Εκδόσεις ΠΜΣ

Εκδόσεις ΠΜΣ Ιστορική Δημογραφία

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΜΣ
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 17, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2021.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 17/2021
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 16, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2020.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 16/2020
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 15, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Οκτώβριος 2019.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 15/2019
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 14, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Ιανουάριος 2019.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 14/2019
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 13, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Ιούνιος 2018.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 13/2018
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 12, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Νοέμβριος 2014.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 12/2014
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 11, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Νοέμβριος 2014.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 11/2014
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 10, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Οκτώβριος 2014.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 10/2014
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 9, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Δεκέμβριος 2013.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 9/2013
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 8, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Ιούνιος 2013.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 8/2013
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 7, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Μάρτιος 2012.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 7/2012
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 6, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Σεπτέμβριος 2011.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 6/2011
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 5, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Σεπτέμβριος 2011.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 5/2011
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 4, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Ιούλιος 2010.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 4/2010
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 3, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα - Μάιος 2010.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 3/2010
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 2, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2008-2010.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 2/2009
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική Δημογραφία», επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2004-2010.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική Δημογραφία»
Νοσηρότητα και θνησιμότητα στην Ελλάδα του 20ου αιώνα: Ιατρική και δημογραφική προσέγγιση, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2009.
Πρακτικά
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 1, επιμέλεια Ιωάννα Αθανασοπούλου, Μ.Π.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2004-2008.
Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας 1/2008

 

Εκδόσεις ΠΜΣ Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών

 

Σειρὰ Πηγὲς τῆς Ἑπτανησιακῆς Ἱστορίας
Αντώνιος Σπυρής, νοτάριος και πρωτοπαπάς Κερκύρων. Πρωτόκολλο (1560-1567), επιστημονική επιμέλεια Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Γιάννης Μαυρομάτης, εκδίδουν Βέρρα, Ισιδώρα κ.ά., Πηγές της Επτανησιακής Ιστορίας 1, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2007.
Εμμανουήλ Τοξότης, νοτάριος Κερκύρας. Πράξεις των ετών 1500-1503, επιστημονική επιμέλεια Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Γιάννης Μαυρομάτης, εκδίδει Αικατερίνη Πανταζή, Πηγές της Επτανησιακής Ιστορίας 2, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2007.
Νοταριακές Πράξεις του Κώδικα της Οικογένειας Τυπάλδου-Λασκαράτου (16ος-17ος αιώνας), επιστημονική επιμέλεια Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Αγαμέμνων Τσελίκας, εκδίδουν Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου, Νικολέτα Βλάχου, Μαρία Μπαλού, Μαρία Ντούντα, Αναστάσιος Παπαϊωάννου. Αικατερίνη Πέτρου, Γρηγόριος Σαμοΐλης, Πηγές της Επτανησιακής Ιστορίας 3, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2009.
Σπυρίδων Βερβιτζιώτης, Νοτάριος Κερκύρας. Πρωτόκολλο (1741-1744), Επιστημονική Επιμέλεια Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη – Γ. Κ. Μαυρομάτης, Εκδίδει Καλλιόπη Πιλίλη, Πηγές της Επτανησιακής Ιστορίας 4, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2009.
Επιστολές των Οικουμενικών Πατριαρχών προς τους Μεγάλους Πρωτοπαπάδες της Κέρκυρας (17ος-18ος αιώνας), Επιστημονική Επιμέλεια Ελένη Ἀγγελομάτη-Τσουγκαράκη - Αγαμέμνων Τσελίκας, Εκδίδει Νικολέτα Βλάχου, Πηγές της Επτανησιακής Ιστορίας 5, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2009.Περισσότερες εκδόσεις του ΜΠΣ Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών είναι διαθέσιμες εδώ.

Ενημέρωση: 19-05-2022
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας