Πρακτικό του Οργάνου Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας

ShareThis
Δημοσίευση: 01-12-2022 11:20 | Προβολές: 817

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
του Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ)
για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας, με θητεία έως 31-8-2023
για την Ανακήρυξη των υποψηφίων

 

Στην Κέρκυρα, σήμερα, 1 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, ώρα 12.00΄, το Όργανο Διενέργειας Εκλογών, όπως αυτό ορίστηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡΥΤ/4786/30-11-2022, έγγραφο του Πρύτανη του Ιδρύματος, Καθηγητή κ. Α. Φλώρου, περί ορισμού Εφορευτικής Επιτροπής και διαβίβασης υποψηφιοτήτων για τη διεξαγωγή -μεταξύ άλλων και- της εν λόγω εκλογικής διαδικασίας, κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης -σχετικό «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ για την ανάδειξη οργάνων διενέργειας εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και φοιτητών»-, αφού έλαβε υπόψη:

- την υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 (Β΄ 5220) Κ.Υ.Α.: «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) των εκπροσώπων, των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.»,

- την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡΥΤ/4138/14-10-2022 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου με θητεία έως 31.08.2023,

- την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με την ως άνω Προκήρυξη, η οποία έληξε τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, ώρα 11.00 π.μ.

- την υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας της κυρίας Ιωάννας Αθανασοπούλου, μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Ιστορίας, υπ’ αριθμ. πρωτ. 4248/21-10-2022,

- το γεγονός ότι από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και δεν συντρέχει κώλυμα εκλογιμότητας της ανωτέρω υποψήφιας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

συνέταξε το παρόν πρακτικό και ανακηρύσσει την κα Ιωάννα Αθανασοπούλου μοναδική υποψήφια για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας, με θητεία έως 31.8.2023.

Κατόπιν τούτων καταρτίζεται ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει την ανωτέρω μοναδική υποψήφια, προκειμένου η εκλογική διαδικασία να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.)

 

Κέρκυρα, 1 Δεκεμβρίου 2022

Το Όργανο Διενέργειας των Εκλογών
Σίμος Μποζίκης, μέλος ΕΔΙΠ Τμήματος Ιστορίας


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 05-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας