Προκηρύξεις
Σελίδα 3 / 6 : <<<>>>
ΠΜΣ «Ιστορία και Τεκμηρίωση» - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Δημοσίευση: 12-06-2017 19:28 | Προβολές: 8667
image
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία και Τεκμηρίωση» του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου πρόκειται να δεχθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 νέο κύκλο μεταπτυχιακών φοιτητών.
Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για Νέο Κύκλο Πρακτικής Άσκησης (Ιούλιος-Αύγουστος 2017) / Διευκρίνιση για λογαριασμό Τραπέζης
Δημοσίευση: 26-04-2017 11:41 | Ενημέρωση: 12-05-2017 14:59 | Προβολές: 5939
Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για Νέο Κύκλο Πρακτικής Άσκησης (Ιούλιος-Αύγουστος 2017): ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ μέχρι Παρασκευή 19-05-2017.
ΠΜΣ «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες»: Παράταση αιτήσεων έως 10/2/17
Δημοσίευση: 18-10-2016 12:34 | Ενημέρωση: 31-01-2017 13:27 | Προβολές: 14199
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες Κείμενο Προκήρυξης
Mέγεθος: 519.26 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» του Τμήματος Ιστορίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκηρύσσει εξετάσεις για να δεχτεί τους φοιτητές του ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών 2016 – 2018.
Πρόσκληση για προτάσεις στο πλαίσιο του έργου Απόκτηση Ακαδηµαϊκής ∆ιδακτικής Εµπειρίας [ΕΒΔΜ20 2017]
Δημοσίευση: 10-01-2017 10:43 | Ενημέρωση: 10-01-2017 11:58 | Προβολές: 7278
image
Προθεσμία υποβολής ενστάσεων: Εντός 5 ημερών από την παρούσα δημοσίευση. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (ΕΒΔΜ20 2017A). Περίοδος δηλώσεων: 10/01/2017 08:00 - 01/02/2017 14:00. Ιστοχώρος: rc.ionio.gr/edbm20
Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. για την εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή με αντικείμενο «Ιστορία της Βυζαντινής Παιδείας»
Δημοσίευση: 08-11-2016 13:15 | Προβολές: 1671
Συνημμένα αρχεία
    Πράξη Κοσµήτορα
Mέγεθος: 256.06 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. για την εκλογή καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Βυζαντινής Παιδείας» στο Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Τμήμα Ιστορίας: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαιολογία του Χώρου»
Δημοσίευση: 19-10-2016 12:16 | Ενημέρωση: 25-10-2016 11:49 | Προβολές: 3973
Συνημμένα αρχεία
    Κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 155.33 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου προκηρύσσει µία (1) θέση καθηγητή, στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, µε θητεία, µε γνωστικό αντικείµενο «Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαιολογία του Χώρου» στο Τµήµα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
Τμήμα Ιστορίας: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία»
Δημοσίευση: 19-10-2016 12:04 | Ενημέρωση: 25-10-2016 11:46 | Προβολές: 3332
Συνημμένα αρχεία
    Κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 153.79 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου προκηρύσσει µία (1) θέση καθηγητή, στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, µε θητεία, µε γνωστικό αντικείµενο «Βυζαντινή Ιστορία» στο Τµήµα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης ∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
ΠΜΣ «Ιστορική Δημογραφία»: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2016-2017
Δημοσίευση: 08-03-2016 15:04 | Ενημέρωση: 22-09-2016 13:27 | Προβολές: 9890
image
Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου συνδιοργανώνει και λειτουργεί αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Ιστορική Δημογραφία». Οι αιτήσεις και ο φάκελος υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς, από την 9η Μαΐου και, το αργότερο, έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2016.
ΠΜΣ «Ιστορία και Τεκμηρίωση» - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Δημοσίευση: 02-06-2016 20:01 | Ενημέρωση: 22-09-2016 13:25 | Προβολές: 10326
image
Το Πρόγραμμα πρόκειται να δεχθεί έως 25 φοιτητές ανά κατεύθυνση. Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων και απονέμει με την περάτωση των σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό έχουν πτυχιούχοι του οικείου Τμήματος καθώς και απόφοιτοι των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών ή συγγενών σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής. Κατ' εξαίρεσιν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί και απόφοιτοι των θετικών επιστημών.
Πρόσκληση για προτάσεις στο πλαίσιο του έργου Απόκτηση Ακαδηµαϊκής ∆ιδακτικής Εµπειρίας [ΕΒΔΜ20 2016]
Δημοσίευση: 14-07-2016 20:34 | Προβολές: 8272
image
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (ΕΒΔΜ20 2016A). Περίοδος δηλώσεων: 15-07-2016 08:00 - 20-08-2016 14:00. Ιστοχώρος: rc.ionio.gr/edbm20
Απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρόφων - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Δημοσίευση: 18-03-2016 10:45 | Προβολές: 3666
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ       Κέρκυρα, 17/3/2016 Αριθ. Πρωτ. :ΤΙΣΤ/477/Φ.14     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ     Η Συνέλευση του Τμήματος (...)
Προκήρυξη βραβείου από το Κέντρο Μελετών Ιονίου (K.M.I.)
Δημοσίευση: 26-02-2016 10:03 | Προβολές: 4743
Συνημμένα αρχεία
    Προκήρυξη βραβείου K.M.I.
Mέγεθος: 2.47 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
image
Το Κέντρο Μελετών Ιονίου (K.M.I.) προκηρύσσει τιμητικό βραβείο στη μνήμη του διαπρεπούς φιλολόγου και μελετητή της επτανησιακής λογοτεχνικής παραγωγής Γιώργου Αλισανδράτου (1915-2004).   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μελέτες (...)
ΒΙΚΕΠ: Ανακοίνωση επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών [2016]
Δημοσίευση: 04-02-2016 12:49 | Προβολές: 4285
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, ανακοινώνεται ο πίνακας των υποψηφίων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών που πρόκειται να εργαστούν στη ΒΙΚΕΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι οποίοι καλούνται να παρουσιαστούν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη την Παρασκευή 5-2-2016 στις 10.00 π.μ.
Τμήμα Ιστορίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού Π.Δ.407/80
Δημοσίευση: 21-01-2016 16:47 | Προβολές: 3481
Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος, είτε εξαιρετικής εμπειρίας για την διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου, που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι και την 29η Ιανουαρίου 2016 να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
ΒΙΚΕΠ 2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [Αιτήσεις έως 25-1-2016]
Δημοσίευση: 18-01-2016 13:23 | Προβολές: 5579
image
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ενδιαφέρεται να επιλέξει ωρομίσθιους Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές των Τμημάτων του, για την παροχή υποστηρικτικού – επικουρικού έργου στα μέλη ΔΕΠ για την άσκηση των φοιτητών στη χρήση των πηγών και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του. Τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά στην Κεντρική Βιβλιοθήκη μέχρι τη Δευτέρα 25-1-2016 και ώρα 14.00.
Προκήρυξη Υποτροφιών 2015-2016 με Διαγωνισμό από το Εργαζάκειο Ίδρυμα
Δημοσίευση: 08-01-2016 16:16 | Προβολές: 1760
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργαζάκειου Ιδρύματος προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου για συνέχιση των σπουδών τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι 5 Φεβρουαρίου 2016.
Προκήρυξη προγραμμάτων υποτροφιών προς Έλληνες ακαδημαϊκού έτους 2016/2017
Δημοσίευση: 15-12-2015 20:04 | Προβολές: 8910
image
Το Ίδρυμα Ωνάση ανακοίνωσε στις 15 Δεκεμβρίου 2015 τα Προγράμματα Υποτροφιών προς Έλληνες, Ακαδημαϊκού Έτους 2016/2017.
ΠΜΣ «Ιστορία και Τεκμηρίωση» - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
Δημοσίευση: 23-11-2015 13:37 | Προβολές: 5434
image
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορία και Τεκμηρίωση» Τμήμα Ιστορίας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ     Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου πρόκειται να λειτουργήσει (...)
Πρόσκληση σε πρώτη συνεδρίαση Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για το γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσμου»
Δημοσίευση: 23-11-2015 13:14 | Προβολές: 1613
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 104.88 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πρόσκληση σε πρώτη συνεδρίαση.   Διαβίβαση της Πράξης του Κοσμήτορα για τη συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για το γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσμου», βαθμίδα (...)
Πρόσκληση σε πρώτη συνεδρίαση Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για το γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσμου»
Δημοσίευση: 23-11-2015 13:14 | Προβολές: 1572
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 104.88 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πρόσκληση σε πρώτη συνεδρίαση.   Διαβίβαση της Πράξης του Κοσμήτορα για τη συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για το γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσμου», βαθμίδα (...)
Συγκρότηση της Ε.Ε.Ε.Κ. για το γνωστικό αντικείµενο «Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσµου»
Δημοσίευση: 12-11-2015 16:37 | Προβολές: 1560
Συνημμένα αρχεία
    Πράξη Κοσµήτορα
Mέγεθος: 152.63 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
∆ιαβίβαση της Πράξης του Κοσµήτορα για τη συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για το γνωστικό αντικείµενο «Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσµου», βαθµίδα Επίκουρου Καθηγητή, στο Τµήµα (...)
ΠΜΣ «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσίευση: 23-10-2015 13:38 | Προβολές: 13205
Συνημμένα αρχεία
    Αφίσα ΠΜΣ
Mέγεθος: 306.9 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» Τμήμα Ιστορίας - Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο   Με την συνεργασία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και του (...)
ΠΜΣ Ιστορική Δημογραφία - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσίευση: 14-05-2015 11:32 | Ενημέρωση: 30-09-2015 12:09 | Προβολές: 7132
image
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ«ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ (...)
ΠΜΣ «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών» - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Δημοσίευση: 29-05-2015 11:00 | Ενημέρωση: 01-09-2015 12:45 | Προβολές: 6514
Συνημμένα αρχεία
    Αίτηση συμμετοχής
Mέγεθος: 31 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
image
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Π.Μ.Σ: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ» Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γρηγόριος Ψαλλίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ (...)
ΠΜΣ «Ιστορία και Τεκμηρίωση», πρόσκληση για την κατεύθυνση «Ιστορία της Αρχαιότητας»
Δημοσίευση: 27-05-2015 14:10 | Ενημέρωση: 01-09-2015 11:22 | Προβολές: 4792
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 134.68 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
    Αφίσα κατεύθυνσης και αίτηση συμμετοχής
Mέγεθος: 134.68 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος
image
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορία και Τεκμηρίωση»   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ"   Η έναρξη του νέου κύκλου του (...)
Σελίδα 3 / 6 : <<<>>>
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τρίτη 21-09-2021
Προσεχώς