Τμήμα Ιστορίας: Προκήρυξη θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Αμερικανικής Ηπείρου με έμφαση στους Νεότερους Χρόνους»

ShareThis
Δημοσίευση: 14-05-2014 12:20 | Προβολές: 2625
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 73.11 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Κατόπιν εισήγησης της Κοσμητείας της οικείας Σχολής (1η Συν./16-1-2014), ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (3η Συν./4-12-2013), λαμβάνοντας υπόψη την από 11-11-2013 αίτηση εξέλιξης Λέκτορα και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του εδ. η της παρ. 18 του άρθρου 8 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),

2. του εδ. ζ της παρ. 6 του άρθρου 10 και του εδ. γ της παρ. 9 (όπως αναριθμήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 4076/2012, ΦΕΚ 159, τ. Α΄) του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄),

3. της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011(195 Α΄),

4. της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.1268/1982 (87 Α΄),

5. της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν.1268/1982 (87 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79, παρ.6, εδ. ζ του Ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.2517/1997 (160 Α΄)

6. της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄)

7. της παρ. 5, περίπτωση β) του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5, περίπτωση β) του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (159 Α΄) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 34 «Θέματα Α.Ε.Ι.» του Νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄),

8. του ΠΔ 134/1999 (132 Α΄),

ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

προκηρύσσεται μία (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Αμερικανικής Ηπείρου με έμφαση στους Νεότερους Χρόνους».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η Πρύτανις του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγήτρια Αναστασία Σαλή - Παπασαλή

[Πρώτη Δημοσίευση: 05/05/2014]


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης  καθηγητή ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ 464/14-4-2014, τ. Γ΄
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Αμερικανικής Ηπείρου με έμφαση στους Νεότερους Χρόνους».

Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49 100 Κέρκυρα
Αρμόδια υπάλληλος: Στ. Πρεντουλή και Ζ. Θεριανού
τηλ.: 26610 87331 και 26610 87313

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι και τις 14 Ιουλίου 2014 αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 14 Μαΐου 2014
Με εντολή Πρύτανη
Η Γραμματέας του Τμήματος Ιστορίας

Σταματέλα Πρεντουλή


[Ενημέρωση: 14/05/2014 - Πρώτη Δημοσίευση: 05/05/2014]


Το συνημμένο αρχείο περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 19-07-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας