβλέποντα. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, το θέμα κατοχυρώνεται και μπορεί να ξεκινήσει η εκπόνηση της εργασίας.

 

  1. Επιβλέποντες

3.1   Σε όλη τη διάρκεια εκπόνησής της, κάθε πτυχιακή εργασία επιβλέπεται από έναν από τους διδάσκοντες του Τμήματος, που φέρει το κύριο βάρος της καθοδήγησης του φοιτητή (κύριος επιβλέπων).

3.2   Σε συνεννόηση με τον φοιτητή και με βάση το θέμα και το είδος της εργασίας, ο κύριος επιβλέπων μπορεί να ζητήσει τη συνεργασία άλλου διδάσκοντα του Τμήματος ή να αποταθεί σε άλλους διδάσκοντες και ερευνητές με συναφές γνωστικό αντικείμενο. Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2021-22 και εξής θα έχουν τουλάχιστον και έναν δεύτερο επιβλέποντα (συνεπιβλέποντα), τουλάχιστον ένας εκ των οποίων θα είναι μέλος ΔΕΠ.

3.3   Σε περίπτωση που ανακύψουν σοβαρές δυσκολίες στη συνεργασία του κύριου επιβλέποντος με τον φοιτητή, το ζήτημα παραπέμπεται στην Επιτροπή Προγράμματος.

 

  1. Διάρκεια, παράταση, μεταβολές θέματος/κυρίου επιβλέποντος

4.1   Ο τυπικός χρόνος ολοκλήρωσης της πτυχιακής εργασίας είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να παραταθεί κατά ένα εξάμηνο με τη σύμφωνη γνώμη του κύριου επιβλέποντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του φοιτητή, ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο. Μετά το πέρας των τριών (3) εξαμήνων ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει εκ νέου αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας.

4.2  Φοιτητές που έχουν κατοχυρώσει θέμα πτυχιακής εργασίας δικαιούνται να ζητήσουν αλλαγή θέματος, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στη Γραμματεία. Η αίτηση οφείλει να είναι αιτιολογημένη και εγκρίνεται από τον κύριο επιβλέποντα. Αν ο επιβλέπων δεν μπορεί να αναλάβει το νέο θέμα, τότε ο φοιτητής οφείλει να υποβάλει νέα αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας (δηλαδή να επαναλάβει τα βήματα που αναφέρονται στα άρθρα 2.3 - 2.5).

4.3  Σε περίπτωση που ένας επιβλέπων αναγκαστεί να διακόψει την επίβλεψη μίας πτυχιακής εργασίας (π.χ. λόγω άδειας, αποχώρησης, κ.ά.) η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών αναλαμβάνει να ορίσει αναπληρωτή ή αντικαταστάτη, επιλέγοντας κατά προτεραιότητα διδάσκοντες με συναφές γνωστικό αντικείμενο.

 

  1. Διαδικασία εκπόνησης - συγγραφή

5.1   Η  πτυχιακή  εργασία  συντάσσεται  σύμφωνα  με  τα  πρότυπα  συγγραφής επιστημονικών εργασιών και τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Συγγραφής Πτυχιακών Εργασιών του Τμήματος. Οι οδηγίες αυτές αφορούν τόσο το γενικό ύφος, όσο και την έκταση, τη μορφή και το σύστημα βιβλιογραφικών παραπομπών που οφείλουν να ακολουθούν οι φοιτητές κατά την εκπόνηση της εργασίας.

5.2   Η συνεργασία του φοιτητή με τον κύριο επιβλέποντα γίνεται στη διάρκεια διαδοχικών συναντήσεων. Στις πρώτες συναντήσεις γίνεται αποσαφήνιση της μεθοδολογίας και σχεδιάζονται τα επιμέρους βήματα και η βασική δομή της εργασίας. Στη συνέχεια, ο φοιτητής παρουσιάζει δείγμα της εργασίας του, το οποίο ελέγχεται επισταμένως και διορθώνεται από τον κύριο επιβλέποντα/τους επιβλέποντες. Με βάση αυτό το δείγμα δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες.

5.3   Στις επόμενες συναντήσεις, ο ρόλος του επιβλέποντα περιορίζεται στην επισήμανση τυχόν αδυναμιών και την παροχή γενικών κατευθύνσεων. Όταν η εργασία πάρει την πρώτη ολοκληρωμένη μορφή της (πρώτο σχέδιο), υποβάλλεται στον κύριο επιβλέποντα (και τυχόν συνεπιβλέποντες) σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή. Ο επιβλέπων απαντά στο πρώτο σχέδιο με αναλυτικά σχόλια και παρατηρήσεις.

5.4  Με βάση τις παρατηρήσεις στο πρώτο σχέδιο, ο φοιτητής επεξεργάζεται την εργασία του και υποβάλλει νέο σχέδιο της εργασίας σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται έως ότου ο κύριος επιβλέπων κρίνει ότι η εργασία είναι ικανοποιητική (τελικό κείμενο).

 

  1. Ζητήματα επιστημονικής δεοντολογίας – έλεγχος αυθεντικότητας

6.1   Ως πρωτότυπη συμβολή, η πτυχιακή εργασία οφείλει να τηρεί τις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας και άρα να αποτελεί προϊόν πνευματικής δημιουργίας των ιδίων των συντακτών της. Οι όποιες ιδέες, προτάσεις και φράσεις άλλων συγγραφέων, είτε  μεταφέρονται αυτούσια είτε παραφρασμένες, οφείλουν να συνοδεύονται από σαφή και ρητή παραπομπή.

6.2  Οι φοιτητές που εκπονούν πτυχιακή εργασία οφείλουν να έχουν υπόψη τον Κανονισμό του Τμήματος Ιστορίας για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων λογοκλοπής και να υπογράφουν την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπει ο Κανονισμός αυτός.

6.3  Το τελικό κείμενο της πτυχιακής εργασίας κατατίθεται από τον φοιτητή σε ηλεκτρονική μορφή και ελέγχεται από τον κύριο επιβλέποντα με ειδικό λογισμικό ανίχνευσης και αποτύπωσης του ποσοστού ταύτισης του περιεχομένου του με το περιεχόμενο άλλων πηγών (λ.χ. λογισμικό Turnitin). Από τον έλεγχο αυτό προκύπτει μία αναφορά αυθεντικότητας (Originality Report), στην οποία αναφέρεται το ποσοστό ταύτισης. Η τελική κρίση όσον αφορά στην αξιολόγηση της αναφοράς, γίνεται από τον επιβλέποντα. Εφόσον επαληθευθεί η αυθεντικότητα και η πρωτοτυπία της εργασίας, ο επιβλέπων εγκρίνει την υποστήριξή της.

 

  1. Υποστήριξη - αξιολόγηση

7.1   Η υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας ορίζεται το νωρίτερο ένα μήνα μετά την κατάθεση του τελικού κειμένου στον κύριο επιβλέποντα και κοντά σε εξεταστική περίοδο. Η ημερομηνία της υποστήριξης ανακοινώνεται από τη Γραμματεία.

7.2   Η υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας είναι προφορική και γίνεται ενώπιον του επιβλέποντος· για φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2021-22 και εξής, η υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας γίνεται ενώπιον δύο διδασκόντων (κύριου επιβλέποντος και συνεπιβλέποντος). Κατά την υποστήριξη μιας πτυχιακής εργασίας μπορούν να παρίστανται και άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (διδάσκοντες, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, κ.λπ.). Ο φοιτητής παρουσιάζει την εργασία του και κατόπιν απαντά σε ερωτήσεις.

7.3   Στο τέλος της υποστήριξης ο κύριος επιβλέπων (από κοινού με τον συνεπιβλέποντα, σε περίπτωση όσων φοιτητών είναι εγγεγραμμένοι από το ακαδ. έτος 2021-2022 και εξής) βαθμολογεί/βαθμολογούν την πτυχιακή εργασία. Το αποτέλεσμα ανακοινώνεται στον φοιτητή και το πρωτόκολλο υποστήριξης υποβάλλεται στη Γραμματεία.

 

  1. Τελικές διατάξεις

8.1   Μετά την επιτυχή υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής καταθέτει ηλεκτρονικό και έντυπο αντίγραφο του τελικού κειμένου στη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου, απ’ όπου παίρνει σχετική βεβαίωση, την οποία προσκομίζει στη Γραμματεία, μαζί με ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας. 

8.2  Η Γραμματεία ελέγχει την πληρότητα του φακέλου της πτυχιακής εργασίας (αρχική έγκριση θέματος, τυχόν μεταβολές, βεβαίωση κατάθεσης σε Βιβλιοθήκη, πρωτόκολλο υποστήριξης), αρχειοθετεί την εργασία και καταχωρίζει τον βαθμό. Η πληρότητα του φακέλου είναι προϋπόθεση για την καταχώριση του βαθμού.

8.3   Οι ολοκληρωμένες πτυχιακές εργασίες είναι διαθέσιμες στη Βιβλιοθήκη, όπου τηρείται κατάλογος συγγραφέων, θεμάτων και χρηστών κάθε εργασίας. Οι πτυχιακές εργασίες δεν δανείζονται αλλά μπορούν να χρη­σιμοποιηθούν εντός της Βιβλιοθήκης. Η αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο (φωτοτυπία, φωτογράφιση, σάρωση, κ.ά.) μέρους ή συνόλου των πτυχιακών εργασιών που είναι διαθέσιμες στη Βιβλιοθήκη επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια του συγγραφέα.

 

Ενημέρωση: 10-09-2021
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας