ΠΜΣ Ιστορική Δημογραφία - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Social Media
Δημοσίευση: 14-05-2015 11:32 | Ενημέρωση: 30-09-2015 12:09 | Προβολές: 7128
    Αίτηση για το ΠΜΣ "Ιστορική Δημογραφία"
Mέγεθος: 91 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
image

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου συνδιοργανώνει και λειτουργεί αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Ιστορική Δημογραφία» ως διατμηματικό με τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (με έδρα το Μεσολόγγι), σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄/16.7.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Ιστορική Δημογραφία».

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 θα δεχθεί μεταπτυχιακούς φοιτητές με διάρκεια φοίτησης δύο ακαδημαϊκά έτη (2015 - 2017). Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τέσσερα εξάμηνα (τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και ένα (1) εξάμηνο για τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ, η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων που ανέρχονται σε πεντακόσια (500) ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Ο αριθμός εισακτέων για διετή κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Τα κριτήρια της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

  • η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας,
  • η γνώση βασικών στοιχείων χρήσης προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένων και ποσοτικών δεδομένων,
  • ο βαθμός πτυχίου «λίαν καλώς», ή/και ο βαθμός «λίαν καλώς» σε μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ,
  • το βιογραφικό σημείωμα, η σύνταξη ειδικού φακέλου-ερωτηματολογίου επί του αντικειμένου της Ιστορικής Δημογραφίας και η προσωπική συνέντευξη,
  • τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου συνεκτιμάται.

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με βάση το βιογραφικό, το βαθμό πτυχίου, τη σύνταξη ειδικού φακέλου-ερωτηματολογίου επί του αντικειμένου της Ιστορικής Δημογραφίας και την προσωπική συνέντευξη. Συνεκτιμάται η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις και ο φάκελος υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς, από την 20η Μαΐου και, το αργότερο, έως και την 23η Οκτωβρίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην ακόλουθη διεύθυνση.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ιστορίας
ΠΜΣ «Ιστορική Δημογραφία»

Πρωτόκολλο Τμήματος Ιστορίας
Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100


Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους στο Κτήριο του Τμήματος Ιστορίας στην Κέρκυρα, σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθούν εγκαίρως στους υποψηφίους.

Το κείμενο της Προκήρυξης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (https://history.ionio.gr/postgraduate/demography/) (τηλέφωνο επικοινωνίας 2661087318 και e-mail agianna@ionio.gr), καθώς και στις ιστοσελίδες των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (με έδρα το Μεσολόγγι).

Αναλυτικές πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (https://history.ionio.gr/postgraduate/demography/).

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Καθηγητής Δημήτριος Ανωγιάτης–Πελέ


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Δευτέρα 20-09-2021
Προσεχώς