Εργαστήρια

Στα πλαίσια του Τμήματος Ιστορίας, λειτουργούν τα εξής εργαστήρια: 

«Εργαστήριο Μελέτης του Αρχαίου Κόσμου»
«Εργαστήριο Ιστορικής Τεκμηρίωσης και Έρευνας Μεσογειακού Κόσμου»
«Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Σύγχρονης Ιστορίας»

ΦΕΚ ίδρυσης των εργαστηρίων

Σκοποί των εργαστηρίων
Τα εργαστήρια αποσκοπούν στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και την παραγωγή γνώσης στο γνωστικό τους πεδίο. Στηρίζονται στη βασική αρχή της αλληλεξάρτησης έρευνας- εκπαίδευσης και προσανατολίζονται στην υποστήριξη του προγράμματος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ιστορίας.
Πιο συγκεκριμένα:

  • Η παραγωγή εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθητικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της έρευνας, διδασκαλίας και επιστημονικής ενημέρωσης.
  • Η οργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για τη διευκόλυνση της σύνδεσης της διδασκαλίας με την επιστημονική έρευνα.
  • Η διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και μελετών.
  • Η συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Η ανάληψη των πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της σύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία.

Νέα
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2018-2019
Δημοσίευση: 10-05-2018 12:56
15ο Συνέδριο της HEIRNET (History Educators Research Network)
Δημοσίευση: 17-01-2018 12:04
Συνημμένα αρχεία
    HEIRNET 2018 Circular
Mέγεθος: 658.94 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    HEIRNET 2018 Flyer
Mέγεθος: 581.25 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ICA