Περιγράμματα Μαθημάτων Οδηγού Σπουδών

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ


Διδάσκων/ουσα: Αυγέρη Αγγελική
Κωδικός Μαθήματος: ΞΓΡ03
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: Γ΄
ECTS: 3

Σύντομη Περιγραφή:

Στο επίκεντρο βρίσκεται η επαφή των φοιτητών με κείμενα ιστορικού ενδιαφέροντος στη γερμανική γλώσσα. Συμπληρώνεται τόσο το ευρύτερο λεξιλογικό corpus σε υψηλότερο επίπεδο όσο και η γνώση της γερμανικής γραμματικής και του συντακτικού μέσα από κείμενα και άρθρα εφημερίδων / περιοδικών.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στο εξάμηνο αυτό ο στόχος είναι να αναπτυχθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες της κατανόησης και της παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου μέσα από κείμενα ειδικότερου περιεχομένου και αυξημένου βαθμού δυσκολίας. Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του εξαμήνου οι φοιτητές θα είναι σε θέση: να διαβάζουν και να κατανοούν σύντομα ή μεγαλύτερα άρθρα και συνεντεύξεις εφημερίδων / περιοδικών σε πληθώρα θεμάτων που αφορούν την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την πολιτική και την ιστορία, να χρησιμοποιούν βασική ιστορική ορολογία, αλλά και να χρησιμοποιούν γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που χαρακτηρίζουν τα εν λόγω είδη κειμένων.


Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Κατανόηση και επεξεργασία κειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος, γραμματική και συντακτικό, ιστορική ορολογία.

2η εβδομάδα: Κατανόηση και επεξεργασία κειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος, γραμματική και συντακτικό, ιστορική ορολογία.

3η εβδομάδα: Κατανόηση και επεξεργασία κειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος, γραμματική και συντακτικό, ιστορική ορολογία.

4η εβδομάδα: Κατανόηση και επεξεργασία κειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος, γραμματική και συντακτικό, ιστορική ορολογία.

5η εβδομάδα: Κατανόηση και επεξεργασία κειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος, γραμματική και συντακτικό, ιστορική ορολογία.

6η εβδομάδα: Κατανόηση και επεξεργασία κειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος, γραμματική και συντακτικό, ιστορική ορολογία.

7η εβδομάδα: Κατανόηση και επεξεργασία κειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος, γραμματική και συντακτικό, ιστορική ορολογία.

8η εβδομάδα: Κατανόηση και επεξεργασία κειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος, γραμματική και συντακτικό, ιστορική ορολογία.

9η εβδομάδα: Κατανόηση και επεξεργασία κειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος, γραμματική και συντακτικό, ιστορική ορολογία.

10η εβδομάδα: Κατανόηση και επεξεργασία κειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος, γραμματική και συντακτικό, ιστορική ορολογία.

11η εβδομάδα: Κατανόηση και επεξεργασία κειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος, γραμματική και συντακτικό, ιστορική ορολογία.

12η εβδομάδα: Επαναληπτικές ασκήσεις για εμπέδωση των γραμματικών φαινομένων. Κατανόηση κειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος με ασκήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου.

13η εβδομάδα: Επαναληπτικές ασκήσεις για εμπέδωση των γραμματικών φαινομένων. Κατανόηση κειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος με ασκήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου.

 


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Studio d B1, Deutsch als Fremdsprache, Kurs- und Übungsbuch, εκδ. Cornelsen,

Magnet B1, Deutsch für junge Lerner, εκδ. Klett,

Delfin, zweibändige Ausgabe, Teil 2, εκδ. Hueber,

Γερμανική Γραμματική και Συντακτικό, Σπ. Κουκίδης, εκδ. Praxis,

Motive A1-B1, DaF, εκδ. Klett,

άρθρα και συνεντεύξεις της επικαιρότητας, σημειώσεις της διδάσκουσας.


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Τρόπος παράδοσης: πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση της επικοινωνιακής προσέγγισης και χρήση οπτικοακουστικών μέσων.

Γενικά, η διδασκαλία οργανώνεται γύρω από τους ακόλουθους άξονες: διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο, μελέτη στο σπίτι, συγγραφή σύντομων ασκήσεων, εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή ή/και προφορική εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου.

Γλώσσα αξιολόγησης: Γερμανική.

Μέθοδοι: Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης ή/και Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίου.

 

Ενημέρωση: 17-05-2021

Επιστροφή
<< <
Οκτώβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 01-10-2022
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας