Τμήμα Ιστορίας: Προκήρυξη μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία, με αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Ιστορία» [Νέα καταληκτική ημερομηνία]

ShareThis
Δημοσίευση: 26-04-2023 13:25 | Ενημέρωση: 18-05-2023 12:54 | Προβολές: 418
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης (v2)
Mέγεθος: 553.86 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Αλλαγή στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων σε: 03.06.2023
Η αλλαγή αυτή έγινε από το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (όπου αναρτώνται όλες οι θέσεις ΔΕΠ), με την εξής αιτιολογία: "Στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ’ αριθ. 5/2023 απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής της παρ.4 του αρ.28 του ν.2190/1994, έχει δοθεί παράταση στις προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων λόγω της αναστολής των σχετικών διαδικασιών κατά το χρονικό διάστημα από 22/4/2023 έως και 4/5/2023 λόγω της προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών."


Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π., βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Ιστορία» στο Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

Το γνωστικό αντικείμενο εστιάζει στη μελέτη της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας της αρχαίας Ελλάδας. Έμφαση δίνεται σε ζητήματα σχετικά με: -εξωτερική πολιτική και διακρατικές σχέσεις, ο πόλεμος στην αρχαία Ελλάδα (στρατηγική – τακτική τέχνη – «στρατιωτικές» πραγματείες), οι μετακινήσεις: δρόμοι και εμπόριο στον αρχαίο κόσμο – ιστορία των Ιονίων νήσων – αρχαία ελληνική ιστοριογραφία και κριτική των πηγών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.


- Το συνημμένο αρχείο έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια, με αριθμό ΑΔΑ:ΨΥΜΕ46Ψ8ΝΨ-ΙΥ3.
- Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 27.04.2023
- Αριθμός ΑΠΕΛΛΑ: APP33706
- Αριθ. δημοσίευσης Προκήρυξης στο ΦΕΚ:904/τ.Γ'/06.04.2023


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούνιος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Παρασκευή 02-06-2023
Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης 2023 (πρακτικό αξιολόγησης για την Πρόσκληση ΠΑ14/2023) και Οδηγίες προς τους Επιτυχόντες του Προγράμματος
Έναρξη: 29-05-2023 |Λήξη: 02-06-2023
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πίνακας Κατάταξης Φοιτητών Τμ. Ιστορίας
Mέγεθος: 560.97 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Οδηγίες για την έκδοση της βεβαίωσης ΑΜΑ
Mέγεθος: 1.35 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης οδηγιών
Mέγεθος: 579.61 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
B’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδ. έτος 2022-2023 [προθεσμία: 06/06/2023]
Έναρξη: 30-05-2023 |Λήξη: 06-06-2023
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Β' Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Mέγεθος: 1.15 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αίτηση
Mέγεθος: 944.18 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Ενημέρωση φοιτητών
Mέγεθος: 283.73 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας