Περιγράμματα Μαθημάτων Οδηγού Σπουδών

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι


Διδάσκων/ουσα: Ευσταθίου Αθανάσιος
Κωδικός Μαθήματος: ΑΕΦ101
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: Α΄
ECTS: 5

Σύντομη Περιγραφή:

Θουκυδίδου, Ιστοριών Α. Το πρώτο βιβλίο της ιστορίας που συνέγραψε ο Θουκυδίδης αποτελεί το κύριο αντικείμενο διδασκαλίας του μαθήματος. Το βιβλίο αναφέρεται στα αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου. Το κείμενο εξετάζεται γλωσσικά και ρητορικά, γίνεται αναφορά στην παράδοση του κειμένου και το κριτικό υπόμνημα, αναλύεται η ιστορική μέθοδος του συγγραφέα σε σχέση με το ύφος του. Επίσης επιχειρείται συγκριτική παρουσίαση ενός άλλου ιστορικού της αρχαιότητας, του Διοδώρου Δικελιώτη, από τον οποίο παρουσιάζεται το 16ο βιβλίο της Ιστορίας του με εμβαθύνσεις στη μέθοδό του και τη χρήση των πηγών. Το μάθημα εμπεριέχει και διδασκαλία αγνώστου θέματος που συνοδεύεται από ασκήσεις στη γραμματική, το συντακτικό, τη χρήση των λεξικών και των πηγών.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

To μάθημα στοχεύει στο να προκαλέσει το ενδιαφέρον των φοιτητών για την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία, να τους παρέχει βασικές γνώσεις για τα αντικείμενα αυτά, να οξύνει την κριτική τους σκέψη και να τους παράσχει τα βασικά εφόδια για την ακαδημαϊκή τους πορεία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στο μάθημα ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει τη δυνατότητα να μιλήσει για θέματα σχετικά με την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία.
  • Κατανοεί και να σχολιάζει ιστορικά κείμενα γραμμένα στην αρχαία ελληνική γλώσσα.
  • Γνωρίζει τις απαρχές της ιστοριογραφίας.
  • Εντοπίζει και να σχολιάζει τα βαθύτερα αίτια γεγονότων, χρησιμοποιώντας την κριτική του σκέψη.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Γνωριμία με τους φοιτητές, εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας.

2η εβδομάδα: Βασικές αρχές της αρχαίας ελληνικής ιστοριογραφίας και βιογραφία Θουκυδίδη.

3η εβδομάδα: Ανάλυση ιστορικού υπόβαθρου του έργου του Θουκυδίδη – Πελοποννησιακός πόλεμος

4η εβδομάδα: Μετάφραση και ανάλυση των πρώτων κεφαλαίων του πρώτου βιβλίου του Θουκυδίδη.

5η εβδομάδα: Ανάλυση αγνώστου κειμένου με έμφαση σε διευκρίνιση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

6η εβδομάδα: Μετάφραση και ανάλυση των επόμενων κεφαλαίων του πρώτου βιβλίου του Θουκυδίδη.

7η εβδομάδα: Ανάλυση αγνώστου κειμένου με έμφαση σε διευκρίνιση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

8η εβδομάδα: Βιογραφία Διοδώρου Σικελιώτη και ανάλυση ιστορικού υπόβαθρου του έργου του.

9η εβδομάδα: Μετάφραση και ανάλυση των πρώτων κεφαλαίων του πρώτου βιβλίου του Διοδώρου Σικελιώτη.

10η εβδομάδα: Ανάλυση αγνώστου κειμένου με έμφαση σε διευκρίνιση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

11η εβδομάδα: Μετάφραση και ανάλυση των επόμενων κεφαλαίων του πρώτου βιβλίου του Διοδώρου Σικελιώτη.

12η εβδομάδα: Συγκριτική μελέτη των έργων του Θουκυδίδη και του Διοδώρου Σικελιώτη.

13η εβδομάδα: Ανακεφαλαίωση και προετοιμασία για τις εξετάσεις.


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

A.W. Gomme, A Historical Commentary on Thucydides, Τόμος Πρώτος. S. Hornblower, A Commentary on Thucydides, Τόμος Πρώτος. J. Finley, Θουκυδίδης. Φ. Παππάς, Θουκυδίδου Ιστορία, Τόμος Πρώτος. Α. Γεωργοπαπαδάκος, Εκλεκτά μέρη από το Θουκυδίδη. Αθαν. Αγγ. Ευσταθίου – Θεοδ. Πυλαρινός, Διοδώρου του Σικελιώτη Ιστορία, Βιβλίο 16.


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
  • Διαλέξεις από τον διδάσκοντα
  • Ερωτήσεις προς τους φοιτητές
  • Ανάλυση κειμένου σε ομάδες από πλευράς φοιτητών
  • Διάλογος ανάμεσα σε φοιτητές και διδάσκοντα

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή και προφορική εξέταση

Ενημέρωση: 03-02-2020

Επιστροφή
<< <
Νοέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας