Τμήμα Ιστορίας - Απασχόληση & Σταδιοδρομία
Ιόνιο Πανεπιστήμιο English
Απασχόληση & Σταδιοδρομία
Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου αποτελεί μια ενέργεια συνένωσης, μετεξέλιξης και εξορθολογισμού των δομών του Πανεπιστημίου που αφορούν στη σταδιοδρομία των φοιτητών και στη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας. Η Δ.Α.ΣΤΑ. εποπτεύει και υποστηρίζει 3 Πράξεις: Γραφείο Διασύνδεσης, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και Πρακτική Άσκηση του Ι.Π., οι οποίες στοχεύουν στην ουσιαστική διασύνδεση και στην αμοιβαία συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας, υπό διαφορετικό πρίσμα υλοποίησης η κάθε μία.
Δικτυακός τόπος: dasta.ionio.gr
ΔΑΣΤΑ

To Γραφείο Διασύνδεσης φροντίζει για την αναβάθμιση και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ως ολοκληρωμένη υπηρεσία πληροφόρησης και συμβουλευτικής των φοιτητών/ αποφοίτων του Ιονίου Πανεπιστημίου για θέματα εκπαίδευσης και εργασίας, αλλά και ανάδειξής του ως μέσο ενθάρρυνσης της εξωστρέφειας του Ιονίου Πανεπιστημίου και ανάπτυξης διαύλων επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης με εργοδοτικούς φορείς του τόπου. Υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Δικτυακός τόπος: dasta.ionio.gr/liaison
Γραφείο Διασύνδεσης

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας είναι ένα πρόγραμμα από το οποίο αναμένεται να επωφεληθούν οι φοιτητές των τμημάτων του ΙΠ, οι οποίοι αποφοιτώντας θα ενταχθούν και θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης, της τεχνολογίας και της πληροφορίας.
Δικτυακός τόπος: dasta.ionio.gr/mke
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

To Γραφείο Πρακτικής Άσκησης φροντίζει για το συντονισμό του σχεδιασμού και της υλοποίησης των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων, την συνέργεια με τη Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Ιονίου Πανεπιστημίου και τις υπόλοιπες Δομές, την ανταπόκριση της Πρακτικής Άσκησης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την αμφίδρομη επικοινωνία με τον παραγωγικό ιστό.
Δικτυακός τόπος: dasta.ionio.gr/internship
Πρακτική Άσκηση
 
 
Νέα
15ο Συνέδριο της HEIRNET (History Educators Research Network)
Δημοσίευση: 17-01-2018 12:04
Συνημμένα αρχεία
    HEIRNET 2018 Circular
Mέγεθος: 658.94 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    HEIRNET 2018 Flyer
Mέγεθος: 581.25 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιστορικού Ντοκιμαντέρ
Δημοσίευση: 03-11-2017 12:46
Συνημμένα αρχεία
    Αίτηση Συμμετοχής
Mέγεθος: 54.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    Έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας
Mέγεθος: 258.59 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    Ανακοίνωση Διαγωνισμού
Mέγεθος: 195.97 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ICA