Τμήμα Ιστορίας - Πρωϊμη Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1450-1600 - Ανακοινωση για τις εξετασεις Ιουνίου 2020
Πρωϊμη Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1450-1600 - Ανακοινωση για τις εξετασεις Ιουνίου 2020
Social Media
Δημοσίευση: 18-05-2020 12:18 | Προβολές: 1715

ΠΡΩΪΜΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1450-1600
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

 

  1. Στις εξετάσεις συμμετέχουν εκείνες/οι των οποίων τα ονόματα θα βρίσκονται στον σχετικό κατάλογο που θα μου κοινοποιήσει η Γραμματεία του Τμήματος. Επομένως όσες/οι ενδιαφέρονται, πρέπει να κάνουν τη σχετική δήλωση στη Γραμματεία. Εκτός αυτού, κι επειδή οι εξετάσεις θα γίνουν μέσω Διαδικτύου, πρέπει να στείλουν την ηλ. διεύθυνσή τους στο nikolai@ionio.gr το αργότερο τρεις μέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.
  2. Οι εξετάσεις θα γίνουν σε δύο φάσεις, προκριματική και τελική.
  3. Στην προκριματική, οι εξεταζόμενες/οι θα κληθούν να απαντήσουν γραπτώς σε σειρά ερωτήσεων που είτε θα σταλούν μέσω email είτε θα αναρτηθούν στο eclass. O διαθέσιμος χρόνος για να απαντηθούν θα είναι περιορισμένος σε λίγα μόνο λεπτά της ώρας ούτως ώστε να διασφαλιστεί, κατά το δυνατόν, το αδιάβλητο. Οι βαθμοί θα κοινοποιηθούν το πρωϊ της επομένης ημέρας.
  4. Μόνον όσες/οι πάρουν προβιβάσιμο βαθμό στην προκαταρκτική φάση, θα κληθούν την επομένη σε προφορική εξέταση μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.
  5. Η ύλη του μαθήματος είναι γνωστή από την προηγούμενη εξεταστική περίοδο.

 

Ο διδάσκων

Θ. Νικολαϊδης

Κέρκυρα, 15 Μαϊου 2020


Επιστροφή
Νέα
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020
Δημοσίευση: 18-04-2019 18:05 | Ενημέρωση: 26-08-2019 15:56

ICA