Διδακτορικές Διατριβές

Στο Τμήμα Ιστορίας εκπονεί διδακτορική διατριβή ένας σημαντικός αριθμός υποψηφίων διδακτόρων, που προέρχονται από διάφορα ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια. Παρατηρείται μία ενδιαφέρουσα ποικιλία στο βασικό πτυχίο σπουδών τους (από­φοιτοι Ιστορικών, Αρχαι­ολογικών, Κοινωνικών, Φιλολογικών, Νομικών, Οικονομικών, Πολιτικών και Πολυτεχνικών Σπουδών).

Τα ζητήματα που αφορούν την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο Τμήμα Ιστορίας καλύπτονται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών

 

Στο Τμήμα Ιστορίας εκπονήθηκαν ως τώρα οι παρακάτω διδακτορικές διατριβές:

 • Bellelli Rita (2014). Ο Φρειδερίκος ο Β΄ (1194 - 1250) και το κίνημα αυτονομίας των λομβαρδικών πόλεων.
 • Michel ep. Hofer Jacqueline Nicole Raymonde (2021). Εικόνα της αθηναϊκής δημοκρατίας από τα γαλλικά βιβλία της ιστορίας σύμφωνα με το πρόγραμμα του 2009 μέχρι σήμερα από μια πατρογονική προσέγγιση. [Ελληνικός τίτλος] (Σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Paul Valery, Montpellier 3
 • Sydorenko Ganna (2017). Οικονομική ανάπτυξη των πόλεων - λιμανιών της Κριμαίας, β΄ μισό του 19ου - αρχές του 20ου αιώνα. Ευπατορία - Σεβαστούπολη - Θεοδοσία.
 • Αμαραντίδου Κυριακή (2022). Η εξελικτική διαμόρφωση της ιδεολογικής-πολιτικής ταυτότητας του Δημήτρη Γληνού από τον αστικό μεταρρυθμισμό στον επαναστατικό σοσιαλισμό.
 • Αμάραντος Σωτήριος (2018). Η ανθρώπινη κατάσταση και το ριζικό φαντασιακό ως προϋποθέσεις για την ανάδυση της έννοιας του πολιτικού στη φιλοσοφία των Χ. Άρεντ και Κ. Καστοριάδη.
 • Αθανασοπούλου Ιωάννα (2005). Ο τσιγγάνικος πληθυσμός στην Κέρκυρα, 14ος-21ος αι.
 • Αλεξανδροπούλου Αργυρούλα (2009). Κοινωνία, Οικονομία και Εκπαίδευση. Η αχαϊκή νεολαία (1863-1913).
 • Αλιπράντης Παναγιώτης (1996). Η φιλοσοφία στην Ιόνιο Ακαδημία (1824-1864): Τα μαθήματα φιλοσοφίας του Ανδρέα Κάλβου (1840-1841).
 • Αρβανιτάκης Δημήτριος (1999). Κοινωνικές αντιθέσεις στην πόλη της Ζακύνθου. Το Ρεμπελιό των Ποπολάρων 1628.
 • Βουσολίνου Ελένη (2014). Η βιομηχανία στην Κέρκυρα: Η βιομηχανία γραφικών τεχνών Ασπιώτη-Ε.Λ.Κ.Α. (τέλη 19ου αιώνα).
 • Γαστεράτος Γεώργιος (2018). Ο Αρχιεπίσκοπος Κέρκυρας Αρσένιος.
 • Γραμματικός Ιωάννης (2012). Απαρχές και εξέλιξη των πόλεων της Πελοποννήσου από τον 8ο έως τον 4ο αιώνα π.Χ. Ιστορικο-αρχαιολογική προσέγγιση με τα δεδομένα της Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας.
 • Δελέγκου Βασιλική (2009). Η ιστορία του δημόσιου οικονομικού χώρου του ελληνικού κράτους (1821-1940).
 • Δελής Απόστολος (2010). Ερμούπολη (Σύρος): Το ναυπηγικό κέντρο της ιστιοφόρου ναυτιλίας, 1830-1880.
 • Δεσύλλας Χρήστος (2003). Το Monte di Pieta της Κέρκυ­ρας και η ιστορική και οικονομική σημασία του για την κερκυραϊκή κοινωνία.
 • Δημητρίου Παναγιώτα (2011) Η δυτική μεσαιωνική ιστορία στα ελληνόγλωσσα έντυπα από το 1830 ως το 1914.
 • Δημόγλου Αγλαΐα (2003). Πόλη και τοπική αυτοδιοίκηση: Η περίπτωση του Δήμου Παγασών (Βόλου) 1881-1944.
 • Διαγωμά Βαΐα (2006). Η διαχείριση μιας μεγάλης φεουδα­λικής περιουσίας: το παράδειγμα της εμπαρουνίας των Λατίνων στην Κέρκυρα, 16ος-19ος αι.
 • Δουκάκης Κωνσταντίνος-Σπυρίδων (2010). Θεσμική εξέ­λιξη της Κοινωνικής Πολιτικής στο Ελληνικό Κράτος (1821-2008).
 • Ζαφειράτου Θεοδώρα (2014). Γεώργιος Τυπάλδος Ιακωβάτος: ο «άνθρωπος», ο πολιτικός.
 • Ζάχος Γεώργιος (1999). Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Ελάτεια.
 • Ζούμπος Γεώργιος (2005). Τα μαθηματικά στην Ιόνιο Ακαδημία.
 • Καγκελάρης Παναγιώτης (2011). Ιστορία και γενεαλογία του οίκου Καγκελάρη της Κεφαλονιάς (16ος-20ός αιώνας).
 • Καμονάχου Μαρία (2008). Θεσμοί αγροτικού εκσυγχρονι­σμού στην Κέρκυρα τον 19ο αιώνα (1815-1864).
 • Κάντας Σπυρίδων (2008). Ιστορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Νότιας Κέρκυρας από το 1892 έως το 1948.
 • Καπετανάκης Παναγιώτης (2010). Η ποντοπόρος εμπορι­κή ναυτιλία των Επτανήσων την εποχή της Βρετανικής Κατοχής και Προστασίας και η κεφαλληνιακή υπεροχή (1809/15-1864). Στόλος και λιμάνια, εμπορεύματα και διαδρομές, ναυτότοποι και ναυτικοί, επιχειρηματικότητα και δίκτυα, κοινωνία και πλοιοκτητικές ελίτ.
 • Καραμούτσου Ευαγγελία (2020). Η εβραϊκή κοινότητα της Κέρκυρας την περίοδο 1750- 1814.
 • Καρβελά Αικατερίνη (2005). Μηχανισμοί εγκατάστασης αγροτικών πληθυσμών. Πρόσφυγες και εγχώριοι στην Θεσσαλία 1907-1911.
 • Καρκαζής Μιλτιάδης (2010), Η Επτανησιακή Σχολή Ζωγραφικής: αναθεώρηση.
 • Κεκροπούλου Μαρία (2007). Ιστορία του Λαυρεωτικού Ζητήματος.
 • Κόκκωνας Ιωάννης (1999). O πολίτης Πέτρος Σκυλίτσης Ομηρίδης, 1784-1872.
 • Κόλλα Ελένη (2021). Στοιχειώδη βήματα της οικονομικής εκπαίδευσης στο νεοελληνικό κράτος. Η α’ δημόσια Εμπορική Σχολή Αθηνών (1901-1964).
 • Κορρέ Αικατερίνη (2018). Μισθοφόροι Stradioti της Βενετίας. Πολεμική και Κοινωνική Λειτουργία (15ος - 16ος αι.).
 • Κοσμοπούλου Δήμητρα (2002). Η όπερα στην Κέρκυρα το 19ο αιώνα (1830-1864).
 • Κοτσώνης Αντώνιος (2000). Η κληρονομιά και ο οίνος. Πολιτισμικός μετασχηματισμός και σχέσεις φύλων σε μια κοινότητα των ορεινών Zemplen της Ουγγαρίας.
 • Κουρή Παρασκευή (2012). Η γη και η εκμετάλλευσή της στο διαμέρισμα (bandiera) Μελικίων ή Λευκίμμης από τον 16ο έως τον 18ο αιώνα.
 • Κρητικός Θεόδωρος (1995). Η Φυσική στην Ελλάδα 1900-1930. Πρόσωπα - θεσμοί - ιδέες.
 • Λαμπρινός Κωνσταντίνος (1999). Κοινωνία και Διοίκηση στο βενετοκρατούμενο Ρέθυμνο: το ανώτερο κοινωνικό στρώμα των ευγενών, 1571-1646.
 • Λασκαράτος Ιωάννης (1995). Νοσήματα βυζαντινών αυτοκρατόρων.
 • Μαγκούτα Φανή (2021). Οι Επτανήσιοι ποιητές στα νεοελληνικά αναγνώσματα της Μέσης Εκπαίδευσης: Ιστορική παρουσίαση από το 1864 έως τη 1977.
 • Μάλλιαρης Αλέξης (2001). H συγκρότηση του κοινωνικού χώρου στη ΒΔ Πελοπόννησο την περίοδο της Βενετικής κυριαρχίας (1687-1715). Μετανάστευση και εγκατάσταση πληθυσμιακών ομάδων στα διαμερίσματα Πατρών και Γαστούνης.
 • Μαράντου Ελένη (2013). Θεότητες, λατρεία και χωροθεσία λατρευτικών τόπων στην κεντρική και νότια Πελοπόννησο (Γεωμετρικοί - Αρχαϊκοί - Κλασικοί χρόνοι).
 • Μαρσέλου Αδαμαντία (2013). Οι ασθένειες της ελονοσίας και της φυματίωσης στον ελλαδικό χώρο κατά τα τέλη του 19ου και τα μέσα του 20ου αιώνα.
 • Μασωνίδης Αντώνιος (2010). Κερδοσκοπικά επεισόδια στην ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία: Τα παραδείγματα από τη Μεγάλη Βρετανία 18ος-19ος αιώνας.
 • Μέριανος Γεράσιμος (2005). Οικονομικές ιδέες στο Βυζάντιο το 12ο αιώνα: οικονομική φιλοσοφία του Ευσταθίου, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.
 • Μεταλληνός Δημήτριος (2012). Βρετανική διπλωματία και Ορθόδοξη Εκκλησία στο Ιόνιο Κράτος. Η εκκλησιαστική πολιτική του Βρετανού Αρμοστή Sir Howard Douglas (1835-1841).
 • Μονδέλου Μαρία (2012). Ο γάμος και ο θάνατος στη Σητεία τον 16ο αιώνα - Συμβολή στην κοινωνική ιστορία της πόλης.
 • Μόσχου Θεοδώρα (2019). Οι ταξικές σχέσεις στην κερκυραϊκή ύπαιθρο κατά την όψιμη βενετοκρατία (18ος αιώνας).
 • Μουζάκης Δημήτριος (2006). Το Άγιον Όρος κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου.
 • Μουρατίδης Παρασκευάς (2010). Εικόνες της Ιστορίας. Αποτυπώσεις και προσλήψεις της ιστορικής πραγματικότητας στο κινηματογραφικό έργο του Α. Σακελλάριου.
 • Μουρατίδης Σπυρίδων (2003). Πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, Πόντου και Ανατολικής Θράκης στην Κέρκυρα (1922-1932).
 • Μπάνου Χριστίνα (2002). Κόσμημα και Εικονογραφία των τυπωμένων στην Ιταλία βιβλίων ελληνικής γλώσσας 1476-1627.
 • Μπάντιου Μαρίνα (2022). Η αποτύπωση της Μάχης της Κρήτης στον ελλαδικό και διεθνή Τύπο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μια κριτική αποτίμηση.
 • Μπαρούτσος Φώτιος (2002). Το φορολογικό σύστημα στην Κρήτη τον 16ο αι. Η ενοικίαση των φόρων και οι επιπτώσεις της.
 • Μπεργελέ Αργυρώ (2020).  Η Φραγκοκρατία όπως διδάσκεται: Μια μακρά περίοδος περιφρονημένης ιστορίας προς εμπλουτισμό. Τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας (1974 έως σήμερα) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και τα χειρόγραφα του Νικολάου Πολίτη. [Ελληνικός τίτλος] (Σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Paul Valery, Montpellier 3).
 • Μπίρταχας Ευστάθιος (2001), Ο Paolo Sarpi και οι ελληνορθόδοξοι Βενετοί υπήκοοι ανάμεσα στη Ρώμη και τη Βενετία.
 • Μποζίκης  Συμεών (2018). Δημόσια οικονομικά και συγκρότηση εθνικού κράτους το 1821.
 • Νάιδος Μιχαήλ (2016). «Ερμηνείες της Μεροβίγγειας Βασιλείας: Οι Ιστορίες του Γρηγορίου της Τουρ και το Χρονικό του Φρεντεγκάριου».  
 • Παγκράτης Γεράσιμος (2001). Θαλάσσιο εμπόριο στη Βενετοκρατούμενη Κέρκυρα (1496-1538).
 • Παναγιωτόπουλος Δημήτριος (2003). Γεωργική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη. Η συμβολή της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών.
 • Πανταζής Ευάγγελος (1998). Ο προσανατολισμός στους αρχαίους Έλληνες.
 • Παπαβλασοπούλου Χριστίνα (2020). Η γυναίκα στη Μέση Εκπαίδευση της Κέρκυρας, μέσα από τη δημογραφική αποτύπωση του πληθυσμού του Γυμνασίου Θηλέων Κέρκυρας κατά τα έτη 1945-1976 .
 • Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα (2010). Ναυτιλιακές επιχειρήσεις, διεθνή δίκτυα και θεσμοί στη σπετσιώτικη εμπορική ναυτιλία, 1830-1870.
 • Παπαδοπούλου Θεοδώρα (2007). Συλλογική ταυτότητα και αυτογνωσία στο Βυζάντιο κατά το τέλος της Μεσοβυζαντινής Περιόδου.
 • Παπάζογλου Ευρυδίκη (2011). Ακραίες κοινωνικές συμπεριφορές. Παραβατικότητα των μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (2002-2008).
 • Παπαϊωάννου Θεόδωρος (2019). Ο Νάρκισσος απότοκο του Προμηθέα: Ο απελευθερωτικός και ναρκωτικός αντίκτυπος του Διαδικτύου στη νέα γενιά Ελλήνων [Ελληνικός τίτλος] (Σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Paul Valery, Montpellier 3).
 • π. Παπακώστας Κωνσταντίνος (2021). Δημογραφικά στοιχεία των κληρικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την περίοδο 1866-2016.
 • Παπασωτηρίου Μαρίνα (2022). Παραγωγή προσωπικών ψηφιακών αφηγήσεων μέσα από τη δημιουργική ανάγνωση του παρελθόντος. Η συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυρα. Μια πρόταση για τον συνδυασμό προφορικής αφήγησης, δημιουργικής γραφής και νέων τεχνολογιών με σκοπό την παραγωγή προσωπικών ψηφιακών αφηγήσεων στο μουσείο και στο σχολείο.
 • Παυλογιάννης Ονούφριος (2000). Η εξέλιξη των γυμναστικών και των αθλητικών ιδεών στα ελληνιστικά και στα αυτοκρατορικά χρόνια.
 • Παχή Όλγα (1996). Από το φεουδαλικό σύστημα ιδιοκτησίας στο Αγροτικό ζήτημα της Κέρκυρας 1864-1925.
 • Πετρίτση Ελένη (2015). Η βρετανική πολιτιστική πολιτική στην Ελλάδα, 1945-1967.
 • Πουλιάσης Ευστάθιος (2021). Η πρόσληψη της Ελληνικής Επανάστασης στη Δημόσια Σφαίρα του ελληνικού κράτους (1832-1920).
 • Πυρινός Δημήτριος (2012). Η εκπαίδευση στη Βέροια από την κοινότητα στο κράτος. Δημογραφική, θεσμική και παιδαγωγική σύγκριση, 1890-1912 και 1912-1930.
 • Σαμαλτάνος Ανδρέας Νικόλαος (2021). Υποχρεωτική εγκατάσταση των Ελλήνων προσφύγων της Μ. Ασίας στη Δυτική Μακεδονία: Διευκρινήσεις σχετικά με τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ταυτότητάς τους. [Ελληνικός τίτλος] (Σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Paul Valery, Montpellier 3).
 • Σκλαβενίτης Σπυρίδων (2007). Γεώργιος Βαρδάνης, Μητροπολίτης Κερκύρας (1219- περ. 1238). Συμβολή στη μελέτη του βίου και του συγγραφικού του έργου.
 • Σκουντής Βασίλειος (2019). Ναυτική εργασία και ελληνικό κράτος. Τάσεις εκσυγχρονισμού στο μεσοπόλεμο.
 • Σπυροπούλου Ευαγγελία (2014). Μόρος γυναικών στα αρχαία ελληνικά επιγράμματα. Ζητήματα Ιστορικής Δημογραφίας.
 • Στιάστνα Μπλάνκα (2013). L’image de la Grèce moderne proposée aux voyageurs français dans les Guides-Joanne et les Guides Bleus (1861-1959).
 • Στουραΐτης Ηλίας (2021). Τα Διαδικτυακά Παιχνίδια Μεγάλου Πλήθους παικτών ως μορφές ιστορικής αναπαράστασης και η επίδρασή τους στην ιστορική κουλτούρα των φοιτητών».
 • Σωτηρόπουλος Δημήτριος (2002), Η πολιτική εξουσία στην Ελλάδα, 1946-1967.
 • Τασακλάκη Μαρίνα (2021). Η Νομισματοκοπία της Πλωτινοπόλεως και της Τοπείρου. Συμβολή στην Ιστορία της Ρωμαϊκής Επαρχίας της Θράκης.
 • Τόμπρος Νικόλαος (2001). Μονές και Μοναχοί στον Ελλαδικό χώρο. Δημογραφική μελέτη στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα και στα Νησιά του κεντρικού και νότιου Αιγαίου στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα.
 • Τριανταφυλλούδης Ιωάννης (2017). Δημογραφική αποτύπωση των νοσηλευθέντων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας (1838-2000).
 • Τσουκαλάς Σπυρίδων (2015). Οι επιρροές του δημοτικού τραγουδιού στο λόγιο και δημοτικό λόγο των Επτανησίων.
 • Τουμασάτος Ηλίας (2013). Χαράλαμπος (Μπάμπης) Αννίνος 1852-1934: ένας επτανήσιος στην Αθήνα.
 • Τσέκου Αικατερίνη (2009). Έλληνες Πολιτικοί Πρόσφυγες στη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας.
 • Τσουμάνης Κωνσταντίνος (2006). Τουρισμός και Ελληνική Οικονομία κατά το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα: Η περίπτωση του Δήμου Φαιάκων της Κέρκυρας.
 • Χαρμπίλας Χρήστος (2006). Οι αναρχικοί της Πάτρας και του Πύργου.
 • Χατζάκη Αικατερίνη (2013). Η Καστελλανία της Ιεράπετρας κατά τον 16ο αιώνα: κοινωνικές και οικονομικές όψεις.
 • Χρήστου Αθανάσιος (1995). Η γλυπτική στα Ιόνια Νησιά: 19ος αιώνας.
 • Χρυσικοπούλου Κωνσταντίνα (2010), Ιστορία και μυθιστορία στο αφηγηματικό έργο του Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου.
 • Ψιμούλη Βασιλική (1995). Σούλι και Σουλιώτες. Οικονομι­κά, κοινωνικά και δημογραφικά δεδομένα.
Ενημέρωση: 03-10-2022
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 27-05-2024
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας