Τμήμα Ιστορίας - Εκδόσεις ΠΜΣ
Εκδόσεις ΠΜΣ

Εκδόσεις ΠΜΣ Ιστορική Δημογραφία

 

Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 15, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Οκτώβριος 2019.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 14, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Ιανουάριος 2019.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 13, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Ιούνιος 2018.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 12
, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Ιούνιος 2015.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 11, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Νοέμβριος 2014.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 10, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Οκτώβριος 2014.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 9
, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Δεκέμβριος 2013.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 8, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Ιούνιος 2013.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 7, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Μάρτιος 2012.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 6, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Σεπτέμβριος 2011.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 5, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Σεπτέμβριος 2011.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 4, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Ιούλιος 2010.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 3, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Μάιος 2010.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 2, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2008-2010.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική Δημογραφία», επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2004-2010.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 1, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2004-2008.Εκδόσεις ΠΜΣ Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών

Σειρὰ Πηγὲς τῆς Ἑπτανησιακῆς Ἱστορίας

Αντώνιος Σπυρής, νοτάριος και πρωτοπαπάς Κερκύρων. Πρωτόκολλο (1560-1567), επιστημονική επιμέλεια Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Γιάννης Μαυρομάτης, εκδίδουν Βέρρα, Ισιδώρα κ.ά., Πηγές της Επτανησιακής Ιστορίας 1, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2007.

Εμμανουήλ Τοξότης, νοτάριος Κερκύρας. Πράξεις των ετών 1500-1503, επιστημονική επιμέλεια Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Γιάννης Μαυρομάτης, εκδίδει Αικατερίνη Πανταζή, Πηγές της Επτανησιακής Ιστορίας 2, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2007.

Νοταριακές Πράξεις του Κώδικα της Οικογένειας Τυπάλδου-Λασκαράτου (16ος-17ος αιώνας), επιστημονική επιμέλεια Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Αγαμέμνων Τσελίκας, εκδίδουν Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου, Νικολέτα Βλάχου, Μαρία Μπαλού, Μαρία Ντούντα, Αναστάσιος Παπαϊωάννου. Αικατερίνη Πέτρου, Γρηγόριος Σαμοΐλης, Πηγές της Επτανησιακής Ιστορίας 3, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2009.

Σπυρίδων Βερβιτζιώτης, Νοτάριος Κερκύρας. Πρωτόκολλο (1741-1744), Επιστημονική Επιμέλεια Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη – Γ. Κ. Μαυρομάτης, Εκδίδει Καλλιόπη Πιλίλη, Πηγές της Επτανησιακής Ιστορίας 4, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2009.

Επιστολές των Οικουμενικών Πατριαρχών προς τους Μεγάλους Πρωτοπαπάδες της Κέρκυρας (17ος-18ος αιώνας), Επιστημονική Επιμέλεια Ελένη Ἀγγελομάτη-Τσουγκαράκη - Αγαμέμνων Τσελίκας, Εκδίδει Νικολέτα Βλάχου, Πηγές της Επτανησιακής Ιστορίας 5, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2009.

Περισσότερες εκδόσεις ΜΠΣ Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών διαθέσιμες στον ιστοχώρο του προγράμματος: https://history.ionio.gr/postgraduate/methodology/publications

Νέα
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020
Δημοσίευση: 18-04-2019 18:05 | Ενημέρωση: 26-08-2019 15:56

ICA