Εξετάσεις και Παράταση πρόσκλησης ενδιαφέροντος ΠΜΣ «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες»

ShareThis
Δημοσίευση: 20-01-2012 10:34 | Προβολές: 2240
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 17.7 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 31/01/2012

Εξετάσεις Εισαγωγής: 14/02/2012

Οι εξετάσεις εισαγωγής θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012. Η γραπτή εξέταση θα έχει διάρκεια 2 ώρες 11.00 με 13.00 π.μ. Η προφορική συνέντευξη θα ακολουθήσει αμέσως μετά. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ι. Θεοτόκη 72), αίθουσα 1 (1 όροφος).

(Ενημέρωση: 20/01/2012)


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

«Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες»

Τμήμα Ιστορίας - Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Με την συνεργασία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» του Τμήματος Ιστορίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει εξετάσεις για να δεχτεί τους φοιτητές του ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών 2011 – 2013. Το Πρόγραμμα πρόκειται να δεχθεί έως σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων και αναπτύσσεται σε δύο άξονες (διδασκαλία και έρευνα). Η συμμετοχή των φοιτητών στο σύνολο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Κέρκυρα στο κτήριο του Τμήματος Ιστορίας. Ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρξει για την διευκόλυνση της παρουσίας των εκπαιδευτικών ώστε να λάβουν εκπαιδευτική άδεια.

- Στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς το δίπλωμα του ΠΜΣ δίνει τρεις (3) επιπλέον μονάδες.

- Το ΠΜΣ είναι σε διαδικασία αναγνώρισης ώστε να παρέχει το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας.

Με την περάτωση των σπουδών, το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Ιστορικός ερευνητής με γνώσεις διδακτικής μεθοδολογίας και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών». Δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων όλων των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής των ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής και Βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/ 2001 (ΦΕΚ 114 Α΄).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ, η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων. Αντί υποτροφίας, το ΠΜΣ απαλλάσσει από τα δίδακτρα έως τρεις μεταπτυχιακούς φοιτητές, εφόσον έχουν αριστεύσει στις εξετάσεις, διαθέτουν αποδεδειγμένα  χαμηλό εισόδημα, και είναι διατεθειμένοι να παραμείνουν στην Κέρκυρα ως βοηθοί του ΠΜΣ.

Οι εισακτέοι στο ΠΜΣ θα επιλεγούν κατόπιν προσωπικής συνεντεύξεως και γραπτών εξετάσεων, που θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα προσδιοριστεί μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν:

  1. Στην Νεότερη Ιστορία (γραπτά – ποσοστό βαθμολογίας 20%)
  2. Προφορική συνέντευξη (γενική παιδεία – ποσοστό βαθμολογίας 80 %).

Πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης παρέχονται από τον Δ/ντή του ΠΜΣ καθηγητή Πέτρο Πιζάνια.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κτίριο του Τμήματος Ιστορίας στην Κέρκυρα, σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί εγκαίρως στους υποψηφίους.

Ο κατάλογος βιβλίων των εξετάσεων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη. Η ύπαρξη άλλου μεταπτυχιακού τίτλου ή δημοσιευμένων εργασιών σε συναφείς τομείς, καθώς και ο βαθμός πτυχίου αποτελούν προσόντα που θα συνυπολογιστούν κατά την τελική κρίση επιλογής των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το αργότερο ως τις 31 Ιανουαρίου 2012 τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση (συνημμένη στην ανακοίνωση και διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
  2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
  4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας (καθώς και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους κατέχουν τίτλους σπουδών του εξωτερικού)
  5. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και συστατικές επιστολές (προαιρετικά)

Στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ιστορίας

ΠΜΣ «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες»

Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα Τ.Κ. 49100

Υπόψη Κώστα Κατσάπη

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 26610 87 336 (κ. Κ. Κατσάπης, kkats@ionio.gr) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, Πέτρος Πιζάνιας,

Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας

Επίσημος Ιστοχώρος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

https://history.ionio.gr/postgraduate/hdnt/gr Νέο παράθυρο

Στον συνημμένο συμπιεσμένο φάκελο περιλαμβάνονται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του μεταπτυχιακού προγράμματος (αρχείο ionio_postgraduate_hdnt_call_2012_v4.doc), η αίτηση υποψηφίων (αρχείο ionio_postgraduate_hdnt_application_v2.doc) και η βιβλιογραφία των εξετάσεων (αρχείο ionio_postgraduate_hdnt_bibliography.doc) για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2014.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Καλό Πάσχα!
Δημοσίευση: 25-04-2024 11:38 | Προβολές: 548
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 27-05-2024
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας