Ορισμός μελών Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου

ShareThis
Δημοσίευση: 18-06-2021 14:20 | Προβολές: 2581
image

«Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου.» 

 

Έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση των παρ. 2, 6, 7 και την προσθήκη της παρ. 13 με το άρθρο 96 του Ν. 4692/2020 (Α΄ 111), και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου αυτού,
 2. τις διατάξεις της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020, ΦΕΚ 2481/τ. Β΄/22-6-2020 «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.»,
 3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΑΕ/2223/27-5-2021 Προκήρυξη Εκλογών και Πρόσκληση για  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τριετή θητεία, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-8-2024,
 4. τον υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Δ1.1/2336/4-6-2021 Εκλογικό Κατάλογο μελών Δ.Ε.Π. για την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
 5. την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με την ως άνω Προκήρυξη, η οποία έληξε την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021, ώρα 14.00,
 6. τις υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΑΕ/2348/7-6-2021 και ΣΑΕ/2465/15-6-2021,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

τον ορισμό πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.), με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, ως εξής:

Τακτικά Μέλη

 1. Ψαλλίδας Γρηγόριος, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας, Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.
 2. Καρράς Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ξ.Γ.Μ.Δ., Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.
 3. Κεραμίδας Σωτήριος, Μόν. Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ξ.Γ.Μ.Δ.
 4. Τζάκης Διονύσιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας
 5. Δαμηλάκου Μαρία, Μόν. Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Κελάνδριας Παναγιώτης, Καθηγητής Τμήματος Ξ.Γ.Μ.Δ.
 2. Ματαράγκα Καλομοίρα, Μόν. Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας
 3. Λέτσιος Βασίλειος, Μόν. Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ξ.Γ.Μ.Δ.
 4. Παππά Μαρίνα, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Ξ.Γ.Μ.Δ.
 5. Βάκη Φωτεινή, Μόν. Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας

Η ως άνω Κ.Ε.Ε. έχει την ευθύνη της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΑΕ/2223/27-5-2021 Προκήρυξη Εκλογών.

Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) ορίζει με απόφασή της ένα μέλος της ως Διαχειριστή της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας.

Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «ΖΕΥΣ» από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος, ως ορίζεται στο άρθρο 3 της Υ.Α. υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020, ΦΕΚ 2481/τ. Β΄/22-6-2020.

Την Κ.Ε.Ε. υποβοηθά στο έργο της η Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων του Ιδρύματος.

 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Γιώργος Κεντρωτής


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας