Τμήμα Ιστορίας - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. “Μεθοδολογία Κριτικής & Έκδοσης Ιστορικών Πηγών”
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. “Μεθοδολογία Κριτικής & Έκδοσης Ιστορικών Πηγών”
Social Media
Δημοσίευση: 22-06-2020 09:20 | Προβολές: 3911

Στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο του 2020 νέος κύκλος σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών», με διάρκεια τριών εξαμήνων και καταβολή διδάκτρων (500 ευρώ ανά εξάμηνο), αλλά και με δυνατότητα δωρεάν φοίτησης βάσει κοινωνικών-οικονομικών κριτηρίων. Για τους εκτός Κερκύρας διαμένοντες παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης του προγράμματος με σύστημα ηλεκτρονικής τηλεκπαίδευσης (μέσω διαδικτυακής σύνδεσης).

Δυνατότητες επαγγελματικών προοπτικών για τους απόφοιτους του ΠΜΣ σε:

  1. Εκδοτικές επιχειρήσεις και δημοσιογραφικούς οργανισμούς
  2. Έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης
  3. Δημόσια και ιδιωτικά αρχεία και συναφή ιδρύματα
  4. Ερευνητικά κέντρα και αναπτυξιακά προγράμματα
  5. Πολιτιστικούς φορείς
  6. Εκπαιδευτικά ιδρύματα

Επιπλέον παρέχεται μοριοδότηση στις εξετάσεις ΑΣΕΠ. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων και Σχολών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Στρατιωτικές Σχολές) της Ελλάδας και (με ΔΟΑΤΑΠ) του εξωτερικού.

Μεταξύ των υποψηφίων θα επιλεγούν στις 10 Οκτωβρίου οι 40 πρώτοι με (α) προσωπική συνέντευξη (40% της γενικής αξιολόγησης) (β) γραπτές εξετάσεις(40% ) καθώς και βάσει (γ) γενικώς των προπτυχιακών επιδόσεων και της γλωσσομάθειάς τους (20% ).

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν με γενικές ερωτήσεις κρίσεως από βιβλιογραφία συγκεντρωμένη σε αρχείο pdf που αποστέλλεται ηλεκτρονικά από την Γραμματεία του ΠΜΣ. Σε περίπτωση μη κατοχής πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, διεξάγονται γραπτές εξετάσεις σε μία από τις ακόλουθες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά (κατ’επιλογήν του υποψηφίου). Όλες οι διαδικασίες επιλογής (γραπτές και προφορικές) θα διεξαχθούν με χρήση πιστοποιημένης εφαρμογής τηλεδιάσκεψης και συστήματος εξ αποστάσεως εξέτασης.

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης αίτησης και πλήρους φακέλου

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020.

Η αίτηση και ο πλήρης φάκελος αποστέλλονται σε μορφή αρχείων pdf στο e-mail mpmonast@ionio.gr, κ. Χαρ. Μοναστηριώτης, Πρωτόκολλο Τμήματος Ιστορίας, και σε έντυπη μορφή στην ταχ. διεύθυνση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Ι. Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49132, Κέρκυρα.

Πληροφορίες: τηλ. 6977 177 940 και 2661087343, -87329, -87331, καθώς και στην ηλ. δ/νση http://history.ionio.gr/postgraduate/methodology/ ,  όπου βρίσκεται το έντυπο αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

18-6-2020

Ο Διευθυντής του Προγράμματος

Καθηγητής Γρηγόριος Ψαλλίδας


Επιστροφή
Νέα
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020
Δημοσίευση: 18-04-2019 18:05 | Ενημέρωση: 31-07-2020 13:36
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2020-2021
Δημοσίευση: 29-07-2020 16:02

ICA