Τμήμα Ιστορίας: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο «Νεότερη Ιστορία με έμφαση στη βενετική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο»

ShareThis
Δημοσίευση: 05-06-2018 14:46 | Προβολές: 3034
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 139.05 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη Ιστορία με έμφαση στη βενετική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο» στο Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Στο ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο συμπεριλαμβάνονται η Ιστορία της Κρήτης, των νησιών του Αιγαίου, των Ιονίων Νήσων, της Πελοποννήσου, της Ακαρνανίας, των Ηπειρωτικών και των Αλβανικών παραλίων, η εκεί βενετική κυριαρχία και βενετικές επιρροές (15ος-19ος αι.), η βενετική παρουσία στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο (Παλαιστίνη, Λίβανος, Συρία, Αίγυπτος, 15ος-19ος αι.). Περιλαμβάνεται επίσης εντός του συγκεκριμένου χωροχρονικού πλαισίου η εξέταση αρχειακών, νομισματικών και μνημειακών πηγών, η μελέτη των κοινωνικών τάξεων και κινημάτων, της ιστορίας των θεσμών, της οικονομίας, της φεουδαρχίας και της γαιοκτησίας, της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, του εμπορίου, των πνευματικών κινημάτων και της ιστορίας των ιδεών, της ιστοριογραφίας και της ιστορίας του εντύπου, της Εκκλησίας και των εκκλησιαστικών σχέσεων, της ελληνικής κοινότητας της Βενετίας, της βενετικής επιρροής στη διάρκεια και μετά την κατάλυση της Βενετικής Δημοκρατίας, και τα διάδοχα καθεστώτα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Κέρκυρα, 18-04-2018

Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως ακολούθως:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΕΚ 505/09-05-2018, τ. Γ΄
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη Ιστορία με έμφαση στη βενετική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο»
ΑΔΑ: ΩΝ3Δ46Ψ8ΝΨ-8Ι5, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP6541

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 05-06-2018

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Μάιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας