ΤΙΣ: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσμου»

ShareThis
Δημοσίευση: 07-07-2015 15:03 | Προβολές: 2880
    Πλήρες Κείμενο Προκήρυξης
Mέγεθος: 159.96 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Η Πρύτανις του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατόπιν εισήγησης της Κοσμητείας της οικείας Σχολής (2η Συν./14-1-2015), ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (3η Συν./10-12-2014), λαμβάνοντας υπόψη την από 3-12-2014 αίτηση εξέλιξης Λέκτορα και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του εδ. η της παρ. 18 του άρθρου 8 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
2. του εδ. ζ της παρ. 6 του άρθρου 10 και του εδ. γ της παρ. 9 (όπως αναριθμήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 4076/2012, ΦΕΚ 159, τ. Α΄) του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
3. της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011(195 Α΄),
4. της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.1268/1982 (87 Α΄),
5. της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν.1268/1982 (87 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79, παρ.6, εδ. ζ του Ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.2517/1997 (160 Α΄),
6. της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),
7. της παρ. 5, περίπτωση β) του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5, περίπτωση β) του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (159 Α΄) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 34 «Θέματα Α.Ε.Ι.» του Νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄),
8. του ΠΔ 134/1999 (132 Α΄),
9. της υπ’ αριθμ. Δ.Δ1.1/2960/Φ.0004/4-8-2014 (ΦΕΚ 2388/8-9-2014) «Έγκριση τροποποίησης της κανονιστικής απόφασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 2234/1-8-2012, τ. Β΄)»,
10. της Υπουργικής Απόφασης Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 (ΦΕΚ 2619/16-10-2013) «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.» (ΑΠΕΛΛΑ).

προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσμου» στο Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ ( http://apella.minedu.gov.gr Νέο παράθυρο) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 17 Απριλίου 2015
Η Πρύτανις
του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγήτρια Αναστασία Σαλή - Παπασαλή


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:


ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ 585/23-6-2015, τ. Γ΄
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσμου».
ΑΔΑ: ΩΜΣΝ46Ψ8ΝΨ-Λ5Ψ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00000670906

Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49 100 Κέρκυρα
Αρμόδια υπάλληλος: Στ. Πρεντουλή και Ζ. Θεριανού
τηλ.: 26610 87331 και 26610 87313

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ ( http://apella.minedu.gov.gr Νέο παράθυρο) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 7 Ιουλίου 2015
Με εντολή Πρύτανη
Η Γραμματέας του Τμήματος Ιστορίας

Στ. Πρεντουλή


Το συνημμένο αρχείο περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Φεβρουάριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας