ΠΜΣ «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών» - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Social Media
Δημοσίευση: 29-05-2015 11:00 | Ενημέρωση: 01-09-2015 12:45 | Προβολές: 6531
    Αίτηση συμμετοχής
Mέγεθος: 31 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
image

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Π.Μ.Σ: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γρηγόριος Ψαλλίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Π.Μ.Σ.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 νέος κύκλος του αναμορφωμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών», διάρκειας τριών εξαμήνων, που αποδίδει 90 μονάδες ECΤS. Το Πρόγραμμα προτίθεται να δεχτεί μέχρι είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακούς φοιτητές πρώτου κύκλου, στους οποίους, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα απονείμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης-Master.

Η φοίτηση στο ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Προγράμματος.

Ο πρώτος σε βαθμολογία εισακτέος απαλλάσσεται από την καταβολή των διδάκτρων, ενώ, ανάλογα με τις δυνατότητες, θα υπάρχουν ελαφρύνσεις και στους επόμενους στην κατάταξη.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των τμημάτων ελληνικών πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι ΑΣΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφών αντικειμένων, καθώς.

Μεταξύ των υποψηφίων θα επιλεγούν -από ειδική επιτροπή αξιολόγησης- οι 25 πρώτοι, βάσει: (α) γραπτών εξετάσεων (40% της γενικής αξιολόγησης) και (β) προσωπικής συνέντευξης (40% της γενικής αξιολόγησης). Επιπλέον, στην τελική κρίση επιλογής των υποψηφίων  θα συνυπολογιστούν κατά αξιολογική σειρά τα εξής στοιχεία (20% της γενικής αξιολόγησης):

(α) ο γενικός βαθμός του πτυχίου,

(β) η καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας,

(γ) η βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ,

(δ) η επίδοση στη διπλωματική εργασία, εφόσον προβλεπόταν για την λήψη πτυχίου, και

(ε) οι συστατικές επιστολές δύο τουλάχιστον διδασκόντων των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου.

Οι διαδικασίες αυτές θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σε ημερομηνίες που θα γνωστοποιηθούν με συμπληρωματική ανακοίνωση.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, με πιστοποίηση.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία (γενικές ερωτήσεις κρίσεως, προερχόμενες από υποδεικνυόμενη -μέσω συμπληρωματικής ανακοίνωσης- περιορισμένη βιβλιογραφία).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το αργότερο έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων και πτυχιακής (αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ, για όσους κατέχουν τίτλους σπουδών του εξωτερικού)
  • Πιστοποιητικό/-ά γλωσσομάθειας.
  • Συστατικές επιστολές
  • Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις .

Στη διεύθυνση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Ιστορίας - Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τμήματος
ΠΜΣ «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών»
Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
(Πληροφορίες: τηλ. 26610 87320 και 26610 87350, και ώρες 11:00-13:00 καθημερινά)

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στη διεύθυνση: https://history.ionio.gr/postgraduate/methodology/home.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Κωνσταντίνος Σμπόνιας

Συνημμένη θα βρείτε την αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Δευτέρα 27-09-2021
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα