Υπενθύμιση σχετικά με τα έγγραφα για την Πρακτική Άσκηση 2016 [31/8/2016]

Social Media
Δημοσίευση: 27-07-2016 14:09 | Ενημέρωση: 31-08-2016 12:43 | Προβολές: 8747

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31/8/2016

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - tips ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΑΘΩΝ:


Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές όλων των τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση, να προσέξουν πάρα πολύ τα έγγραφα που θα παραδώσουν και ιδιαίτερα να μην ξεχάσουν υπογραφές και σφραγίδες όπου είναι απαραίτητο να μπουν.

Πιο συγκεκριμένα, ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΟΥΝ:

 • Σφραγίδα και υπογραφή Φορέα στο αντίγραφο του Συμφωνητικού Συνεργασίας (σύμβαση)
 • Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή φοιτητή + τηλέφωνο πάνω στο κενό της σελίδας στο Απογραφικό Δελτίο Εξόδου. Όσον αφορά το απογραφικό δελτίο εξόδου, συμπληρώνετε στοιχεία από τον αριθμό 9 έως και 13 (δηλαδή ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΛΛΟ ID που είναι η αστυνομική ταυτότητα, Ημερομηνία Εξόδου Συμμετέχοντα που είναι 31/8/16 και στο 13 βάζετε ΝΑΙ). Απο 1 έως και 8 ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΚΑΤΙ. Έπειτα, βάζετε ΤΙΚ όπου κρίνετε απαραίτητο από Α1 έως Ε.
 • Σφραγίδα και υπογραφή Φορέα στη βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης.
 • Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων φοιτητή Υπογεγραμμένη ΜΟΝΟ από το φοιτητή. (Πολλοί ρωτάνε το επιστημονικό επίπεδο της Πρακτικής Άσκησης, το οποίο είναι Πανεπιστημιακό. Γενικά στην Αναλυτική έκθεση βάζετε βαθμολογία από 1-10 σχετικά με τις εντυπώσεις σας για την Πρακτική Άσκηση).
 • Σφραγίδα και υπογραφή Φορέα στην Έκθεση αξιολόγησης Φορέα.
 • Υπογραφές τόσο από φοιτητή όσο και από φορέα στο Παρουσιολόγιο (για χρονικό διάστημα από 1/7 - 31/8/2016)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: 6.

(Οι φοιτητές του Πληροφορικής και ΜΟΝΟ παραδίδουν ένα ακόμη έγγραφο που σας έχει πει ο κύριος Θεόδωρος Ανδρόνικος, για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε σε αυτόν. Αυτό όμως το έγγραφο μπορείτε να το παραδώσετε και αργότερα).

Σας τα γράφουμε αναλυτικά για να αποφευχθεί οποιοδήποτε λάθος.

Παρακαλώ διαβάστε το παραπάνω κείμενο προσεκτικά. Είμαστε σίγουροι ότι θα σας λυθούν οι περισσότερες - αν όχι όλες οι απορίες. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα έγγραφα γιατί απαγορεύονται τα λάθη στο σημείο που έχετε φθάσει. Είστε στο τέλος, και πλέον οι κόποι σας θα αποδώσουν καρπούς.


Σας περιμένουμε έως 5 Σεπτέμβρη στο Γραφείο για τα έγγραφα. Όποιοι δεν μπορέσουν να έρθουν τα στέλνουν είτε με κούριερ με δική τους επιβάρυνση στο Γραφείο, διασφαλίζοντας ότι θα τα λάβουμε από τις 10.00 - 14.00, (έως 5 Σεπτεμβρίου) είτε εξουσιοδοτώντας κάποιον δικό τους να τα φέρει ο ίδιος.

Για όποιον θέλει να ρωτήσει στοιχεία γραφείου ή ακόμα είναι μπερδεμένος σχετικά με το ποιά είναι τα έγγραφα που πρέπει να μας φέρει, ακολουθήστε το Link: https://www.ionio.gr/central/gr/news/8655/


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25/8/2016

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ:

Παρακαλούμε να μην παραλείψετε να εκτυπώσετε και να δώσετε στο φορέα σας το έγγραφο με τίτλο Έκθεση Αξιολόγησης Φορέα (Προσοχή: ΝΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - βρίσκεται μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα Παρουσιολόγιο φοιτητών, Αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων Ασκούμενου Φοιτητή και Βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης στο συνημμένο συμπιεσμένο φάκελο) να το συμπληρώσει και να μας το φέρετε μαζί με όλα τα υπόλοιπα έγγραφα.


Ανακεφαλαιώνουμε και για να σας διευκολύνουμε, σας ενημερώνουμε ότι πλέον τα συνολικά έγγραφα που πρέπει να φέρετε έως τις 5 Σεπτεμβρίου είναι τα εξής:

1. Ένα (1) συμφωνητικό συνεργασίας υπογεγραμμένο από τον ιδρυματικά υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης, το φοιτητή και τον υπεύθυνο του συνεργαζόμενου φορέα.

2. Απογραφικό δελτίο εξόδου, στο οποίο θα αναγράψετε το ονοματεπώνυμό και το τηλέφωνό σας στην κορυφή και θα το υπογράψετε. Μην παραλείψετε τα στοιχεία σας διότι το απογραφικό θα θεωρηθεί άκυρο!

3. Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο του συνεργαζόμενου φορέα.

4. Παρουσιολόγιο υπογεγραμμένο από το φοιτητή και τον υπεύθυνο του συνεργαζόμενου φορέα.

5. Αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μόνο από το φοιτητή.

6. Έκθεση Αξιολόγησης Φορέα (ΤΟ ΝΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ)

Υπενθυμίζεται πως τα έγγραφα πρέπει να παραδοθούν μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες κλεισίματος και πληρωμών. Όσοι δε δύνανται να παραστούν αυτοπροσώπως μέχρι τις 5/9 παρακαλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικώς με courier (με δική τους επιβάρυνση) τα έγγραφα ορθά συμπληρωμένα και μέσα στα προαναφερθέντα χρονικά όρια.

Παρακαλούμε να μην αμελήσετε την παράδοση των εγγράφων.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8/8/2016

Υπενθυμίζουμε πως τα παραδοτέα έγγραφα, τα οποία πρέπει να προσκομίσουν οι φοιτητές στο Γραφείο Πρακτικής μετά τη λήξη της Πρακτικής τους Άσκησης, είναι τα ακόλουθα:

 1. Ένα (1) συμφωνητικό συνεργασίας υπογεγραμμένο από τον ιδρυματικά υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης, το φοιτητή και τον υπεύθυνο του συνεργαζόμενου φορέα.
 2. Απογραφικό δελτίο εξόδου, στο οποίο θα αναγράψετε το ονοματεπώνυμό και το τηλέφωνό σας στην κορυφή και θα το υπογράψετε. Μην παραλείψετε τα στοιχεία σας διότι το απογραφικό θα θεωρηθεί άκυρο!
 3. Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο του συνεργαζόμενου φορέα.
 4. Παρουσιολόγιο υπογεγραμμένο από το φοιτητή και τον υπεύθυνο του συνεργαζόμενου φορέα.
 5. Αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μόνο από το φοιτητή.

Υπενθυμίζεται πως τα έγγραφα πρέπει να παραδοθούν μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες κλεισίματος και πληρωμών. Όσοι δε δύνανται να παραστούν αυτοπροσώπως μέχρι τις 5/9 παρακαλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικώς με courier (με δική τους επιβάρυνση) τα έγγραφα ορθά συμπληρωμένα και μέσα στα προαναφερθέντα χρονικά όρια. Παρακαλούμε να μην αμελήσετε την παράδοση των εγγράφων.

Διεύθυνση:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Υπ' όψιν κυρίου Γουδέλη

Δ/νση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα|Ελλάδα

Τηλ.: 2661087306

e-mail: internship@ionio.gr


Σχετικά με τα έγγραφα προς συμπλήρωση ενημερώνουμε τους φοιτητές πως το Παρουσιολόγιο πρέπει να υπογράφεται από το φοιτητή και τον υπεύθυνο του φορέα, η βεβαίωση ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης από τον υπεύθυνο του συνεργαζόμενου φορέα και η αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης από το φοιτητή και μόνο.

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε τα ακόλουθα έγγραφα να κατατεθούν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου αυστηρά, αλλιώς δε θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η πρακτική σας άσκηση και να προχωρήσει η πληρωμή σας.


Κατόπιν ενημέρωσης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι φοιτητές που πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ πρέπει να συμπληρώσουν από κοινού με τους συνεργαζόμενους φορείς τα ακόλουθα έγγραφα και να τα παραδώσουν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου μαζί με το απογραφικό δελτίο εξόδου και ένα συμφωνητικό συνεργασίας, τα οποία βρίσκονται ήδη στην κατοχή τους.


Ο συνημμένος φάκελος περιλαμβάνει την Έκθεση Αξιολόγησης Φορέα (Νέο Έγγραφο), το Παρουσιολόγιο φοιτητών, την Αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων Ασκούμενου Φοιτητή και τη Βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης.


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Δευτέρα 20-09-2021
Προσεχώς