ΠΜΣ «Ιστορική Δημογραφία»: Αποτελέσματα Εξετάσεων 2006

Social Media
Δημοσίευση: 25-05-2006 13:37 | Προβολές: 2017
image
Α/Α Αριθ. Αστ. Ταυτότητας Α/Α Αριθ. Αστ. Ταυτότητας
1 Σ 433446 11 Λ 125871
2 Π 911536 12 Μ 228193
3 Σ 434317 13 Φ 336073
4 Τ 308490 14 Ρ 876181
5 Σ 355357 15 Ρ 663582
6 Τ 313016 16 Ν 804777
7 Τ 541937 17 Τ 237419
8 Ρ 977583 18 Σ 268244
9 ΑΒ 414042 19 Τ 363546
10 Σ 952253 20 Σ 893518

Επιστροφή