Ιόνιο Πανεπιστήμιο English facebook
Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Σύγχρονης Ιστορίας
page image
gr  pdf.png  Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίου v. 2
Mέγεθος: 91.59 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Χωροθετική ταξινόμηση βιβλιοθήκης ΕΤΣΙ
Mέγεθος: 128.95 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Πεπραγμένα ΕΤΣΙ 2012-14
Mέγεθος: 435.95 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Πεπραγμένα ΕΤΣΙ 2015-20
Mέγεθος: 414.79 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Διευθυντής: Καθηγητής Γρηγόρης Ψαλλίδας

 

Ίδρυση - Σκοπός - Δράσεις

Η έναρξη της λειτουργίας του πρώτου Εργαστηρίου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκλήθηκε από την απόφαση της 22ης Συνεδρίας της Διοικούσας του Επιτροπής, στις 29 Ιουνίου 1992, μετά από εισήγηση του καθηγητή Γρηγόρη Ψαλλίδα. Στην αρχή αποκαλείτο «Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ιστορίας»,  πολύ σύντομα ωστόσο, για να αποτυπωθεί πλήρως ο στόχος και το περιεχόμενο δράσης του,  μετονομάστηκε σε «Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Σύγχρονης Ιστορίας». Το σημερινό  πλαίσιο λειτουργίας βασίζεται σε σχετική  Απόφαση Πρυτάνεως  του Ιονίου Πανεπιστημίου ( ΦΕΚ 1200/23-6-2015).

 

Το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Σύγχρονης Ιστορίας αποσκοπεί

1. α) στην τεκμηρίωση και έρευνα των κοινωνικών, οικονομικών, θεσμικών και πολιτισμικών προβλημάτων που απασχολούν την σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης στην περίοδο από τις αρχές του 20ού αιώνα

β) στην επιστημονική κατάταξη και μελέτη όλων των σχετικών με αυτά γνώσεων, πληροφοριών και ιστορικών αναλύσεων.

2. Στην καλλιέργεια, ανάπτυξη και οργάνωση των ερευνητικών τομέων του επιστημονικού του  αντικειμένου με :

α) Τη διάδοση, χρήση και προοπτική των Νέων  Τεχνολογιών (έρευνα, σχεδιασμό, εφαρμογή) με επικοινωνιακές, εκπαιδευτικές και τεκμηριωτικές διαστάσεις.

β) Τη διαχείριση παράλληλων και συμπληρωματικών συστημάτων τεκμηρίωσης.

γ) Τα οικονομικά της τεκμηρίωσης και των βάσεων δεδομένων.

δ) Τη σύνδεση της τεκμηρίωσης, εφόσον συμπληρώνει τους ακαδημαϊκούς στόχους, με την επιχειρηματική δραστηριότητα.

3. Στη διαρκή επιμόρφωση ιστορικών, διοικητικών υπαλλήλων και στελεχών που δραστηριοποιούνται και μελετούν την σύγχρονη πολιτική ιστορία.

4. Στην κατάρτιση και προώθηση βραχυπρόθεσμων αλλά και μακροπρόθεσμων ερευνητικών προγραμμάτων που αναφέρονται στους παραπάνω τομείς.

5. Στην οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,  μαθημάτων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.

6. Στη μέριμνα έκδοσης επιστημονικών έργων και άλλων εργασιών αναφερομένων σε θέματα περιλαμβανόμενα στην πρώτη παράγραφο καθώς και εποπτικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της αποτελεσματικής διδασκαλίας.

7. Στη συνεργασία με ΑΕΙ, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Κέντρα Ερευνών της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τα οποία επιδιώκουν συναφείς σκοπούς καθώς και γενικότερα την ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας σχετικής με το γνωστικό του αντικείμενο. Στην παροχή επίσης συμβουλευτικών υπηρεσιών και στην οργάνωση σεμιναρίων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και ιδρύματα.

8. Στη μέριμνα για τη χορήγηση υποτροφιών σε νέους επιστήμονες προτιθέμενους να μελετήσουν συναφείς με το γνωστικό του αντικείμενο κλάδους.

9. Στην ανάληψη κάθε είδους επιστημονικής πρωτοβουλίας και δραστηριότητας που μπορεί να διευκολύνει το διδακτικό έργο του Τμήματος, στην προαγωγή της σύνδεσης της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής διδασκαλίας και της επιστημονικής έρευνας καθώς και του ακαδημαϊκού χώρου με την κοινωνική πραγματικότητα και τα προβλήματά της εντός του ευρύτερου έξω-Πανεπιστημιακού χώρου.

Ενημέρωση: 24-05-2021
<< <
Φεβρουάριος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας