Προκηρύξεις
Σελίδα 4 / 6 : <<<>>>
ΤΙΣ: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσμου»
Δημοσίευση: 07-07-2015 15:03 | Προβολές: 2985
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες Κείμενο Προκήρυξης
Mέγεθος: 159.96 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσμου» στο Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Ακαδημία Αθηνών - Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση δώδεκα υποτροφιών
Δημοσίευση: 03-06-2015 11:25 | Προβολές: 2340
Συνημμένα αρχεία
    Προκήρυξη
Mέγεθος: 118.85 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτερικό από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.   Οι όροι (...)
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Νέο Κύκλο Πρακτικής Άσκησης (Ιούλιος-Αύγουστος 2015)
Δημοσίευση: 08-05-2015 14:28 | Ενημέρωση: 13-05-2015 13:05 | Προβολές: 4344
Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών: 1. Να ενημερωθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου και 2. Να καταθέσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου μέχρι τις 29/05/2015.
Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. για το αντικείμενο «Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία», βαθμίδα Καθηγητή
Δημοσίευση: 06-02-2015 16:16 | Προβολές: 1881
Αποφασίζεται η συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για την εκλογή Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία».
Νέος Κύκλος Πρακτικής Άσκησης (Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2015)
Δημοσίευση: 24-01-2015 17:09 | Προβολές: 3854
Στο πλαίσιο του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ιονίου Πανεπιστημίου", καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν συμμετοχή για την υπαγωγή τους στο Νέο Κύκλο Π.Α (Μάρτιος – Απρίλιος – Μάιος 2015). Προθεσμία υποβολή αιτήσεων: μέχρι Παρασκευή 13-2-2015.
Τμήμα Ιστορίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού (Π.Δ. 407/80)
Δημοσίευση: 21-01-2015 11:43 | Προβολές: 2647
Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι και την 6η Φεβρουαρίου 2015 να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
ΒΙΚΕΠ: Νέα προθεσμία 16/1/2015 - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για απασχόληση στη Βιβλιοθήκη
Δημοσίευση: 22-12-2014 13:32 | Ενημέρωση: 07-01-2015 12:35 | Προβολές: 5027
image
Η Επιτροπή Εποπτείας της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΙΚΕΠ) του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί τους μεταπτυχιακούς και τους διδακτορικούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στη Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος να συμπληρώσουν και υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέχρι και την Παρασκευή 16-1-2015. http://sites.ionio.gr/vikep2015/
Π.Μ.Σ. «Ιστορία και Τεκμηρίωση» - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσίευση: 10-12-2014 11:05 | Προβολές: 4083
image
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορία και Τεκμηρίωση» Τμήμα Ιστορίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ     Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου πρόκειται να λειτουργήσει από το (...)
ΠΜΣ «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες»: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Δημοσίευση: 27-10-2014 12:01 | Ενημέρωση: 27-10-2014 18:49 | Προβολές: 2677
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» του Τμήματος Ιστορίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκηρύσσει εξετάσεις για να δεχτεί τους φοιτητές του ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών 2015 – 2017.
Τμήμα Ιστορίας: Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. για το αντικείμενο «Ιστορία της Αμερικανικής Ηπείρου με έμφαση στους Νεότερους Χρόνους», βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή
Δημοσίευση: 24-10-2014 14:30 | Προβολές: 2912
Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 79 (ΦΕΚ 119/τ. Α΄/28-5-2013) «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο». 2. Την υπ’ αριθμ. 3399/21-11-2013 Απόφαση της Πρυτάνεως του Ιονίου Παν/μίου (...)
Τμήμα Ιστορίας: Προκήρυξη θέσης καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία»
Δημοσίευση: 21-10-2014 16:06 | Ενημέρωση: 23-10-2014 12:43 | Προβολές: 3033
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 118.01 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ   Η Πρύτανις, κατόπιν εισήγησης της Κοσμητείας της οικείας Σχολής (2η Συν./26-3-2014), ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας (...)
Τμήμα Ιστορίας: Προκήρυξη θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Αμερικανικής Ηπείρου με έμφαση στους Νεότερους Χρόνους»
Δημοσίευση: 14-05-2014 12:20 | Προβολές: 2465
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 73.11 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Κατόπιν εισήγησης της Κοσμητείας της οικείας Σχολής (1η Συν./16-1-2014), ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (3η Συν./4-12-2013), λαμβάνοντας υπόψη την από 11-11-2013 αίτηση εξέλιξης (...)
Ε.Ε.Ε.Κ. για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή Ηλία Σβέρκου στο Τμήμα Ιστορίας
Δημοσίευση: 21-01-2014 16:16 | Προβολές: 3167
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 815.98 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Πράξη συγκρότησης Ε.Ε.Ε.Κ.   Πρόσκληση Κοσμήτορα σε πρώτη συνεδρίαση   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ η συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για τη μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του κ. (...)
Πρόσκληση ΠΜΣ «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» 2014-2016 - Διεξαγωγή εξετάσεων και παράταση υποβολής αιτήσεων
Δημοσίευση: 17-01-2014 13:37 | Προβολές: 2344
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 32.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» του Τμήματος Ιστορίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκηρύσσει εξετάσεις για να δεχτεί τους φοιτητές του ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών 2014 – 2016. Ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων: 18 Φεβρουαρίου 2014. Παράταση υποβολής αιτήσεων: έως 17 Φεβρουαρίου 2014.
Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για τη μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του κ. Ηλία Γιαρένη στο Τμήμα Ιστορίας
Δημοσίευση: 29-11-2013 15:45 | Προβολές: 2253
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 2.13 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Η Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου ΣΥΓΚΡΟΤΕΙ την Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για τη μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του κ. Ηλία Γιαρένη στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου (...)
Τμήμα Ιστορίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού [ακαδ. έτος 2013-14]
Δημοσίευση: 29-11-2013 14:23 | Προβολές: 2184
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 140.38 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, διάρκειας ενός έως τριών ακαδημαϊκών ετών, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού και διοικητικού έργου, που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
ΠΜΣ «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών»: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Ύλη Εξετάσεων
Δημοσίευση: 19-11-2013 11:44 | Προβολές: 2417
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 159.22 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου πρόκειται να λειτουργήσει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 νέος κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με θέμα «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών». Το Πρόγραμμα προτίθεται να δεχτεί μέχρι δέκα πέντε (15) μεταπτυχιακούς φοιτητές πρώτου κύκλου (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης-Master). Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014.
«Οι νέοι σκιτσάρουν για την Ευρώπη» - πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός
Δημοσίευση: 21-10-2013 14:18 | Προβολές: 2240
image
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΟΜΙΚΣ «Οι νέοι σκιτσάρουν για την Ευρώπη»   2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Educartoon, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» και η (...)
Τμήμα Ιστορίας: Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80
Δημοσίευση: 22-07-2013 14:22 | Προβολές: 2193
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 83.85 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 6 Αυγούστου 2013 στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας
Ε.Ε.Ε.Κ. για την εξέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή Κωνσταντίνου Αγγελάκου, Τμήμα Ιστορίας
Δημοσίευση: 26-06-2013 11:53 | Προβολές: 2078
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 137.94 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Η Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, ΣΥΓΚΡΟΤΕΙ την Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για την Εξέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή Κωνσταντίνου Αγγελάκου, στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο (...)
Ε.Ε.Ε.Κ. για την εξέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή Αθανάσιου Ευσταθίου στο Τμήμα Ιστορίας
Δημοσίευση: 06-06-2013 13:25 | Προβολές: 2230
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 94.44 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών για την εξέλιξη του Επ. Καθηγητή Αθανάσιου Ευσταθίου.
Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για τη μονιμοποίηση της Επίκουρου Καθηγήτριας Σοφίας Λαΐου στο Τμήμα Ιστορίας
Δημοσίευση: 28-05-2013 12:50 | Προβολές: 1838
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 89.87 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ε.Ε.Ε.Κ. για τη μονιμοποίηση της Επίκουρου Καθηγήτριας Σοφίας Λαϊου στο Τμήμα Ιστορίας
Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για την εξέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή Θεοδόσιου Νικολαΐδη στο Τμήμα Ιστορίας
Δημοσίευση: 28-05-2013 12:43 | Προβολές: 1815
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 86.47 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Η Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου,  ΣΥΓΚΡΟΤΕΙ την Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για την Εξέλιξη του Επίκουρου Καθηγητή Θεοδόσιου Νικολαΐδη στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο (...)
ΠΜΣ: Πρόσκληση/Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών»
Δημοσίευση: 17-01-2013 20:21 | Προβολές: 2154
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 153.3 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
Ενημέρωση 17/01/2013: Στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου πρόκειται να λειτουργήσει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 νέος κύκλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με θέμα «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών». Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δικαιολογητικών: Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013. Πρώτη δημοσίευση: 19/11/2012.
Τμήμα Ιστορίας: Εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Φιλοσοφίας»
Δημοσίευση: 04-10-2012 14:50 | Προβολές: 1819
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 59.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
Η κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία τηςΦιλοσοφίας», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, οδός Ιωάννου Θεοτόκη 72 (ισόγειο νέου κτιρίου), Κέρκυρα.
Σελίδα 4 / 6 : <<<>>>
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τρίτη 21-09-2021
Προσεχώς