Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π. και των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γ.Σ. και την Κοσμητεία της ΣΑΕ και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Social Media
Δημοσίευση: 16-11-2021 12:34 | Προβολές: 226
image

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π. και εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. I) στη Γενική Συνέλευση  και II) την Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 1-12-2021 έως 30-11-2023

και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
  2. την υπ’ αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΦΕΚ 3969/Β΄/13-11-2017, άρθρα 10 και 11,
  3. τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (Α΄136),
  4. τον αριθμό των υπηρετούντων μελών Ε.Ε.Π. και μελών Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Α.Ε.,
  5. το γεγονός ότι η θητεία των εκλεγμένων εκπροσώπων των εν λόγω κατηγοριών προσωπικού στα Όργανα της Σχολής Α.Ε. λήγει στις 30-11-2021,

 

προκηρύσσει 

 

α) εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών Ε.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με διετή θητεία, για το διάστημα από 1-12-2021 έως 30-11-2023, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής Α.Ε.

β) εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών Ε.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με διετή θητεία, για το διάστημα από 1-12-2021 έως 30-11-2023, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής Α.Ε.

γ) εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με διετή θητεία, για το διάστημα από 1-12-2021 έως 30-11-2023, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής Α.Ε.

δ) εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με διετή θητεία, για το διάστημα από 1-12-2021 έως 30-11-2023, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής Α.Ε.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 29 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, από ώρα 9.30 έως 11.30, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).

Για τον σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν τέσσερις διακριτές ψηφιακές κάλπες, μία ανά εκλογική διαδικασία.

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021, κατά τις ίδιες ώρες, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Την ευθύνη διεξαγωγής της κάθε εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή (Όργανο Διενέργειας Εκλογών), με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία θα ορισθεί ανά κατηγορία προσωπικού με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου έως την Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021, ώρα 12.00, αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση protocol@ionio.gr.

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Αθανάσιος Ευσταθίου


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Δεκέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 04-12-2021
Προσεχώς
Διαδικτυακή διάλεξη «Η ενημέρωση στα χρόνια του Αγώνα»
Σημαντική Ημερομηνία: 09-12-2021
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 1.64 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF