Τμήμα Ιστορίας: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο αντικείμενο «Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (τέλη 15ου αι.-τέλη 18ου αι.)»

Social Media
Δημοσίευση: 16-12-2020 12:09 | Προβολές: 1419
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 544.71 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση Δ.Ε.Π., βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (τέλη 15ου αι.-τέλη 18ου αι.)» στο Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το αντικείμενο "Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (τέλη 15ου-τέλη 18ου αιώνα)" περιλαμβάνει στη συνάρτησή τους τις μεγάλες πολιτικές, κοινωνικές και πνευματικές εξελίξεις της αναφερόμενης περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο περιλαμβάνει τους τρόπους με τους οποίους μετασχηματίστηκαν οι πολιτικές και κοινωνικές δομές στην Ευρώπη, καθώς και οι κυρίαρχες ιδεολογίες και πεποιθήσεις και αναδεικνύει τους παράγοντες που συνετέλεσαν στις εξελίξεις αυτές. Στο πλαίσιο αυτό το αντικείμενο αναδεικνύει ζητήματα όπως η παρακμή της φεουδαρχίας, η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος, η διαμόρφωση «εθνικών» βασιλείων και η συγκρότηση του κεντρικού κράτους και των θεσμών της απολυταρχίας, το κίνημα της Μεταρρύθμισης, η Αντιμεταρρύθμιση και τα μοναστικά τάγματα, οι θρησκευτικοί πόλεμοι, ο Τριακονταετής πόλεμος, ο πόλεμος της ισπανικής διαδοχής, η Ένδοξη Επανάσταση, η ευρωπαϊκή επέκταση και κυριαρχία, οι νέες ιδέες που διαμορφώνονται από την ύστερη αναγέννηση και τον ύστερο ουμανισμό έως τα νέα πνευματικά κινήματα, που καθόρισαν την Ευρωπαϊκή Νεωτερικότητα, την παρακμή του Παλαιού Καθεστώτος και την Γαλλική Επανάσταση. Επίσης τις κοινωνικές ομάδες και τάξεις που συνδιαμόρφωσαν τις εξελίξεις αυτές, όπως τους ευγενείς, τα εμπορικά και αστικά στρώματα, τους λόγιους και τις κατώτερες τάξεις των πόλεων και της υπαίθρου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης
Ανδρέας Φλώρος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως ΔΕΠ ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ 1903/24-11-2020, τ. Γ΄
Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (τέλη 15ου αι.-τέλη 18ου αι.)».
ΑΔΑ: ΨΘ0Φ46Ψ8ΝΨ-Ξ7Ν, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP19188

Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49 132 Κέρκυρα
Αρμόδια υπάλληλος: Στ. Πρεντουλή και Ζ. Θεριανού
τηλ.: 26610 87331 και 26610 87313

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 16-12-2020

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου Γραμματείας
Στ. Πρεντουλή


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Δεκέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 04-12-2021
Προσεχώς
Διαδικτυακή διάλεξη «Η ενημέρωση στα χρόνια του Αγώνα»
Σημαντική Ημερομηνία: 09-12-2021
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 1.64 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF