Τμήμα Ιστορίας - Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2020
Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2020
Social Media
Δημοσίευση: 03-06-2020 23:17 | Προβολές: 2454

Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, θα γίνουν "εξ αποστάσεως".

Η ενημέρωση ανά μάθημα θα γίνεται αποκλειστικά στο αντίστοιχο "μάθημα" της ηλεκτρονικής πλατφόρμας open courses.

Λειτουργεί, επίσης, ο ψηφιακός χώρος Εξετάσεις από απόσταση (open courses) όπου θα αναρτώνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες για τη συμμετοχή στις εξετάσεις (γενικές οδηγίες, τεχνικά θέματα, πρόγραμμα εξεταστικής, προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, κλπ).

Οι φοιτητές επί πτυχίω παρακαλούνται να εγγραφούν στα μαθήματα επιλογής τους (open courses) ή να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους διδάσκοντες.


Επιστροφή
Νέα
Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2020
Δημοσίευση: 03-06-2020 23:17
Αξιολόγηση μαθημάτων κ. Λέτσιου
Δημοσίευση: 01-06-2020 21:03
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020
Δημοσίευση: 18-04-2019 18:05 | Ενημέρωση: 26-08-2019 15:56

ICA