Φοιτητές
 • Πληροφορίες
  Πληροφορίες σίτισης, στέγασης και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από το Τμήμα
 • Erasmus
  Πληροφορίες για το Πρόγραμμα LLP/ΕRASMUS - Υποτροφίες - μονάδες ECTS
 • Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
  Πληροφορίες για τον θεσμό του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών», που έχει θεσπιστεί στο Τμήμα Ιστορίας στο πλαίσιο της καλύτερης υποστήριξης των φοιτητών στη διάρκεια των σπουδών τους.
 • Πρακτική άσκηση
  Πληροφορίες για το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου»
 • Απασχόληση & Σταδιοδρομία
  Ενημέρωση σε θέματα απασχόλησης και σταδιοδρομίας και πρακτικής άσκησης
 • Σύλλογος Αποφοίτων ΤΙΣΤ - ΣΑΤΙΣΤΙΠ
  Ο Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου
 • Μέτρα κατά του Κορωνοϊού
  Τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα και πρωτόκολλα κατά της μετάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας