Τμήμα Ιστορίας: ΠΜΣ Ιστορική Δημογραφία - Πρόσκληση 2010-11

Social Media
Δημοσίευση: 30-03-2010 17:20 | Προβολές: 3200
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 19.5 KB :: Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»


Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών-Συναιτεριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων του ΤΕΙ Μεσολογγίου και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Καλαμάτας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Αναμόρφωση- Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου», «Ιστορική Δημογραφία», το οποίο θα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Ιστορική Δημογραφία». Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα διαρκέσει δύο ακαδημαϊκά έτη (2010 - 2012). Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και ένα (1) εξάμηνο για τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας.
Ο αριθμός εισακτέων για διετή κύκλο μεταπτυχιακών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι (20).
Στο ΝΠΜΣ γίνονται δεκτοί:

  • πτυχιούχοι ελληνικών ΑΕΙ ή ξένων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων ανθρωπιστικών ή θετικών επιστημών
  • πτυχιούχοι αναγνωρισμένων Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής


Προϋποθέσεις αποδοχής αποτελούν:

  1. η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας,
  2. η γνώση βασικών στοιχείων χρήσης προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένων και ποσοτικών δεδομένων,
  3. ο βαθμός πτυχίου «λίαν καλώς», ή/και ο βαθμός «λίαν καλώς» σε μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του ΝΜΠΣ.


Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με βάση το βιογραφικό, το βαθμό πτυχίου, τη σύνταξη ειδικού φακέλου-ερωτηματολογίου επί του αντικειμένου της Ιστορικής Δημογραφίας και την προσωπική συνέντευξη. Συνεκτιμάται η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις και ο φάκελος υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (τηλ.: , 6977548159 υπόψη κυρίας Ι. Αθανασοπούλου), το αργότερο έως τις 15 Mαΐου 2010 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης με αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια επιλογής και, γενικότερα, τη λειτουργία του Μ.Π.Σ. βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου Νέο παράθυρο, στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου Νέο παράθυρο ( career@ionio.gr Νέο παράθυρο), στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Μεσολογγίου Νέο παράθυρο και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Καλαμάτας Νέο παράθυρο.

O Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας
Καθ. Δημήτριος Ανωγιάτης-Πελέ

Βλ. επίσης: Μ.Π.Σ Ιστορική Δημογραφία Νέο παράθυρο

Στο συνημμένο συμπιεσμένο φάκελο περιλαμβάνεται η προκήρυξη του ΠΜΣ και το υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής.


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τρίτη 21-09-2021
Προσεχώς