Ιόνιο Πανεπιστήμιο English facebook
Γενικές Εκδόσεις

 

 

 • Αγγελάκος, Κώστας (επιμ.) στο Μαρκ Φερρό και Φιλίπ Ζαμμέ, Ποιες γνώσεις και ποιες αξίες να μεταδώσουμε στα παιδιά μας;, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2002.
 • Αγγελάκος, Κώστας (επιμ.), Διαθεματικές Προσεγγίσεις της Γνώσης στο Σύγχρονο Σχολείο, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2003.
 • Αγγελάκος, Κώστας (επιμ. μαζί με Γιώργο Κόκκινο), Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο και η διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση πηγών, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2004.
 • Αγγελάκος, Κώστας, (επιμ. μαζί με Κώστα Μπαλάσκα), Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2005.
 • Aγγελάκος, Κώστας, (πρόλογος και επιμ.) στο βιβλίο του Alain Bautrit, H ομαδοσυνεργατική μάθηση, Αθήνα, Κέδρος, 2007.
 • Αγγελάκος, Κώστας, Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής (μαζί με Παναγιώτα Λαμπροπούλου και Μαρία Γαβριηλίδου), Αθήνα, ΟΕΔΒ, 2009.
 • Αγγελάκος, Κώστας (πρόλογος και επιμ.), Πρόσωπα, Ιδέες και Θέματα στις Επιστήμες της Αγωγής: Από το μύθο της παιδαγωγικής επάρκειας στην ουσία της παιδαγωγικής σκέψης, Αθήνα, Κέδρος, 2010.
 • Αγγελάκος, Κώστας (επιμ.), Η αναβάθμιση του Λυκείου και τα συστήματα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Οι αναγκαίες αλλαγές, (Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης), Αθήνα, Πλέθρον, 2011.
 • Αγγελάκος, Κώστας (επιμ.), Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών ΗΠΑ/Επιτροπή Κοινωνικών Επιστημών και Εκπαίδευσης, Πώς μαθαίνει ο άνθρωπος: Εγκέφαλος, νους, εμπειρία και μάθηση στο σχολείο, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2012.
 • Αγγελάκος, Κώστας, Η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (1964-2014): Η αφόρητη επανάληψη και η αβάστακτη ελαφρότητα του δημόσιου πολιτικού λόγου και διαλόγου, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2017.
 • Αθανασοπούλου, Ιωάννα,  Η πόλη της Βοστίτσας και ο Πληθυσμός της κατά την περίοδο της Β’ Βενετοκρατίας 1685−1715 (σε συνεργασία με τον Καθηγητή κ. Κων/νο Ντόκο), Αίγιο−Αθήνα, εκδ. ΕΤΕΠΑ, 2007.
 • Αθανασοπούλου, Ιωάννα, Οικιστικό πλέγμα και θνησιμότητα στους Παξούς 1886-1971 (σε συνεργασία με Δ. Ανωγιάτη-Πελέ), Αθήνα, Παπαζήσης, 2011.
 • Αθανασοπούλου, Ιωάννα, Ο πληθυσμός της Ιθάκης, του Καλάμου και του Καστού το έτος 1807  Κέρκυρα, εκδ. Ι.Κ.Ι.-Ι.Ε.Ι.Μ., 2019.
 • Ανωγιάτης, Δημήτρης, Η Κέρκυρα 1830-32, Από τη φεουδαρχία στην αποικιοκρατία (σε συνεργ. με Ε. Πρόντζα), Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2002.
 • Ανωγιάτης, Δημήτρης, Journal d'un officier Francais a Constantinople en 1784-1788, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2004.4
 • Ανωγιάτης, Δημήτρης, F.C.H.L. Pouqueville, Η Πανώλη τύπου Orientalis (σε συνεργ. με Β. Βαϊόπουλο), Αθήνα, Παπαζήσης, 2005.
 • Ανωγιάτης, Δημήτρης, Οικιστικό πλέγμα και θνησιμότητα στους Παξούς 1886-1971 (σε συνεργασία με Ι. Αθανασοπούλου), Αθήνα, Παπαζήσης, 2011.
 • Βαϊόπουλος, Βάιος, Ο ελεγειακός ήρωας caelo missus, Αθήνα, Σταμούλης, 2000.
 • Βαϊόπουλος, Βάιος,  F.C.H.L. Pouqueville, Η Πανώλη τύπου Orientalis, Αθήνα, Παπαζήσης, 2005, (σε συνεργασία με τον καθ. Δημ. Ανωγιάτη).
 • Βαϊόπουλος, Βάιος, The New Ways of History, Developments in Historiography, (Επιμέλεια σε συνεργασία με τους Νίκο Καραπιδάκη,  Τζελίνα Χαρλαύτη και Κωνσταντίνο Σμπόνια), London-New York, I.B.Tauris Publishers,  2010.
 • Βαϊόπουλος, Βάιος (εισαγ., μετάφρ., σχόλια),  Οβίδιος, Ηρωίδες 18-19 (Λέανδρος και Ηρώ), Αθήνα, Εστία, 2019.
 • Βάκη, Φωτεινή, Η Πρόοδος στον Διαφωτισμό: Πρόσωπα και Προσωπεία, Αθήνα, Ευρασία, 2012.
 • Βάκη, Φωτεινή, Νεοφιλελευθερισμός, Δημοκρατία και Δικαιώματα, Αθήνα, Ευρασία, 2021.
 • Γιαρένης, Ηλίας, (επιστημονική επιμέλεια με τους Α. Μαρά, Χ. Μπαλόγλου και Θ. Κυριακίδη) του συλλογικού τόμου Βησσαρίων εκ Τραπεζούντος του Πόντου: λόγιος του βυζαντινού και του δυτικού αναγεννησιακού 15ου αιώνα [Βυζαντινός Δόμος 25, 2016], Θεσσαλονίκη, 2017.
 • Γιαρένης, Ηλίας, (επιστημονική επιμέλεια με τους Π. Αντωνόπουλο και Δ. Αγορίτσα) του συλλογικού τόμου Λόγιοι και Λογιοσύνη στο Βυζάντιο. Επιστημονικό Συμπόσιο προς τιμήν του Καθηγητή Κώστα Ν. Κωνσταντινίδη (Ιωάννινα, 26 Οκτωβρίου 2016), Θεσσαλονίκη, 2019
 • Γιαρένης, Ηλίας, (επιστημονική επιμέλεια με τον Ch. Dendrinos) του συλλογικού τόμου Bibliophilos. Books and Learning in the Byzantine World, Byzantinisches Archiv, 39, Berlin - Boston 2021, σελ. 462.
 • Δαμηλάκου, Μαρία, Έλληνες μετανάστες στην Αργεντινή (1900-1970): διαδικασίες συγκρότησης και μετασχηματισμοί μιας μεταναστευτικής κοινότητας, Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας, 2004.
 • Δαμηλάκου, Μαρία, Ιστορία της Λατινικής Αμερικής από το τέλος της αποικιοκρατίας μέχρι σήμερα, Αθήνα, Αιώρα, 2014 (2ηέκδοση 2015).
 • Δαμηλάκου, Mαρία, (επιμ.), Θέματα και τάσεις της σύγχρονης λατινοαμερικανικής ιστοριογραφίας, Αθήνα, Ε.Μ.Ν.Ε. - Μνήμων, Σειρά Θεωρία και Μελέτες Ιστορίας, 2010.
 • Δαμηλάκου, Μαρία – Χρήστος Λούκος (επιμ.), 1810-2010: 200 χρόνια από τα επαναστατικά κινήματα για την Ανεξαρτησία της Λατινικής Αμερικής. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Νοέμβριος 2010), Αθήνα, ΕΜΝΕ - Μνήμων, 2011. 
 • Δαμηλάκου, Μαρία, (επιμ.), Σιμόν Μπολίβαρ. Ο απελευθερωτής των συνειδήσεων. Θεμελιώδη κείμενα, Αθήνα, Νότιος Άνεμος, 2014.
 • Horacio Salas, Το Τάνγκο, (τίτλος στο πρωτότυπο: El tango), μτφρ. Μαρία Δαμηλάκου, Αθήνα, Πορεία, 2000. (2η έκδοση 2014).
 • Miguel Castillo Didier, Φρανσίσκο ντε Μιράντα: Πρόδρομος, ήρωας και μάρτυρας της Λατινοαμερικανικής Ανεξαρτησίας (τίτλος στο πρωτότυπο: Miranda: Precursor, héroe y mártir de la Independencia de América Latina), μετάφραση, σχόλια και επιστημονική επιμέλεια Μαρία Δαμηλάκου, Αθήνα, Νότιος Άνεμος, 2013.
 • Ευσταθίου Αθανάσιος (επιστημονική επιμέλεια), Gould John, Pichard, Sir Arthur, Οι δραματικές εορτές της Αθήνας, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2011.
 • Ευσταθίου, Αθανάσιος μαζί με Ιωάννα Καραμάνου (εισαγωγή και επιστημονική επιμέλεια), Homeric Receptions Across Generic and Cultural Contexts, De Gruyter, 2016.
 • Ευσταθίου, Αθανάσιος, (Εισαγωγή και ερμηνευτικό υπόμνημα), Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη, Βιβλίο ΙVI, Κέρκυρα 2009.
 • Kακριδής, Ανδρέας, Κυριάκος Βαρβαρέσος: Η βιογραφία ως οικονομική ιστορία, Τράπεζα της Ελλάδας, Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης, Αθήνα, 2017.
 • Karapidakis, N.E., Le Consulat De Venise À Chypre - Documents Inédits 1719-1749, Nicosie, Centre de Recherche Scientifique / Sources et Etudes de l’ Histoire de Chypre, 2013.
 • Karapidakis, N.E., Le Consulat De Venise À Chypre - Documents Inédits 1719-1749, (τ. ΙΙ),  Nicosie, Centre de Recherche Scientifique / Sources et Etudes de l’ Histoire de Chypre, 2017.
 • Karapidakis, N.E., Le Consulat De Venise À Chypre - Documents Inédits 1719-1749, (τ. ΙΙΙ),  Nicosie, Centre de Recherche Scientifique / Sources et Etudes de l’ Histoire de Chypre, 2017.
 • Καραπιδάκης, Ν. Ε., Διατάξεις Λειτουργίας του Συμβουλίου της Πολιτείας της Κέρκυρας, 1422-1797, Εθνικό Τυπογραφείο.
 • Κουριαντάκης, Χαράλαμπος, Σχολική Ιστορία· ψυχής αγωγή ή οδύνη;  Κέρκυρα, Απόστροφος 2001.
 • Κουριαντάκης, Χαράλαμπος,  Το παρόν και το μέλλον του παρελθόντος, Αθήνα, Κέδρος, Αθήνα 2012.
 • Κουριαντάκης, Χαράλαμπος, Ασήμι στο ορυχείο, Αθήνα, Οσελότος 2019
 • Κράλλη, Ι. (επιμ.) Θέατρο και κοινωνία στη διαδρομή της ελληνικής ιστορίαςΜελέτες από μια ημερίδα προς τιμήν της Άννας Ραμού-Χαψιάδη, Αθήνα, Καρδαμίτσας, 2009. 
 • Kralli,I. The Hellenistic Peloponnese: Interstate RelationsA Narrative andAnalytic History (371-146 BC),  Swansea, Classical Press of Wales,  2017.
 • Λαΐου, Σοφία, Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο, 16ος-18ος αι. Πτυχές του κοινωνικού και οικονομικού βίου, Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 1, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2002. 
 • Λαΐου, Σοφία, Τα οθωμανικά έγγραφα της μονής Βαρλαάμ Μετεώρων, Αθήνα, Κέντρο Έρευνας του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, Ακαδημία Αθηνών, 2011.
 • Λαΐου Σοφία μαζί με τον Μαρίνο Σαρηγιάννη, Οθωμανικές αφηγήσεις για την ελληνική επανάσταση. Από τον Γιουσούφ Μπέη στον Αχμέτ Τζεβντέτ Πασά, Αθήνα, Ε.Ι.Ε., 2019
 • Λαΐου, Σοφία, (επιμ.), Τα συνταγματικά κείμενα της Ηγεμονίας Σάμου, Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής,  2013.
 • Λαΐου, Σοφία (επιμ. μαζί με τον Edhem Eldem), Istanbul and the Black Sea Coast: Shipping and Trade, 1770-1920, Ιstabul, The Isis Press,  2018.
 • Μπαρούτσος, Φώτης, Η Κέρκυρα από τον βενετικό κόσμο στο εθνικό κράτος, 19ος αιώνας. Το αποτύπωμα της οικογένειας Σπάδα, Αθήνα, Ηρόδοτος, 2018 (σε συνεργασία με τον Κ. Καρανάτση).
 • Mπαρούτσος, Φώτης, (επιμ.) στο βιβλίο Karl Gunar Persson & Paul Sharp, Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης. Γνώση, θεσμοί και ανάπτυξη από το 600 μέχρι σήμερα, Αθήνα, Διπλογραφία, 2018.
 • Μπαρούτσος, Φώτης, Αναγέννηση. Η ιστορία μιας έννοιας, Αθήνα, Εστία, 2019.
 • Stiastna, Blanka (2001), Le Français à travers l'Histoire de France, Niveau moyen et avancé, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2001 (διδακτικό εγχειρίδιο).
 • Stiastna, Blanka (2016), La Grèce moderne dans les Guides-Joanne et les Guides Bleus (1861-1959), Paris, L’Harmattan (Coll. Études Grecques), 2016.
 • Gelina Harlaftis, Nikos Karapidakis, Kostas Sbonias & Vaios Vaiopoulos (eds) The New Ways of History: Developments in Historiography. I.B. Tauris 2010
 • John Bintliff & Kostas Sbonias (eds) Reconstructing Past Population Trends in Mediterranean Europe (3000 BC - AD 1800) (The Archaeology of Mediterranean Landscapes) Paperback – Oxbow Books 2016
 • Σμπόνιας Κώστας & Ανδρέας Καπετάνιος (επιμ.) Παράκτια περιβάλλοντα της Κέρκυρας, πολιτιστική κληρονομιά και τοπικές κοινωνίες. Κέρκυρα Επιτροπή Ερευνών, 2020 (ISBN: 978-960-8253-09-4, e-book: 978-960-8253-10-0)
 • Τζάκης, Διονύσης, Γεώργιος Καραϊσκάκης, στη σειρά βιογραφιών με γενικό τίτλο «Οι Ιδρυτές της Νεώτερης Ελλάδας», διεύθυνση σειράς Β. Παναγιωτόπουλος, Αθήνα, εκδ. εφ. Τα Νέα, 2009 
 • Τζάκης, Διονύσης - Ν. Θεοτοκάς (εισαγωγή, επιστημονική επιμέλεια,  σχόλια) στην έκδοση: Χρήστος Σ. Βυζάντιος, Ιστορία του τακτικού στρατού 1821-1833, Ιστορία των κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν εκστρατειών και μαχών και των μετά ταύτα συμβάντων, ων συμμετέσχεν ο Τακτικός Στρατός από του 1821 μέχρι του 1833, Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2020.
 • Τζάκης, Διονύσης, Η μεταστροφή του Καραϊσκάκη: από τον κλεφταρματολό στον επαναστάτη, Αθήνα, Εκδόσεις Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, 2021
 • Ψαλλίδας, Γρηγόρης (επιμ. και εισαγ.), Γρηγόρης Φαράκος: Διαδρομές στην Ιστορία. Τόμος τιμητικός για τον Γρηγόρη Φαράκο, Κέρκυρα, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2011. 
 • Ψαλλίδας, Γρηγόρης, Tragoedia Humana, Προφορικές Μαρτυρίες Ελλήνων Κρατουμένων του Μαουτχάουζεν, τ. Α,’ Κέρκυρα, εκδόσεις Ιονίου Πανεπιστημίου, 2014.
 • Ψαλλίδας, Γρηγόρης (επιμ.), Οι εκλογές του 1946: Σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, Αθήνα, Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης, εκδ. Πατάκη.
 • Ψαλλίδας, Γρηγόρης (επιμ.), Ιόνιος Ακαδημία: 190 χρόνια από την ίδρυσή της. Το ιστορικό πλαίσιο, Κέρκυρα, Εκδόσεις Ιονίου Πανεπιστημίου 2018.
 • Ψαλλίδας, Γρηγόρης, Συνεργασία και Ανυπακοή: Η πολιτική της Ηγεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδας στην Κατοχή (1941-1944), Αθήνα, Εστία, 2019.

 

 

 

 

 

Ενημέρωση: 24-01-2017
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 25-04-2024
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας