Προς ενημέρωση των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Ιστορίας

Social Media
Δημοσίευση: 04-06-2021 15:12 | Ενημέρωση: 05-06-2021 19:46 | Προβολές: 1278

Ενημερώνουμε τους Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος Ιστορίας που έχουν αδρανήσει τη μελέτη και την έρευνα στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής που έχουν αναλάβει [αναφερόμαστε σε όσους έχει εγκριθεί η εκπόνηση διδ. διατρ. προ της δημοσίευσης του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄, 4-8-2017)], ότι το Τμήμα εξετάζει την πορεία των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών με προοπτική τη συνέχιση ή τη διαγραφή των αντίστοιχων υποψήφιων διδακτόρων.


Επιστροφή