Τμήμα Ιστορίας - Ανακοίνωση για διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/80
Ανακοίνωση για διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/80
Social Media
Δημοσίευση: 11-02-2020 19:15 | Προβολές: 1342

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κέρκυρα, 10 Φεβρουαρίου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/80 εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2019-2020

(Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Ιστορίας, 4η Συν./15-1-2020)

 

Α. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. Δ.Δ.1.1/5645/19-11-2019 του  Τμήματος Ιστορίας.

   γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία»: επιτυχών κ. Κοτσώνης Αντώνιος

   μαθήματα προς διδασκαλία: «Κοινωνική Ανθρωπολογία και Ιστορία» (ΚΑΝ601, ΣΕ) του Δ΄ εξαμήνου και «Πληροφορική ΙΙ» (ΠΛΗ02, Υ) του Β΄ εξαμήνου -προκειμένου να ρυθμιστεί το ζήτημα της διδασκαλίας του μαθήματος αυτού-

 

Β. Ανανεώσεις συμβάσεων:

-  γνωστικό αντικείμενο «Ιστοριογραφία», κ. Κοκκομέλης Νικόλαος

μαθήματα προς διδασκαλία: «Ιστορία και Λογοτεχνία (15ος-20ος αιώνας)» (ΙΣΤ206, ΥΕ)   του Στ΄ εξαμήνου και «Ιστορία της ανάγνωσης κατά τους νεότερους χρόνους» (ΕΘΝ204, ΥΕ) του Η΄ εξαμήνου

-  γνωστικό αντικείμενο «Αγγλικά», κα Αλεξάκη Λητώ-Σωτηρία

μαθήματα προς διδασκαλία: «Αγγλικά (advanced)» (ΞΓΑ03) του Β΄ εξαμήνου και    «Αγγλικά για Ιστορικούς» (ΞΓΑ04) του Δ΄ εξαμήνου

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας

   

 


Επιστροφή
Νέα
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020
Δημοσίευση: 18-04-2019 18:05 | Ενημέρωση: 26-08-2019 15:56

ICA