Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /opt/websites/main/depts/history/includes/blocks.php on line 175
Τμήμα Ιστορίας | Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος Ιστορίας και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος Ιστορίας και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Social Media
Δημοσίευση: 15-01-2021 18:01 | Προβολές: 1166
image

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

για την ανάδειξη Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τριετή θητεία

και

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

    Η Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχοντας υπόψη:

 1. το άρθρο 29 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου» του Κεφαλαίου Ε΄ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ» του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει,
 2. το άρθρο 115 «Ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής, Εργαστηρίου και Μουσείου» του Ν. 4692/2020 (Α΄ 111),
 3. την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020, ΦΕΚ 2481/τ. Β΄/22-6-2020 «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.»,
 4. τις αποφάσεις ίδρυσης των Εργαστηρίων του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου:
 • υπ’ αριθμ. 1190/27-5-2015, ΦΕΚ 1200/τ. Β΄/23-6-2015, Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Σύγχρονης Ιστορίας,
 • υπ’ αριθμ. 1189/27-5-2015, ΦΕΚ 1200/τ. Β΄/23-6-2015,  Εργαστήριο Ιστορικής Τεκμηρίωσης και Έρευνας Μεσογειακού Κόσμου,
 • υπ’ αριθμ. 1191/27-5-2015, ΦΕΚ 1200/τ. Β΄/23-6-2015, Εργαστήριο Μελέτης του Αρχαίου Κόσμου, και
 • υπ’ αριθμ. 2317/25-5-2020, ΦΕΚ 2296/ τ. Β΄/15-6-2020, Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,

   προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών των Εργαστηρίων:

 • Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Σύγχρονης Ιστορίας
 • Εργαστήριο Ιστορικής Τεκμηρίωσης και Έρευνας Μεσογειακού Κόσμου
 • Εργαστήριο Μελέτης του Αρχαίου Κόσμου και
 • Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

 του Τμήματος Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τριετή θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες.

Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των Διευθυντών των τεσσάρων Εργαστηρίων του Τμήματος Ιστορίας θα διεξαχθεί στις 11 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, από ώρα 9.00 έως 12.00 μ., με άμεση και μυστική ψηφοφορία, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), με διακριτή ψηφιακή κάλπη για κάθε ένα από τα τέσσερα Εργαστήρια του Τμήματος.

Το Σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος.

Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, που ανήκει στο Τμήμα.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.

Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο πρώτων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους.

Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας (Πρόεδρος Τμήματος), παρουσία των ισοψηφισάντων.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για κάθε ένα από τα Εργαστήρια του Τμήματος έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (με ισάριθμους αναπληρωτές), η οποία θα ορισθεί με απόφαση της Προέδρου του Τμήματος, αφού ολοκληρωθεί η υποβολή των υποψηφιοτήτων ανά Εργαστήριο, και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας.

Η Εφορευτική Επιτροπή με απόφασή της ορίζει ένα μέλος της ως Διαχειριστή της ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας (στην προκειμένη περίπτωση τέσσερις διακριτές ηλεκτρονικές διαδικασίες/ψηφοφορίες, μία για κάθε Εργαστήριο).

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, ανακηρύσσει τους υποψηφίους ανά Εργαστήριο, επιβλέπει τη διεξαγωγή κάθε μιας από τις τέσσερις ψηφοφορίες, εκδίδει το αποτέλεσμα για κάθε Εργαστήριο -τηρεί Πρακτικό καταμέτρησης των ψήφων και τελικό Πρακτικό εκλογής ανά Εργαστήριο, τα οποία υποβάλλει στην Πρόεδρο του Τμήματος (όργανο που προκηρύσσει τις εκλογές), καθώς και στον Πρύτανη του Ιδρύματος, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Την Εφορευτική Επιτροπή υποβοηθά στο έργο της η Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων του Ιδρύματος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017, να καταθέσουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας έως την Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021, ώρα 14.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpmonast@ionio.gr και prentouli@ionio.gr.

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας

Λαΐου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


Επιστροφή