Ιόνιο Πανεπιστήμιο English facebook
Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Στο τμήμα Ιστορίας λειτουργούν τέσσερα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • Ιστορία και Τεκμηρίωση
 • Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών
 • Ιστορική Δημογραφία
 • Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες (σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής)

  Ιστορία και Τεκμηρίωση

  Επίσημος Ιστοχώρος: history.ionio.gr/postgraduate/documentation/

  Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία και Τεκμηρίωση» είναι η εμβάθυνση και η ερευνητική ενασχόληση με τους τομείς της Ιστορίας στις κατευθύνσεις:

  α) Αρχαίος Κόσμος - Διεπιστημονικές προσεγγίσεις

  β) Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας και

  γ) Διαθεματικές προσεγγίσεις στη Νεότερη και Σύγχρονη Παγκόσμια Ιστορία

  Στόχος του είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τη μεθοδολογία, τα εργαλεία καθώς και τα προβλήματα της έρευνας της Ιστορίας. Αποσκοπεί: 1) στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης των φοιτητών στις αντίστοιχες περιόδους της Ιστορίας, 2) στην εφαρμογή σύγχρονων αναλυτικών και συνθετικών μεθόδων και τεχνικών στο πεδίο των Ιστορικών Σπουδών και 3) στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, κυρίως μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας και του διαλόγου με συγγενικούς για το κάθε γνωστικό πεδίο κλάδους.

  Το Π.Μ.Σ. υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση του επιστημονικού κλάδου της Ιστορίας. Μέσα από την προσφορά τριών κατευθύνσεων σε αντίστοιχες ιστορικές περιόδους («Αρχαιότητα», «Βυζάντιο και Δυτικός Μεσαίωνας», «Νεότερη και Σύγχρονη Παγκόσμια Ιστορία») προσφέρει την δυνατότητα εξειδίκευσης με στόχο την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο ακαδημαϊκά έτη - τρία διδακτικά εξάμηνα φοίτησης και ένα εξάμηνο για τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας.

  Διευθυντής του Προγράμματος:
  Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Σμπόνιας  


  Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών

  Επίσημος Ιστοχώρος: https://history.ionio.gr/postgraduate/methodology/

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στο να καταρτίζει νέους επιστήμονες σχετικά και να τους εξοικειώνει με τις αρχειακές και ευρύτερα τις ιστορικές πηγές της υστεροβυζαντινής, της νεότερης και της σύγχρονης περιόδου, στο να τους διδάξει τους τρόπους της ταξινόμησης, της τεκμηρίωσης και της κριτικής των πηγών, προκειμένου αυτές να αξιοποιούνται από την ιστορική και την διεπιστημονική έρευνα, και τέλος στο να τους μυήσει στην έκδοση και επανέκδοση αρχειακού υλικού πρωτοτύπων ή αντιγράφων οποιασδήποτε ύλης ή τεχνικής, και το οποίο σχετίζεται κυρίως με την δραστηριότητα κρατών και διακρατικών ενώσεων, δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών, νομικών και φυσικών προσώπων.

  Αναφερόμαστε ιδίως σε αρχειακό υλικό και άλλες ιστορικές πηγές που αποτελούνται από α) μεμονωμένα έγγραφα, χειρόγραφα, παλαιότυπα, κατάστιχα και κώδικες, β) απομνημονεύματα και ημερολόγια, γ) αλληλογραφία επίσημη και ιδιωτική, δ) προπαγανδιστικά έντυπα, εκκλήσεις, προκηρύξεις, αφίσες, ε) προφορικές μαρτυρίες, ντοκυμανταίρ, ταινίες μυθοπλασίας και οποιοδήποτε άλλο υλικό σε ηχητικές και οπτικές – κινούμενες ή στατικές – αποτυπώσεις, και στ) ηλεκτρονικά ή ψηφιακά/ψηφιοποιημένα αρχεία.
  Το πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος γραφής της διπλωματικής.


  Διευθυντής του Προγράμματος:
  Καθηγητής Γρηγόριος Ψαλλίδας


  Ιστορική Δημογραφία

  Επίσημος Ιστοχώρος: history.ionio.gr/postgraduate/demography/

  Η Ιστορική Δημογραφία εξετάζει τις κυκλικές διακυμάνσεις, τις μακροχρόνιες κινήσεις και τις κρίσεις των κοινωνικών και οικονομικών δομών του πληθυσμιακού δυναμικού και αναζητά συντελεστές μακροχρόνιων «δημογραφικών συμπεριφορών» στο γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας και της Ευρώπης.
  Σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση κοινωνικών επιστημόνων στην έρευνα, διασταύρωση και επεξεργασία δημογραφικών πληροφοριών, που αφορούν ιδιαιτερότητες ή κανονικότητες των πληθυσμών. Τελικός στόχος της έρευνας είναι η διατύπωση ερωτημάτων και συνδυαστικών απαντήσεων σε ζητήματα πληθυσμιακών συμπεριφορών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ ομάδων πληθυσμού και κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών κ.α φαινομένων, με εφαρμογή στο μεγαλύτερο δυνατό χρονικό και γεωγραφικό ορίζοντα.
  Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο ακαδημαϊκά έτη - τρία διδακτικά εξάμηνα φοίτησης και ένα εξάμηνο για τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας.
  Διευθυντής του Προγράμματος:
  Καθηγητής Δημήτρης Ανωγιάτης-Pele


  Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες (σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής)

  Επίσημος Ιστοχώρος: history.ionio.gr/postgraduate/hdnt/

  Σε όλη την διάρκεια των σπουδών ο κάθε φοιτητής/τρια έχει την υποχρέωση να μετέχει στο πρόγραμμα έρευνας του μεταπτυχιακού προγράμματος. Το γενικό θέμα της έρευνας είναι «Η γέννηση του ελληνικού εθνικού κράτους 1750-Ι832». Στο χρονολογικό πλαίσιο αυτό, κάθε φοιτητής/τρια αναλαμβάνει την συστηματική αποδελτίωση σειρών ποικίλων αρχείων και βιβλιογραφίας. Το αποτέλεσμα της ερευνητικής εργασίας του καθενός, μετά από ελέγχους, διασταυρώσεις αλλά και συζητήσεις επ' αυτών, μετατρέπονται σε ψηφιακές πληροφορίες και εντάσσονται σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Ο στόχος αυτής της 2ης ενέργειας είναι η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών σε πραγματικές συνθήκες ιστορικής έρευνας, αντιμετώπισης των τεχνικών και ερμηνευτικών προβλημάτων κ.ο.κ πλην όμως έρευνας με βοήθημα τις σύγχρονες τεχνολογίες.
  Διευθυντής του Προγράμματος:
  Καθηγητής Κώστας Αγγελάκος 
Ενημέρωση: 12-01-2022
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 13-06-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας